پُرتال آزمون‌های مهروماه

به صورت آنلاین آزمون بده و کارنامه تراز و رتبه بگیر !
صدور کارنامه آنی
ارائه رتبه و تراز
ارائه پاسخ کلیدی و تشریحی
قابلیت اجرا در هر پلتفرمی
آخرین آزمون‌ها

آزمون جامع کنکوریوم رشته انسانی 1401 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته تجربی ، دفترچه 3

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 60 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته انسانی 1401 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 85 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون سراسری خارج انسانی 96 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون سراسری خارج انسانی 96 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 85 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته تجربی ، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته تجربی ، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 45 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته ریاضی ، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 65 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون جامع کنکوریوم رشته ریاضی ، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 40
 • زمان آزمون : 70 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • آزمون سراسری داخل انسانی 95 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/20 الی 1402/04/15
 • آزمون سراسری داخل انسانی 95 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 85 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/20 الی 1402/04/15
 • آزمون سراسری خارج انسانی 95 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 85 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/20 الی 1402/04/15
 • آزمون سراسری خارج انسانی 95 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 80
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1402/03/20 الی 1402/04/15
 • آزمون سراسری کنکوریوم خارج رشته ریاضی سال 95، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/11/16 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری کنکوریوم خارج رشته ریاضی سال 95، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 40
 • زمان آزمون : 70 دقیقه
 • برگزاری : 1401/11/16 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری کنکوریوم داخل رشته ریاضی سال 95، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/11/12 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری کنکوریوم داخل رشته ریاضی سال 95، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 40
 • زمان آزمون : 70 دقیقه
 • برگزاری : 1401/11/12 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری کنکوریوم خارج رشته ریاضی سال 94، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/11/12 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری کنکوریوم خارج رشته ریاضی سال 94، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 40
 • زمان آزمون : 70 دقیقه
 • برگزاری : 1401/11/12 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری کنکوریوم داخل رشته ریاضی سال 94، دفترچه 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/11/10 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری کنکوریوم داخل رشته ریاضی سال 94، دفترچه 1

 • تعداد سوال : 40
 • زمان آزمون : 70 دقیقه
 • برگزاری : 1401/11/10 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری خارج تجربی 95 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 60 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری خارج تجربی 95 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری خارج تجربی 95 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 45 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری داخل تجربی 95 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 60 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری داخل تجربی 95 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری داخل تجربی 95 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 45 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری خارج تجربی 94 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 60 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری خارج تجربی 94 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری خارج تجربی 94 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 45 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری داخل تجربی 94 ، دفترچه شماره 3

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 60 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری داخل تجربی 94 ، دفترچه شماره 2

 • تعداد سوال : 65
 • زمان آزمون : 75 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • آزمون سراسری داخل تجربی 94 ، دفترچه شماره 1

 • تعداد سوال : 45
 • زمان آزمون : 45 دقیقه
 • برگزاری : 1401/10/28 الی 1402/04/09
 • با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2022 Mehromah.ir