• دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  دبستان شهید سید حسن غیوری
  ری ، منطقه 20
  1,067
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  متوسطه اول شهید سید حسن غیوری
  ری ، منطقه 20
  873
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  متوسطه دوم شهید سید حسن غیوری
  ری ، منطقه 20
  795
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 15 خرداد
  تهران ، منطقه 20
  2,030
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 18 دی
  تهران ، منطقه 20
  2,024
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن
  تهران ، منطقه 20
  1,489
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن
  تهران ، منطقه 20
  1,274
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه 22 بهمن 1
  -- ، منطقه 20
  1,195
 • متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه آرمیتا مصلی نژاد
  تهران ، منطقه 20
  3,094
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه آرمینه مصلی نژاد
  تهران ، منطقه 20
  1,521
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه آریو مصلی نژاد
  تهران ، منطقه 20
  1,603
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه آزاده
  تهران ، منطقه 20
  2,562
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آزادگان
  تهران ، منطقه 20
  1,408
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه آفرینش
  تهران ، منطقه 20
  1,139
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آل محمد
  -- ، منطقه 20
  1,405
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آل یاسین
  تهران ، منطقه 20
  1,977
 • پسرانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه آیت اله خامنه‌ای
  تهران ، منطقه 20
  954
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله صدر
  تهران ، منطقه 20
  1,019
 • کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله صدر
  تهران ، منطقه 20
  1,034
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه آیت اله طالقانی
  تهران ، منطقه 20
  898
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ابراهیم
  تهران ، منطقه 20
  870
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه ابراهیم
  تهران ، منطقه 20
  896
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه ارشاد
  تهران ، منطقه 20
  782
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه اسلامی تزکیه
  -- ، منطقه 20
  856
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه اسلامی تزکیه
  تهران ، منطقه 20
  842
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه اشرفی اطفهانی (ائمه اطهار)
  تهران ، منطقه 20
  1,048
 • دخترانه
  متوسطه اول/
  مدرسه الهام
  تهران ، منطقه 20
  818
 • دخترانه
  متوسطه دوم/
  مدرسه الهام
  تهران ، منطقه 20
  899
 • دخترانه
  هنرستان/
  مدرسه الهام
  تهران ، منطقه 20
  754
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ام البنین
  تهران ، منطقه 20
  2,613
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن عسگری
  تهران ، منطقه 20
  689
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه امام حسن عسگری (ع)
  تهران ، منطقه 20
  632
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 20
  1,782
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 20
  712
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه امام حسن مجتبی
  تهران ، منطقه 20
  777
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 20
  701
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام خمینی
  تهران ، منطقه 20
  738
 • دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام سجاد
  تهران ، منطقه 20
  654
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 20
  748
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امام علی
  تهران ، منطقه 20
  855
 • دبستان/
  مدرسه امام هادی
  تهران ، منطقه 20
  666
 • پسرانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه امامت
  تهران ، منطقه 20
  724
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه امیرالمؤمنین
  تهران ، منطقه 20
  706
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه امیرکبیر
  تهران ، منطقه 20
  707
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه اندیشه
  تهران ، منطقه 20
  760
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه ایثار
  تهران ، منطقه 20
  806
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ایمان
  تهران ، منطقه 20
  678
 • پسرانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  842
 • پسرانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه باقرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  740
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  947
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  1,491
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه بحرالعلوم
  تهران ، منطقه 20
  1,568
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه بعثت
  تهران ، منطقه 20
  709
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه بنت الهدی صدر
  تهران ، منطقه 20
  729
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه بنویدی
  تهران ، منطقه 20
  910
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه
  تهران ، منطقه 20
  647
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه تزکیه
  تهران ، منطقه 20
  1,092
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه توحید
  تهران ، منطقه 20
  1,011
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه ثاراله
  تهران ، منطقه 20
  657
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه جدلی
  تهران ، منطقه 20
  929
 • پسرانه
  هنرستان/هیات امنایی
  مدرسه جواد موفقیان
  تهران ، منطقه 20
  1,352
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه جوادالائمه
  تهران ، منطقه 20
  757
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حاتم
  تهران ، منطقه 20
  1,055
 • دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حافظ
  تهران ، منطقه 20
  768
 • متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حافظ
  تهران ، منطقه 20
  928
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حبیب بن مظاهر
  تهران ، منطقه 20
  1,224
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حجاب
  تهران ، منطقه 20
  875
 • دخترانه
  متوسطه دوم/ایثارگران
  مدرسه حضرت خدیجه
  تهران ، منطقه 20
  861
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت رقیه
  تهران ، منطقه 20
  758
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت زهرا
  تهران ، منطقه 20
  616
 • دخترانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 20
  2,559
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 20
  690
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه حضرت زینب
  تهران ، منطقه 20
  705
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حضرت علی اکبر
  تهران ، منطقه 20
  1,137
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت قاسم
  تهران ، منطقه 20
  1,103
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه حضرت مریم
  تهران ، منطقه 20
  751
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه حضرت معصومه
  تهران ، منطقه 20
  961
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حمزه سیدالشهداء
  تهران ، منطقه 20
  1,183
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حمزه سیدالشهداء
  تهران ، منطقه 20
  707
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه حنانه
  تهران ، منطقه 20
  2,031
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  938
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  1,265
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  697
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  778
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه حکمت نبوی
  تهران ، منطقه 20
  813
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه خبره فرشچی
  تهران ، منطقه 20
  877
 • پسرانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه خوارزمی
  تهران ، منطقه 20
  661
 • دخترانه
  نامعلوم/
  مدرسه دانش
  تهران ، منطقه 20
  558
 • دخترانه
  متوسطه دوم/استثنایی
  مدرسه دانش (اقدس موفقیان)
  تهران ، منطقه 20
  913
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 20
  766
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه دانشمند
  تهران ، منطقه 20
  638
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 20
  997
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 20
  850
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 20
  1,443
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی
  تهران ، منطقه 20
  942
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی ابتدایی دوره اول
  تهران ، منطقه 20
  721
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی ابتدایی دوره دوم
  تهران ، منطقه 20
  1,051
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی شعبه 1 متوسطه اول
  تهران ، منطقه 20
  747
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه دکتر حسابی شعبه 2 متوسطه اول
  تهران ، منطقه 20
  706
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دکتر حکمت
  تهران ، منطقه 20
  936
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه دکتر رزمی
  تهران ، منطقه 20
  2,229
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه رازی
  تهران ، منطقه 20
  679
 • دخترانه
  متوسطه اول/نمونه دولتی
  مدرسه راضیه شکرایی
  تهران ، منطقه 20
  2,614
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه راهیان نور
  تهران ، منطقه 20
  2,017
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه رحمانی
  تهران ، منطقه 20
  711
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه رسالت
  تهران ، منطقه 20
  770
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه ریحانه
  تهران ، منطقه 20
  649
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه زکریای رازی
  تهران ، منطقه 20
  992
 • دخترانه
  متوسطه اول/تیزهوشان
  مدرسه زینب
  تهران ، منطقه 20
  646
 • دخترانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه زینب
  تهران ، منطقه 20
  668
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه سالور
  تهران ، منطقه 20
  1,245
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه سعادت
  تهران ، منطقه 20
  780
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 20
  660
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه سلمان فارسی
  تهران ، منطقه 20
  1,328
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه سپهر دانش
  تهران ، منطقه 20
  731
 • پسرانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه سپهر دانش
  تهران ، منطقه 20
  877
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه سید الشهدا
  تهران ، منطقه 20
  1,084
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شاکری
  تهران ، منطقه 20
  643
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه شریعت
  تهران ، منطقه 20
  4,379
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهادت
  تهران ، منطقه 20
  847
 • کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه شهادت
  -- ، منطقه 20
  663
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای بی مزار
  تهران ، منطقه 20
  612
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای جوانمرد
  تهران ، منطقه 20
  969
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای صالح آباد
  تهران ، منطقه 20
  686
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهدای فولاد
  تهران ، منطقه 20
  1,595
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهدای چیت ری
  تهران ، منطقه 20
  1,507
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید باقری
  تهران ، منطقه 20
  1,386
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید باهنر
  تهران ، منطقه 20
  930
 • پسرانه
  متوسطه دوم/
  مدرسه شهید بهشتی
  تهران ، منطقه 20
  679
 • پسرانه
  متوسطه دوم/تیزهوشان
  مدرسه شهید بهشتی
  -- ، منطقه 20
  679
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ثانی
  تهران ، منطقه 20
  1,055
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حبیب‌پور
  تهران ، منطقه 20
  619
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید حبیب‌پور
  تهران ، منطقه 20
  1,527
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید رجایی
  تهران ، منطقه 20
  1,171
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباسی
  تهران ، منطقه 20
  1,249
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عباسی
  تهران ، منطقه 20
  650
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید عراقی
  تهران ، منطقه 20
  839
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید غفاری
  تهران ، منطقه 20
  1,384
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید غیوری
  تهران ، منطقه 20
  2,349
 • پسرانه
  کار و دانش/
  مدرسه شهید فاتحی
  تهران ، منطقه 20
  1,282
 • متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه شهید قاضی طباطبایی
  تهران ، منطقه 20
  723
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید قدوسی
  تهران ، منطقه 20
  1,012
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید قلنبر
  تهران ، منطقه 20
  1,073
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدرس
  تهران ، منطقه 20
  663
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مدنی
  تهران ، منطقه 20
  708
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه شهید مطهری
  تهران ، منطقه 20
  832
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید مقدم
  تهران ، منطقه 20
  813
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید ناصری
  تهران ، منطقه 20
  1,536
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه شهید نامجو
  تهران ، منطقه 20
  828
 • پسرانه
  دبستان/استثنایی
  مدرسه شیخ محمد خیابانی
  تهران ، منطقه 20
  719
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه صدیقه طاهره
  تهران ، منطقه 20
  984
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه طاهباز
  تهران ، منطقه 20
  1,029
 • پسرانه
  متوسطه اول/استثنایی
  مدرسه طاهر
  تهران ، منطقه 20
  717
 • پسرانه
  متوسطه دوم/استثنایی
  مدرسه طاهر
  تهران ، منطقه 20
  653
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه طلوع آزادی
  تهران ، منطقه 20
  776
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه طواف و معماریان (بهشت)
  تهران ، منطقه 20
  5,114
 • دخترانه
  متوسطه دوم/نمونه دولتی
  مدرسه عاشورا
  تهران ، منطقه 20
  701
 • دخترانه
  متوسطه اول/استثنایی
  مدرسه عبدالعظیم
  تهران ، منطقه 20
  593
 • دخترانه
  متوسطه دوم/استثنایی
  مدرسه عبدالعظیم
  تهران ، منطقه 20
  589
 • مختلط
  دبستان/استثنایی
  مدرسه عبدالعظیم
  تهران ، منطقه 20
  573
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه عترت
  تهران ، منطقه 20
  804
 • دخترانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه عرفان
  تهران ، منطقه 20
  976
 • پسرانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه علامه طباطبایی
  تهران ، منطقه 20
  803
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه علامه مجلسی
  تهران ، منطقه 20
  864
 • متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه فاطمیه
  تهران ، منطقه 20
  1,002
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه فتح المبین
  تهران ، منطقه 20
  976
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 20
  909
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه فدک
  تهران ، منطقه 20
  694
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه فرنام
  تهران ، منطقه 20
  1,408
 • پسرانه
  هنرستان/عادی دولتی
  مدرسه فرهنگ
  تهران ، منطقه 20
  657
 • دخترانه
  دبستان/هیات امنایی
  مدرسه فروغ حضرت خدیجه
  تهران ، منطقه 20
  1,411
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه فولادفر
  تهران ، منطقه 20
  1,444
 • دخترانه
  هنرستان/هیات امنایی
  مدرسه قدس
  تهران ، منطقه 20
  672
 • دخترانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه قلم‌چی
  تهران ، منطقه 20
  639
 • دخترانه
  کار و دانش/عادی دولتی
  مدرسه مجتهده امین
  تهران ، منطقه 20
  1,434
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه معاد
  تهران ، منطقه 20
  955
 • دبستان/عادی دولتی
  مدرسه معراج
  تهران ، منطقه 20
  1,416
 • پسرانه
  هنرستان/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه مفید
  تهران ، منطقه 20
  824
 • پسرانه
  متوسطه دوم/هیات امنایی
  مدرسه ملاصدرا
  تهران ، منطقه 20
  710
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه منتظر قائم
  تهران ، منطقه 20
  1,345
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه موجانی
  تهران ، منطقه 20
  2,025
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مولود کعبه
  تهران ، منطقه 20
  757
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مولوی
  تهران ، منطقه 20
  953
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه مکتب اسلام
  تهران ، منطقه 20
  981
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه مکتب الزهرا
  تهران ، منطقه 20
  646
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه میثم
  تهران ، منطقه 20
  660
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  1,596
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  827
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  857
 • دخترانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  659
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  833
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه میرداماد
  تهران ، منطقه 20
  754
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه نبوت
  تهران ، منطقه 20
  767
 • دخترانه
  متوسطه اول/شاهد
  مدرسه نجمه
  تهران ، منطقه 20
  636
 • دخترانه
  متوسطه دوم/شاهد
  مدرسه ندای فاطمه
  تهران ، منطقه 20
  1,016
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نرجس خاتون
  تهران ، منطقه 20
  1,406
 • دخترانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه نسیبه
  تهران ، منطقه 20
  813
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه نور ولایت
  تهران ، منطقه 20
  647
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه نور ولایت
  تهران ، منطقه 20
  683
 • دخترانه
  متوسطه دوم/راه دور غیرانتفاعی
  مدرسه نور ولایت
  تهران ، منطقه 20
  1,468
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نیلوفر رفیعی (عفت)
  تهران ، منطقه 20
  3,530
 • دخترانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه نیکان
  تهران ، منطقه 20
  1,240
 • پسرانه
  هنرستان/غیر دولتی
  مدرسه هدف
  تهران ، منطقه 20
  825
 • پسرانه
  متوسطه دوم/عادی دولتی
  مدرسه هفده شهریور
  تهران ، منطقه 20
  650
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پرتو دانش
  تهران ، منطقه 20
  911
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 20
  699
 • دخترانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 20
  984
 • دخترانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پروین اعتصامی
  تهران ، منطقه 20
  702
 • پسرانه
  متوسطه اول/غیر دولتی
  مدرسه پویا
  تهران ، منطقه 20
  633
 • پسرانه
  متوسطه دوم/غیر دولتی
  مدرسه پویا
  تهران ، منطقه 20
  608
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پویا 2
  تهران ، منطقه 20
  587
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پویا 3
  تهران ، منطقه 20
  938
 • نامعلوم/
  مدرسه پژوهش
  تهران ، منطقه 20
  584
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه پیامبر اکرم
  تهران ، منطقه 20
  721
 • پسرانه
  دبستان/غیر دولتی
  مدرسه پیمان
  تهران ، منطقه 20
  687
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه چمران
  تهران ، منطقه 20
  1,009
 • پسرانه
  متوسطه اول/عادی دولتی
  مدرسه کشاورز جود
  تهران ، منطقه 20
  2,327
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه یاران مهدی
  تهران ، منطقه 20
  1,547
 • پسرانه
  دبستان/عادی دولتی
  مدرسه یونس میرزایی
  تهران ، منطقه 20
  904
 • دخترانه
  پیش دبستان/غیر دولتی
  پیش دبستان شهید سید حسن غیوری
  ری ، منطقه 20
  598
 • درحال بارگزاری

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir