پُرتال آزمون‌های مهروماه

به صورت آنلاین آزمون بده و کارنامه تراز و رتبه بگیر !
صدور کارنامه آنی
ارائه رتبه و تراز
ارائه پاسخ کلیدی و تشریحی
قابلیت اجرا در هر پلتفرمی
آخرین آزمون‌ها

آزمون جامع کنکوریوم رشته انسانی 1401 ، دفترچه 3

 • تعداد سوال : 90
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/06/31
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته انسانی 1401 ، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 85
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/06/31
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته انسانی 1401 ، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/10/30
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته تجربی 1401 ، دفترچه 3

 • تعداد سوال : 85
 • زمان آزمون : 90 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/06/31
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته تجربی 1401 ، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 90 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/06/31
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته تجربی 1401 ، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/06/31
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته ریاضی 1401 ، دفترچه 3

 • تعداد سوال : 70
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/06/31
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته ریاضی 1401 ، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 50
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/06/31
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته ریاضی 1401 ، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/30 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج ریاضی 94 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج ریاضی 94 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 50
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج ریاضی 94 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 70
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج تجربی 94 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج تجربی 94 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 90 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج تجربی 94 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 85
 • زمان آزمون : 90 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج انسانی 94 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج انسانی 94 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 85
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری خارج انسانی 94 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 90
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/21 الی 1401/06/31
 • آزمون سراسری ریاضی 94 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون سراسری ریاضی 94 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 50
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون سراسری ریاضی 94 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 70
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون سراسری تجربی 94 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون سراسری تجربی 94 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 90 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون سراسری تجربی 94 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 85
 • زمان آزمون : 90 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون سراسری انسانی 94 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون سراسری انسانی 94 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 85
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون سراسری انسانی 94 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 90
 • زمان آزمون : 80 دقیقه
 • برگزاری : 1401/03/14 الی 1401/04/09
 • آزمون جامع کنکوریوم ریاضی و تجربی 1400 ، دروس عمومی

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1400/03/27 الی 1400/04/09
 • دارندگان کارت هواداران کنکوریوم نیازی به ایجاد این آزمون ندارند و از طریق بخش برنامه‌های من اقدام به فعال‌سازی کدهواداری کرده و در آزمون شرکت کنند.
 • آزمون جامع کنکوریوم تجربی 1400 ، دروس اختصاصی

 • تعداد سوال : 170
 • زمان آزمون : 175 دقیقه
 • برگزاری : 1400/03/27 الی 1400/04/09
 • دارندگان کارت هواداران کنکوریوم نیازی به ایجاد این آزمون ندارند و از طریق بخش برنامه‌های من اقدام به فعال‌سازی کدهواداری کرده و در آزمون شرکت کنند.
 • آزمون جامع کنکوریوم انسانی 1400 ، دروس عمومی

 • تعداد سوال : 100
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1400/03/27 الی 1400/04/09
 • دارندگان کارت هواداران کنکوریوم نیازی به ایجاد این آزمون ندارند و از طریق بخش برنامه‌های من اقدام به فعال‌سازی کدهواداری کرده و در آزمون شرکت کنند.
 • آزمون جامع کنکوریوم انسانی 1400 ، دروس اختصاصی

 • تعداد سوال : 180
 • زمان آزمون : 165 دقیقه
 • برگزاری : 1400/03/27 الی 1400/04/09
 • دارندگان کارت هواداران کنکوریوم نیازی به ایجاد این آزمون ندارند و از طریق بخش برنامه‌های من اقدام به فعال‌سازی کدهواداری کرده و در آزمون شرکت کنند.
 • آزمون جامع کنکوریوم ریاضی 1400 ، دروس اختصاصی

 • تعداد سوال : 135
 • زمان آزمون : 175 دقیقه
 • برگزاری : 1400/03/27 الی 1400/04/09
 • دارندگان کارت هواداران کنکوریوم نیازی به ایجاد این آزمون ندارند و از طریق بخش برنامه‌های من اقدام به فعال‌سازی کدهواداری کرده و در آزمون شرکت کنند.
 • با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2022 Mehromah.ir