شهر: بیجار

جاذبه ها: 6 تا

کوهستانی

استان: کردستان

شهر: آبادان

جاذبه ها: 6 تا

ساحلی

استان: خوزستان

شهر: خرم آباد

جاذبه ها: 11 تا

معتدل و مرطوب

استان: لرستان

شهر: اردکان

جاذبه ها: 23 تا

بیابانی

استان: یزد

شهر: بروجرد

جاذبه ها: 16 تا

کوهستانی

استان: لرستان

شهر: قشم

جاذبه ها: 31 تا

جزیره

استان: هرمزگان

شهر: تفرش

جاذبه ها: 10 تا

سرد کوهستانی

استان: مرکزی

شهر: طبس

جاذبه ها: 28 تا

بیابانی

استان: خراسان جنوبی

شهر: گناوه

جاذبه ها: 8 تا

ساحلی

استان: بوشهر

شهر: تاکستان

جاذبه ها: 6 تا

دشت و فلات

استان: قزوین

شهر: لاهیجان

جاذبه ها: تا

معتدل و مرطوب

استان: گیلان

شهر: سی سخت

جاذبه ها: 5 تا

سرد کوهستانی

استان: کهگیلویه و بویراحمد

شهر: یاسوج

جاذبه ها: 9 تا

معتدل کوهستانی

استان: کهگیلویه و بویراحمد

شهر: سیرجان

جاذبه ها: 11 تا

معتدل کوهستانی

استان: کرمان

شهر: قم

جاذبه ها: 14 تا

بیابانی

استان: قم

شهر: جهرم

جاذبه ها: 14 تا

بیابانی

استان: فارس

شهر: چترود

جاذبه ها: 13 تا

نیمه بیابانی

استان: کرمان

شهر: لنده

جاذبه ها: 10 تا

معتدل کوهستانی

استان: کهگیلویه و بویراحمد

شهر: میبد

جاذبه ها: 16 تا

بیابانی

استان: یزد

شهر: دشستان

جاذبه ها: 8 تا

کوهستانی

استان: بوشهر

شهر: شاهرود

جاذبه ها: 20 تا

نیمه بیابانی

استان: سمنان

شهر: سقز

جاذبه ها: 10 تا

سرد کوهستانی

استان: کردستان

شهر: طارم

جاذبه ها: 20 تا

دشت و فلات

استان: زنجان

شهر: چابهار

جاذبه ها: 11 تا

ساحلی

استان: سیستان و بلوچستان

شهر: مشگین شهر

جاذبه ها: 6 تا

سرد کوهستانی

استان: اردبیل

شهر: آستارا

جاذبه ها: 13 تا

ساحلی

استان: گیلان

شهر: کرمانشاه

جاذبه ها: 23 تا

معتدل کوهستانی

استان: کرمانشاه

شهر: اهواز

جاذبه ها: 9 تا

کلان شهر

استان: خوزستان

شهر: خرم دره

جاذبه ها: 3 تا

کوهستانی

استان: زنجان

شهر: فسا

جاذبه ها: 9 تا

کوهستانی

استان: فارس

شهر: شبستر

جاذبه ها: 5 تا

سرد کوهستانی

استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز

جاذبه ها: 6 تا

سرد کوهستانی

استان: آذربایجان شرقی