به گزارش گروه ورزش خبرگزاری برنا، پذیرش نخبگان ورزشی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور با توجه بر مصوبه اخیر شورای ورزش دانشگاه و همچنین مصوبه شورای دانشگاه درسال 84 وهمچنین موافقت وهمراهی اعضا هیات ریسه دانشگاه، بدون کنکور ورودی فراهم شد. 

بر این اساس، نخبگان ورزشی مشمول این آئین نامه قهرمانان المپیک، بازی های آسیایی، جهان، یونیورسیاد دانشجویان جهان و قهرمانی دانشجویان جهان می باشند البته افرادی که دارای عناوین قهرمانی در دوره دانشجویی باشند اگر در مقطع تحصیلی کارشناسی دانشجوی پیام نور بوده و در مسابقات داخلی پیام نور و یا برای دانشگاه پیام نور توانسته باشد مقام هایی کسب کرده باشند، می توانند از تسهیلات این آیین نامه بهرمند شوند. 

درخصوص پذیرش در مقطع دکتری شرایط و ضوابط تدوین و به زودی دردل آیین نامه جدید به تصویب شورای دانشگاه خواهد رسید. 

همچنین با توجه به موافقت دکتر رستمی رئیس این دانشگاه، مقرر شده است که زمینه ادامه تحصیل رایگان  مدال آوران المپیک ریو فراهم شد.