اطلاعیه سازمان سنجش: شرایط کنکور 98

0
اطلاعیه سازمان سنجش: شرایط کنکور 98

مصوبات سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 26/6/1397 دربارة آزمون سراسری سال‌های 1398 و 1399
بدین وسیله به اطلاع تمامی داوطلبان آزمون سراسری سال‌های 1398 و 1399 می‌رساند که براساس مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 26/6/1397 شرایط آزمون سراسری به شرح ذیل است:
الف ـ آزمون سراسری سال 1398
1ـ در سال 1398، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سؤال) مطابق موارد ذیل انجام می‌شود و ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (3ـ3ـ6)، سؤال یکسان طرح خواهد شد.
* یک آزمون (یک مجموعه سؤال) برای دانش‌آموزان نظام قدیم.
* یک آزمون (یک مجموعه سؤال) برای دانش‌آموزان نظام جدید (3ـ3ـ6).
توجه: داوطلبان، با توجه به اینکه فارغ‌التحصیل نظام قدیم با نظام جدید آموزشی هستند، لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، شرکت نمایند.
2ـ نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به‌صورت رقابتی براساس نمره کل‌نهایی در زیر گروه مربوط و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی‌شود.
3ـ در آزمون سراسری سال 1398، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 30 درصد است و 20 درصد با تأثیر قطعی و 10 درصد با تأثیر مثبت اعمال می‌شود؛ به‌طوری که:
الف ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشی جدید (3ـ3ـ6) اخد نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید(3ـ3ـ6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است که 20 درصد به صورت تأثیر قطعی و 10 درصد به‌صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
ب ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک،‌علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال 1398 الی 1397 اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها و به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بودته و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانیف علوم و معارف اسلامی و هنر، که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 90 ـ 91 اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا جند درس انها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است. در مجموع، میزان تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد است که 20 درصد به‌صورت تدثیر قطعی و 10 درصد به‌صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود؛ به عبارت دیگر، میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداکثر 67/16 درصد و میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی حداکثر 33/3 درصد است، و در صورتی که سوابق تحصیلی تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش نمره کل شود، به تفکیک برای دیپلم حداکثر 33/8 درصد و برای پیش‌دانشگاهی حداکثر 67/1 درصد افزایش خواهد یافت. در صورت نداشتن تأثیر مثبت، املاک نمره کل حاصل از آزمون و میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی (حداکثر به میزان 20 درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود.
ج ـ‌ سایر دیپلمه ها (غیر از بند‌های الف و ب) مسمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.
توجه 1: اطلاعات بیشتر در خصوص میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی، در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سراسری ارائه می‌شود.
توجه2: وزارت آموزش و پرورش امکان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی را برای فارغ‌التحصیلان دوره متوسط نظام قبلی، که حداکثر تا سال 1397، مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی خود را اخذ کرده‌اند، برای سال 1398 فراهم می‌کند.
4ـ عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون سراسری، که وزارت آموزش و پرورش امتحان آنها را به‌صورت نهایی برگزار می‌کند، پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، به‌منظور اعمال سوابق تحصیلی، اطلاع رسانی خواهد شد.
5ـ فهرست منابع سوالات آزمون برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید (3ـ3ـ6) متعاقباً اعلام خواهد شد.
6ـ دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند. این دانش‌آموزان، در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی، باید در امتحان نهایی دروش شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شرکت کننده؛ در غیر این صورت، مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و نمره آزمون سراسری ملاک عمل است.
7ـ معیار پذیرش برای رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، معدل کتبی پایه دوازدهم برای دانش‌آموزان نظام جدید (3ـ3ـ6) و معدل کتبی دیپلم (سال یاردهم) برای دانش‌آموزان نظام قبلی است.
8ـ دانش‌آموزان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری شرکت می‌کنند، به جای پاسخگویی به سؤالات «تاریخ 3، 2، 1» و «عربی 3، 2، 1» دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی، به سؤالات «تاریخ 3، 2، 1 اختصاصی» و «عربی 3، 2، 1 اختصاصی» که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است، پایه می‌دهند. سؤالات سایر دروس امتحانی، همان سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی خواهد بود.
ب ـ آزمون سراسری سال 1399
1ـ در سال 1399، فقط یک آزمون (یک مجموعه سؤال) بر‌اساس نظام جدید آموزشی (3ـ3ـ6) برگزار می‌شود.
2ـ در آزمون سراسری 1399، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 30 درصد با تأثیر قطعی اعمال می‌شود؛ به‌طوری که:
الف ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشی جدید (3ـ3ـ6) اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3ـ3ـ6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
ب ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک،‌علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را از سال 1384 الی 1397 اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درش ان‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تأثیر قطعی، و برای داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر، که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال 90 ـ 91 اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
3ـ بند‌های6، 7 و 8 مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسری سال 1398 در سال 1399 نیز برقرار است.
در پایان، خاطر نشان می‌سازد که تمامی قوانین، مقررات، شرایط و ضوابطی (مانند سهمیه‌بندی، بومی‌پذیری و ...) مصوب مراجع ذی‌صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش آزموش کشور موظف به اجرای این قوانین و مقررات است.

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  1,816 بازدید

  0 نظر

  درج: 28 مهر 1397

  توسط: m.hosseini
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام پایتخت ایران؟
  پاسخ:*
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
  کتاب های لقمه
  سمپادیوم
  کنکوریوم
  مهارت معلمی دین و زندگی واقعا جامع کنکور فرهنگیان

  دسته بندی مطالب

  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های تست پایه

  آخرین نظرات ارسالی

  گمنام دیروز, 10:53
  خوش به حالتون شهید هادی شهید معجزه هاست ، معجزه میکنه ، ناممکن
  سلام من فقط یه سال تا سال کنکورم باقی مانده و تا حالا هیچی
  سلام وقت بخیر ، واقعا عالی بود کلاساشون پر از مطالب مفید و کلا
  لطفا این کتاب رو برای پایۀ یازدهم و دهم رشتۀ هنر هم موجود کنید.
  سلام.چاپ ۱۴۰۳ این کتاب را کی منتشر میکنید؟
  بهترین ماشین کدام است

  آمار سایت

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir