خزندگان فرا زمینی ( اثبات وجود خزندگان انسان نما)

0
خزندگان فرا زمینی ( اثبات وجود خزندگان انسان نما)
خزندگان فرازمینی، خزندگان انسان نما، رپتایل ها، انسان های مارمولکی یا رپتیلین ها (انگلیسی: Reptilians‎). مطابق ادعاهای این نظریه موجودات خزنده انسان‌نمای فضایی که قابلیت تغییر شکل دارند،که در واقع زمین را در کنترل خود دارند. دیوید آیک از پیروان این نظریه است و در زمینهٔ تئوری توطئه تحقیق می کند.
در جامعه بشقاب پرنده ها در مورد شبکه های زیرزمینی در سراسر جهان و زیر کف اقیانوس در شبکه بحث شده است. اعتقاد بر این است که آنها توسط خزندگان و سایر بیگانگان مانند خاکستری ها زندگی می کنند و برخی از آنها انسانهایی را با این بیگانگان کار می کنند. این پایگاه های زیرزمینی توسط بیگانگان ، برخی توسط انسان و برخی دیگر توسط هر دو یا با فناوری بیگانه مشترک با مردم ساخته شده است.

بودا در مورد همه اینها چه گفت؟
کتاب جدیدی با عنوان "کیهان بودایی" از پونادامامو ماهاترا وجود دارد که به شرح جزئیات محیط ناگاها می پردازد. ناگا یک مار یا مار مانند است که در کیهان شناسی بودایی وجود دارد. این یک شیوا در پایین ترین بهشت است اما همچنین به عنوان یک نوع حیوان طبقه بندی می شود. یکی از مشخص ترین مشخصه های آنها شیک پوش بودن است. آنها می توانند شکل انسانی و سایر اشکال را نیز به خود بگیرند. بسیاری از بودایی ها معتقدند که اینها همان چیزی است که مردم به عنوان مار دریا ، اژدها یا خزنده دیده اند.

یکی از مواردی که آیین بودایی با یوفولوژی و خزندگان همپوشانی دارد ، اعتقاد به این است که ناگاها می تواند خزندگان باشد و این خزندگان هستند که ظاهرا شکل انسانی برخی از اعضای نخبه جهانی مانند Rothschilds (روچیلدها )، خانواده های سلطنتی و افراد مهم سیاست جهانی را طراحی می کنند ، بانکداری ، رسانه و سرگرمی. دیوید ایکه 20 سال پیش با کتاب "بزرگترین راز" این موضوع را باز کرد.در اینجا ، من به ویژه بر روی پایگاه های زیرزمینی کار می کنم که خزندگان و انسان ها با هم کار می کنند.  

 

 
 

 


محل زندگی آنها کجاست؟
"یکی دیگر از جنبه های جادویی ناگاس ، طبیعت محل زندگی آنها است. اینها معمولاً زیر آب هستند: در دریاچه ها ، برکه ها ، رودخانه ها یا اقیانوس. با این حال ، به نظر می رسد که آب بیشتر به عنوان دروازه ای برای ورود به قلمرو ناگا عمل می کند تا محل زندگی واقعی. بعلاوه ، توصیف قلمروهای ناگا ، اگرچه معمولاً از طریق رودخانه یا دریاچه وارد می شود ، اما به هیچ وجه زیردریایی به نظر نمی رسد. در چند جاتاکاس (به عنوان مثال Jat 506 و 524) در ستایش زیبایی جهان ناگا صحبت شده است و آنها از باغ های انبه ، گله های پرندگان ، حتی دریاچه ها و استخرها نام می برند.

از طرف دیگر ، به نظر می رسد که چیزی در مورد ناگاها آبکی وجود دارد. آنها در میان ساکنان اقیانوس بزرگ ذکر شده اند ، (AN 8:19) و تفسیر می گوید که کاخ های آنها (ویمانا) بر روی تاج امواج اقیانوس قرار دارند ، (AN-a 8:19) که نور بالا را نیز روشن می کند شخصیت جادویی و واهی کل جهان ناگا. "

در صفحه 169 همچنین آمده است ، "بودا سپس به راهبان گفت که یک ناگا همیشه هنگام خوابیدن یا هنگام داشتن روابط جنسی با یک ناگا دیگر به شکل طبیعی خود باز می گردد". در کتاب دیوید ایکه او به مواردی از رابطه جنسی افراد و مشاهده تبدیل شدن شریک زندگی خود به یک خزنده در حین عمل جنسی اشاره دارد. این ایده را پشتیبانی می کند که خزندگان در بین ما مانند مردم زندگی می کنند.

بنابراین ، آیا ممکن است توصیف فضای ناگا زیر آب ، پایگاه های زیر آب خزندگان در زیر اقیانوس باشد؟ یا آیا سوتاها و تفسیرهای بودایی وجود آسمانی را توصیف می کنند که بیشتر به بعد چهارم شباهت دارد و نه یک فضای فیزیکی مانند یک پایگاه زیرزمینی در زیر دریاچه ها ، رودخانه ها و اقیانوس ها؟ امیدوارم بیشتر راهبان بودایی و دیگران بتوانند این موضوع را روشن کنند زیرا خزندگان مهمترین لولای جهان بینی من هستند.

 

 
 

 


آنها قابلیت تغییر شکل دارند
خزندگان فرازمینی، خزندگان انسان نما، رپتایل ها، انسان های مارمولکی یا رپتیلین ها این نظریه موجودات خزنده انسان‌نمای فضایی که قابلیت تغییر شکل دارند،که در واقع زمین را در کنترل خود دارند. دیوید آیک از پیروان این نظریه است و در زمینهٔ تئوری توطئه تحقیق می کند. این نظریه یک نظریه نیازمند اثبات است، هیچ گاه اثبات نشده است و از نظر علمی مردود می باشد.
در جامعه بشقاب پرنده ها در مورد شبکه های زیرزمینی در سراسر جهان و زیر کف اقیانوس در شبکه بحث شده است. اعتقاد بر این است که آنها توسط خزندگان و سایر بیگانگان مانند خاکستری ها زندگی می کنند و برخی از آنها انسانهایی را با این بیگانگان کار می کنند. این پایگاه های زیرزمینی توسط بیگانگان ، برخی توسط انسان و برخی دیگر توسط هر دو یا با فناوری بیگانه مشترک با مردم ساخته شده است.

بودا در مورد همه اینها چه گفت؟ کتاب جدیدی با عنوان "کیهان بودایی" از پونادامامو ماهاترا وجود دارد که به شرح جزئیات محیط ناگاها می پردازد. ناگا یک مار یا مار مانند است که در کیهان شناسی بودایی وجود دارد. این یک شیوا در پایین ترین بهشت است اما همچنین به عنوان یک نوع حیوان طبقه بندی می شود. یکی از مشخص ترین مشخصه های آنها شیک پوش بودن است. آنها می توانند شکل انسانی و سایر اشکال را نیز به خود بگیرند. بسیاری از بودایی ها معتقدند که اینها همان چیزی است که مردم به عنوان مار دریا ، اژدها یا خزنده دیده اند.

یکی از مواردی که آیین بودایی با یوفولوژی و خزندگان همپوشانی دارد ، اعتقاد به این است که ناگاها می تواند خزندگان باشد و این خزندگان هستند که ظاهرا شکل انسانی برخی از اعضای نخبه جهانی مانند روچیلدها ، خانواده های سلطنتی و افراد مهم سیاست جهانی را طراحی می کنند ، بانکداری ، رسانه و سرگرمی. دیوید ایکه 20 سال پیش با کتاب "بزرگترین راز" این موضوع را باز کرد.

 

 
 

 


در اینجا ، من به ویژه بر روی پایگاه های زیرزمینی کار می کنم که خزندگان و انسان ها با هم کار می کنند.
"یکی دیگر از جنبه های جادویی ناگاس ، طبیعت محل زندگی آنها است. اینها معمولاً زیر آب هستند: در دریاچه ها ، برکه ها ، رودخانه ها یا اقیانوس. با این حال ، به نظر می رسد که آب بیشتر به عنوان دروازه ای برای ورود به قلمرو ناگا عمل می کند تا محل زندگی واقعی. بعلاوه ، توصیف قلمروهای ناگا ، اگرچه معمولاً از طریق رودخانه یا دریاچه وارد می شود ، اما به هیچ وجه زیردریایی به نظر نمی رسد. در چند جاتاکاس(به عنوان مثال Jat 506 و 524) در ستایش زیبایی جهان ناگا صحبت شده است و آنها از باغ های انبه ، گله های پرندگان ، حتی دریاچه ها و استخرها نام می برند.

از طرف دیگر ، به نظر می رسد که چیزی در مورد ناگاها آبکی وجود دارد. آنها در میان ساکنان اقیانوس بزرگ ذکر شده اند ، (AN 8:19) و تفسیر می گوید که کاخ های آنها (ویمانا) بر روی تاج امواج اقیانوس قرار دارند ، (AN-a 8:19) که نور بالا را نیز روشن می کند شخصیت جادویی و واهی کل جهان ناگا. "

در صفحه 169 همچنین آمده است ، "بودا سپس به راهبان گفت که یک ناگا همیشه هنگام خوابیدن یا هنگام داشتن روابط جنسی با یک ناگا دیگر به شکل طبیعی خود باز می گردد". در کتاب دیوید ایکه او به مواردی از رابطه جنسی افراد و مشاهده تبدیل شدن شریک زندگی خود به یک خزنده در حین عمل جنسی اشاره دارد. این ایده را پشتیبانی می کند که خزندگان در بین ما مانند مردم زندگی می کنند.

ادعای ربوده شدن توسط بیگانگان
اولین رونمایی از وجود آنها مربوط به آدم ربایی بیگانگان بود ، دقیقاً مانند خاکستری ها. اولین مورد از این موارد در سال 1967 بود ، همانطور که افسر پلیس آقای هربرت شیرمر گزارش داد.
آقای شرمر ادعا کرد که توسط نژاد انسان نما با ظاهری خزنده سوار یک بشقاب پرنده شده است. آنها از لباسی استفاده می کردند که دارای نمادی در سینه سمت چپ بود و در آن مارهای بال دار دیده می شد ، گویی که خزندگان دراکو ظاهر مشابه خود را تأیید می کردند یا شاید آنها بیشتر استنباط می کردند؟

 

 
 

 


منابع اطلاعات خزندگان دراکو
یکی از صریح ترین محققان درباره موضوع خزندگان دراکو ، دیوید آکی است. او قطعاً ارزش دارد که برای شما تازه واردان جستجو شود! طبق گفته او، خزندگان ظاهر خاصی ندارند زیرا آنها تغییر دهنده شکل هستند و می توانند ظاهر انسان و موجودات دیگر را به خود بگیرند. آنها را سنجاق می کند تا در حدود پنج تا 12 فوت قد و رنگ سبز داشته باشند.
ایکه ادامه داد و ادعا کرد که خزندگان از سیستم ستاره آلفا دراکونیس (تصادفی بسیار جالب) سرچشمه می گیرند. به دلایلی ، آنها خون انسان را نیز می نوشند. جالب ترین قسمت این داستان این است که ایکه ادعا می کند خزندگان در قلعه های زیرزمینی پنهان می شوند و در پشت توطئه ای قرار دارند که کل زمین را در نظر گرفته است و هدف آن بردگی بشریت است. او می گوید که بیشتر رهبران ملل مربوط به خط خون Draco Reptilian (که نتیجه گیری بین نژادی) است ، از جمله جورج بوش و ملکه الیزابت دوم.
ادعاهایش شبیه کار (زکریا سیتچین و اریش فون دانیکن ) از این نظر که این خزنده دراکو در واقع آنوناکی ، خدایان افسانه های بابلی هستند و آنها به دنبال طلای تک اتمی آمده اند ، که به سیستم عصبی آنها امکان می دهد شاهکارهای باورنکردنی مانند: تغییر شکل ، سفرهای چند بعدی و مصرف گناه ، پرخاشگری و ترس انسان به عنوان انرژی.


ایده های دیگر در مورد خزندگان دراکو
ایده های دیگری نیز در مورد محل تولید خزندگان دراکو وجود دارد. برخی این فرضیه را مطرح كرده اند كه آنها از یك بعد موازی ناشی می شوند كه در آن دایناسورها هرگز منقرض نشده و به موجودات انسان نما تبدیل نمی شوند. برخی دیگر می گویند آنها دایناسورهای ما هستند ، بعضی از آنها از طریق پورتال ها به بعد موازی فرار کرده اند و امروز برای تسلط بر می گردند. صرف نظر از اینکه همه این ایده ها چه می گویند ، آنها در مورد یک نکته روشن هستند ، این است که خزندگان دراکو به دنبال تسلط بر نژاد بشر هستند. حدس زده می شود که روشنایی و نظم نوین جهانی سازه های خزنده دراکو هستند.
این ایده وجود دارد که خزندگان دراکو در واقع خاکستری ها را کنترل می کنند. نحوه وقوع این امر نامشخص است. جان لیر (پسر فوق العاده جالبی!) به طور قطعی می گوید که دولت ما معاهداتی را با خزنده دراکو منعقد کرده است ، فقط اگر بخاطر خرید وقت بیشتر برای یافتن راهی برای دفاع از خود.

 

 
 

 


فیزیولوژی خزندگان دراکو
همانطور که قبلا ذکر شد ، دامنه خزنده دراکو از 5 تا 12 فوت قد و وزن به بالا تا 200 کیلوگرم است. آنها پوسته پوسته شده و از نظر پوست شبیه کروکودیل ها هستند ، رنگ آنها مایل به سبز و قهوه ای است. سرهای خزندگان دراکو به شکل مخروطی است که در امتداد ابروهای خود برجستگی هایی دارد که با خوشه های استخوان بسیار کوچکی پوشانده شده است که می توان آن را شاخ نامید. آنها دهانه های بینی دارند که شبیه شکاف های بدون بینی واقعی برای گفتن و همچنین بدون لب است. گزارشاتی از خزندگان دراکو گزارش شده است که دم دارند و ندارند.
تواتارا قدیمی است. 250 میلیون سال قدمت. این زمانی بود که این موجود عجیب و غریب آخرین جد مشترک خود را با خزندگان دیگر قبل از تکامل بیشتر و واگرایی به اشتراک گذاشت. این گیاه قبلاً یکی از چندین گونه Rhynocephalia بود که در سراسر قاره antediluvian گوندوانا می خزید ، اما اکنون تنها گونه ای است که باقی مانده است. ژنوم آن نه تنها به خزندگان (که به وضوح شبیه آن است) بلکه پرندگان و بله ، پستانداران مانند انسان را پیوند می دهد. DNA حاصل از این یادگار زنده همچنین می تواند اکسیر زندگی باشد.

تصور می شود که مهره داران آمنیوت - که یا از تخم تخم می شوند یا از تخمک در جفت ایجاد می شوند - اولین بار در 312 میلیون سال پیش ظاهر شده و سپس به دو گروه منشعب شده اند. Synapsids شامل پستانداران اولیه و خزندگان خاموش شده با ویژگی های پستانداران است. ساوروپسیدها زمانی دایناسورها و اجداد دیگر خزندگان بودند که از آن زمان خاموش شده اند و پرندگان یا مارمولک ها ، مارها و دیگر خزندگان موجود جایگزین آنها شده یا تبدیل به پرندگان می شوند. تواتارا به دلیل ویژگیهای سیناپسید و ساوروپسید که می تواند آنچه را که ما هرگز درباره تکامل آمنیوت نمی دانستیم ، مدتها دانشمندان را گیج کرده است.
مزایای ساوروپسی و سیناپسید تواتارا از دید شدید در شب تا حس بویایی است که می تواند همسران بالقوه را به اندازه طعمه های بالقوه شناسایی کند. این باعث می شود که از خود بپرسید که آیا این ماده مارمولک نتیجه یک سرم ابرقدرت است.
تواتارا یکی از بزرگترین ژنومهای مهره داران را دارد. عناصر تکراری زیادی وجود دارد که منحصر به تواتارا است ، که پس از جدا شدن از مار و مارمولک ، یک پناهگاه کامل برای خود شد. قسمت هایی از آن ژنوم را با لاک پشت ها ، مرغ ها و حتی انسان ها به اشتراک می گذارد. هنوز عجیب است که انواع عناصر تکرار شونده در DNA تواتارا نسبت به پرندگان یا مارمولک ها به پستانداران نزدیکتر هستند. این ژن های تخصصی برای ایمنی ، تنظیم حرارت ، دریافت بو و متابولیسم را تکامل داده است.

احتمالاً می توانید ببینید که این کجا می رود. تکرار چنین ژن های قوی MHC در انسان می تواند در آینده زندگی را نجات دهد.

درک متابولیسم بسیار پایین تواتارا و طول عمر متوسلان احتمالاً می تواند به ما در افزایش طول عمر انسان کمک کند. تواتارا می تواند صد سال گذشته زندگی کند ، که این باعث می شود که آنها طولانی ترین خزندگان در کنار برخی از گونه های لاک پشت باشند و ممکن است در سیستم آن پیوند پروتئین های خاصی همراه با ژن هایی وجود داشته باشد که آنها را از رادیکال های آزاد محافظت می کند. ژنهای سازگاری عمده بافتی (MHC) به این معنی است که بافتهای آن با بسیاری از افراد مختلف بدون پاسخ ایمنی سازگار است. آیا این امر می تواند زندگی با حداقل صد چیز را برای انسان رقم بزند؟
"آنچه ما در حال حاضر می دانیم این است كه تواتارا دارای ژن های بیشتری نسبت به گونه های دیگر است كه به عنوان محافظ در برابر آسیب DNA و پیری سلول در اثر كار در سیستم های دیگر شناخته می شوند." "بنابراین به نظر می رسد كه این محصولات ژنی ممكن است در ایجاد طول عمر تواتارا ، اگرچه آزمایش اینکه آیا اینها واقعاً از پیری محافظت می کنند ، کار زیادی طول می کشد. اگر آنها در آنجا باشند ، شاید چشم اندازهایی برای تولید این مواد به عنوان مکمل های دارویی برای محافظت در برابر جنبه های پیری وجود داشته باشد. "
تواتارا هرچه باشد ، دریچه ای به گذشته عمیق است که می تواند پیشرفت های شگفت انگیز را برای آینده باز کند.
اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  5,699 بازدید

  1 نظر

  درج: 12 بهمن 1399

  توسط: e.timsari
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (1 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
  پاسخ:*
  حتما یه غذاهایی موجودات مودار را تبدیل به خزنده میکند!
  .
  1400/04/12 - 14:04
 • +1

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  لطفا برای کنکور ۱۴۰۳ رو منتشر کنید🙏🏻
  سلام انشالله حتما به هدفتون میرسید
  خیلی عالی و جالب بود
  با سلام پیشنهاد می کنم با کتاب های زوج نویسنده ی ایرانی(دکتر
  واقعا دوره عالی بود واقعا دوره عالی بود
  نه تنها مناسبه زیادم هست

  آمار سایت

  کل مطالب: 19944
  کل نظرات: 30116
  کل اعضا: 287555
  جدیدترین عضو: u-337635
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir