ارزش دروس انسانی در کنکور

+17
ارزش درس اقتصاد در کنکور
 
 درس اقتصاد در زیر گروه 1 کنکور سراسری ضریب(1)، در زیر گروه های2و4 ضریب (2) و در زیر گروه 3یعنی برای رشته‌های حسابداری، اقتصاد، خبرنگاری و انواع مدیریت با ضریب (3) اهمیت به سزایی دارد.

حدود 90/51درصد قبول شدگان کنکور سراسری این درس را بین10تا40 درصد می‌زنند و میانگین نمره قبول شدگان کنکور در این درس 32/33 درصد است البته در سال قبل 182نفر توانسته‌اند آن را 100 بزنند. اما برای قبولی در برخی رشته‌های پرطرف دار مانند حقوق(روزانه) با وجود آن که این درس ضریب (1) دارد به حداقل نمره ی میانگین 4/71 درصد آن نیاز دارید. این درس برای بسیاری از رشته‌ها نقش کلیدی دارد. ارزش رقابتی این درس صرف نظر از ضریب آن در زیر گروه ها در مقایسه با درس های اختصاصی به شرح زیر است:

ریاضی< عربی<فلسفه< ادبیات< علوم اجتماعی< اقتصاد< روان شناسی

آشنایی با آزمون اقتصاد

  منبع سوالات درس اقتصاد شامل یک کتاب درسی(6بخش و مجموعاً 16 فصل) است و در آزمون سراسری 15 سؤال (معمولاً از هر درس یک سؤال )طرح می‌شود که از بخش اول 3 تست، از بخش دوم 2تست، از بخش سوم 3تست، از بخش چهارم 2تا3 تست، از بخش پنجم  3تست و از بخش ششم 2تست مي‌آيد.

از همه‌ی موضوعات کتاب اقتصاد امکان طرح سؤال وجود دارد البته در 2سال اخیر این سؤالات مفهومی تر شده‌اند که افراد دقیق متوجه آن شده اند.

یکی از ویزگی های این درس در کنکور سراسری آن است که سؤالات این درس را در کنار ریاضی در دفترچه شماره (2) جدا از سایر دروس به شما می‌دهند، 35دقیقه برای پاسخ گویی به این دفترچه مهلت دارید که تنها10 دقیقه آن مربوط به درس اقتصاد است یعنی باید هر تست را حداکثر 40ثانیه پاسخ دهید اگر به درس اقتصاد مسلط باشیدمی توانید مازاد وقت باقی مانده این درس را به ریاضی اختصاص دهید چون ریاضی درسی است که بچه ها بیش‌تر در آن مشکل دارند و فرصت بیش‌تری برای پاسخ گویی به آن لازم دارند.

توجه داشته باشید که چون تعداد سؤالات این درس کم است پاسخ نادرست به 1تست نمره شما را به شدت کم می‌کند مثلاً با 2پاسخ نادرست نمره شما 80درصد می‌شود همین ارزش یک تست را در این درس نشان می‌دهد به همین خاطر این درس را طوری بخوانید و به آن مسلط شوید که حتی یک سؤال هم از زیر دستتان رد نشود.

روش مطالعه

 درس اقتصاد ساختار منفی دارد در برخی از بخش ها مطالب شکل مفهومی و در برخی دیگر از بخش ها حل مسئله و جنبه حفظی دارند. مطالب مفهومی کتاب اقتصاد شامل: اقتصاد در تعلیم اسلام- محاسبه تولید کل جامعه- تورم- عرضه و تقاضا- بهره وری (سیاست های پولی و مالی)- توزیع درآمد و معیار سنجش آن-تأثیر عمل کرد افراد بر متغیرهای کلان- اهمیت بودجه کل کشور- انواع نرخ های مالیاتی و دولت توسعه می باشد.

مسائل این درس شامل محاسبه ی مالیات- ارزش افزوده صرفه جویی در مصرف برق، نرخ اشتغال و بیکاری- عرضه و تقاضا- استهلاک در آمد ملی، ناخالص ملی- درآمد و سود و زیان و محاسبه ی نسبت دهک ها به یکدیگر.

درس اقتصاد را سطر به سطر، پاراگراف به پاراگراف و عمیق بخوانید، بفهمید و جزئیات و نکات آن را استخراج کنید. نکات استخراج شده را طبقه بندی کنید و تست های طبقه بندی شده را پاسخ دهید. در مرحله‌ی بعد موضوع‌های مبهم را خوب رفع اشکال کنید و در دوره های بعدی روی این اشکالات متن درس و تست‌ها تمرکز کنید. مهم‌ترین کار شما در این درس اشکال گیری دقیق است.

ارزش درس علوم اجتماعی در کنکور سراسری

  درس علوم اجتماعی در زیر گروه 1 کنکور سراسری ضریب(1) و در زیر گروه های 3و4، ضریب (2) دارد اما در زیر گروه 2 یعنی برای رشته های علوم اجتماعی، مددکاری، خبرنگاری و علوم ارتباطات و در زیر گروه 5 یعنی برای رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره و کتابداری با ضریب(3) از اهمیت خاصی برخوردار است.

حدود56.75 درصد از پذیرفته شدگان کنکور سراسری این درس را بین15تا40 درصد و تنها 0.07درصد از قبول شدگان آن‌را 100 می‌زنند. میانگین نمره قبول شدگان کنکور در این درس 27.29 درصد است اما برای قبول شدن در رشته های پرطرف دار مانند حقوق(روزانه) با وجود آن که این درس ضریب (1) دارد به حداقل میانگین نمره 3/82 درصد آن نیاز دارید. یعنی این درس علی رغم ضریب آن ارزش رقابتی بالایی دارد.

آشنایی با آزمون علوم اجتماعی

 در کنکور سراسری از  درس علوم اجتماعی و جامعه شناسی 20 سؤال طرح می‌شود که از کتاب جامعه شناسی(1)، چهار سؤال و از کتاب جامعه شناسی(2)، پنج سؤال و از کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی حدود(11) سؤال مطرح می‌شود. بارم بندی در آزمون دانشگاه آزاد نیز  شبیه کنکور سراسری است.

روش مطالعه
 
 چون از درس علوم اجتماعی تعداد سؤال بیشتری مطرح می‌شود و یادگیری آن هم آسان‌تر است بهتر است یادگیری آن را بیش تر مورد توجه قرار دهید. حتی پیشنهاد می‌کنیم این درس را قبل از جامعه شناسی 1و2 بخوانید.مطالب این درس در کتاب درسی مانند یک پازل در هم ریخته است. شما باید یک بار کتاب را روزنامه وار بخوانید سپس در نوبت بعد واژه های کلیدی هر مبحث را با دقت تجسس کنيد مفاهیم را خوب بفهمید و به ارتباط آن ها با سایر مطالب کل کتاب درسی بپردازید. در این درس رعایت ترتیب عوامل و مفاهیم کتاب درسی اهمیت دارد.

برای درس جامعه شناسی لازم است ابتدا کتاب جامعه شناسی(1) خوانده شود چرا که پایه درک مفاهیم جامعه شناسی(2) منوط به درک مفاهیم جامعه شناسی (1) می‌باشد.

مطالعه دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی باید مستمر و بدون وقفه باشد و هرگز قطع نشود در غیر این صورت زحمات قبلی شما از بین می‌رود و مجبور خواهید بود دوباره کارتان را از اول شروع کنید.

ارزش درس روان‌شناسی در کنکور

  درس روان‌شناسی در زیر گروه های 1و3 کنکور سراسری ضریب(1) و در زیر گروه 2 ضریب(2) دارد. این درس در زیر گروه های 4و5 یعنی برای رشته های علوم سیاسی، تاریخ و جغرافیا، باستان شناسی، آمار، روان‌شناسی علوم تربیتی مشاوره و کتابداری با ضریب(3) اهمیت به سزایی دارد.


حدود47.06 درصد پذیرفته شدگان کنکور این درس را بین 10تا40 درصد می زنند و درس روان‌شناسی تنها درس اختصاصی علوم انسانی است که افراد بیش تری(204نفر در سال قبل) به آن 100 درصد پاسخ می‌دهند.

میانگین نمره پذیرفته شدگان در این درس 37.95 درصد است و از لحاظ رقابتی پراهمیت ترین درس اختصاصی علوم انسانی است طوري که نمره‌ی متوسط یا پائین این درس را نمی‌توان با نمره‌ی دیگر دروس به راحتی جبران نمود. برای مثال میانگین نمره این درس برای قبول شدگان رشته‌ی حقوق(روزانه) با وجود ضریب (1) 83.4 درصد است و نمره ی پائین تر از این شما را از این رشته دورتر می سازد.

آشنایی با آزمون روان‌شناسی

  در کنکور سراسری از این درس 20 سؤال طرح می‌شود، در سال های اخیر گرایش به طرح سؤال مفهومی بیش‌تر شده و معمولاً 4تا5 سؤال مفهومی و استدلالی هستند. بودجه بندی مباحث در کنکور سراسری کمی متغیر است ولی در سال های اخیر از فصل اول 2تا4 سؤال، فصل دوم، 6تا7 سؤال، فصل سوم 8تا9 سؤال و فصل چهارم2سؤال طرح شده‌اند که در این میان فصول 2و3 بیش‌تر مورد توجه طراحان می‌باشد.

      یک ویژگی درس روان‌شناسی در آزمون این است که آخرین درس دفترچه سؤال می‌باشد طبیعی است که بسیاری از داوطلبان در اوج خستگی ذهنی به پاسخ گویی آن می‌پردازند به همین جهت معمولاً به گزینه‌ها شک می‌کنند و دقت آن‌ها در پاسخ گویی کاهش می‌یابد به همین خاطر باید روان‌شناسی را طوری عمیق بیاموزید که مطالب ملکه ی ذهن شما باشند.

روش مطالعه

     فصل اول کتاب روان‌شناسی را که مربوط به تعریف و تاریخچه روان‌شناسی است چندین بار بخوانید و تکرار کنید تا فراموش نشود اما موضوع" روی کردهای روان‌شناسی" را باید خوب فهمید، روی کردها را خوب تشخیص داد و با یکدیگر مقایسه کرد تا بتوانید آن ها را از هم تمیز دهید. می‌توانید مقایسه این روی کردها را در جدولی رسم کنید. موضوع" راهبردها و حوزه‌های تحقیق" را به صورت مقایسه‌ای مطالعه کنید یعنی تفاوت و شباهت روش‌ها را بیاموزید.

فصل دوم، جنبه‌ی حفظی بیش‌تری دارد، همه‌ی نکات حتی جزئیات هم اهمیت دارند آن‌ها را دقیق بخوانید و مرور کنید، مرور زیاد این فصل اهمیت زیادی دارد.

فصل سوم را مانند فصل اول به صورت مقایسه‌ای بخوانید و مقایسه‌های خود را در جدولی خلاصه کنید از طرفی این فصل را مانند فصل دوم با مرورهای زیاد در فواصل زمانی کم بخوانید.

فصل چهارم نیز مانند فصل سوم است هم جنبه‌ی فهمیدنی و هم جنبه ی حفظ کردنی آن اهمیت دارد. ظاهر ساده اين فصل نبايد شما را فریب بدهد زيرا بسیاری از مباحث این فصل فهمیدنی است و در دل این مفاهیم نکات حفظی وجود دارد.

جدول‌ها و تصاویر کتاب روان‌شناسی جزء محتوی درسی است و در دو سال اخیر مورد توجه طراحان قرار گرفته است آن‌ها را دقیق بخوانید و به خاطر بسپارید.

ارزش درس فلسفه و منطق در كنكور

درس فلسفه و منطق در زيرگروه‌هاي 2 و 3 ضريب (1) و در زيرگروه‌هاي 4 و 5 ضريب (2) دارد و براي زيرگروه‌ 1 يعني رشته‌هاي حقوق، فقه، علوم قضايي، ادبيات عربي، معارف با ضريب (3) بسيار اهميت دارد.

حدود 61.75 درصد قبول شدگان كنكور سراسري اين درس را بين 0 تا 30 مي‌زنند و در سال گذشته تنها يك نفر توانسته اين درس را 100 درصد بزند. ميانگين نمره قبول شدگان در اين درس 18.29 درصد است و چندان بالا نيست در حالي كه ميانگين در سال‌هاي قبل بالاتر بود . براي قبول شدن در رشته‌هاي پر طرف دار مانند حقوق (روزانه) اين درس بسيار مهم است و شما به حداقل ميانگين 82.4 درصد اين درس نياز داريد.

آشنايي با آزمون فلسفه و منطق

منابع درس فلسفه و منطق در آزمون سراسري شامل كتاب فلسفه و منطق سال سوم و فلسفه‌ی پيش‌دانشگاهي است. در‌ آزمون سراسري از درس فلسفه و منطق 25 سوال طرح مي‌شود كه 8 تا 10 سوال آن از كتاب منطق، 5 تا 7 سوال از كتاب فلسفه‌ی سوم و 10 سوال از فلسفه‌ی پيش‌دانشگاهي است . از 16 تا 17 سوالي كه از دو كتاب فلسفه ‌سوم و پيش‌دانشگاهي طرح مي‌شود 7 سوال مربوط به مطالب مفهومي و 7 سوال مربوط به مباحث حفظي و 3 سوال نيز مربوط مطالب مفهومي- تاريخي است.

طي دو سال اخير در شيوه‌ی طراحي سوالات تغييراتي ايجاد شده است به ويژه سوالات درس فلسفه مفهومي‌تر شده و به فلسفه سال سوم نيز توجه بيش‌تري مي‌شود. لذا كار كردن با سوالات جديد اهميت دارد اما سوالات درس منطق كمي مشابه با سال‌هاي قبل است لذا كار كردن با سوالات كنكور سال قبل موثر است. مباحث مفهومي فلسفه پيش‌دانشگاهي شامل فصل 3 و 4 مباني حكمت مشاء 1 و2 فصل 8 حكمت اشراق فصل 11 مباني حكمت متعاليه فصل 12 حكماي معاصر و مباحث مفهومي فلسفه‌ی سال سوم شامل گوهرهاي اصيل و جاودانه (افلاطون) علت‌هاي چهار گانه ارسطو مي‌باشد.

مطالبي كه از فلسفه پيش‌دانشگاهي جنبه حفظ كردني آن‌ها بيش‌تر است شامل: فصل 2- كليات فصل – افول حكمت مشاء – فصل 3 حيات فرهنگي است.

مباحثي كه سؤال‌هاي تكراري از آن‌ها بيش طرح مي‌شوند در درس منطق عبارتند از:

تصورات بديهي و غير بديهي – تصورات كلي و جزيي – نسب و اربع – كليات خمس – انواع تعريف – انواع قضيه – احكام قضايا (عكس، تناقص و تضاد) – اشكال قياس اقتراني (شكل اول، دوم، سوم و چهارم)

اين مباحث در فلسفه‌ی سال سوم عبارتند از:

واژه – رابطه‌ی فلسفه با علوم انساني – شرح حال سقراط – نظر مثل افلاطوني – علل اربعه ارسطو

اين مباحث در فلسفه اسلامي پيش‌دانشگاهي عبارتند از:

فصل‌هاي 2، 4، 7، 8، 9، 10 و 12

سؤالات درس منطق پيش كاربردي و مفهومي و فلسه‌ی سال سوم بيش‌تر حفظي و سؤالات درس فلسفه پيش بيش‌تر به صورت كاربردي و مفهومي طراحي مي‌شوند.

در آزمون دانشگاه آزاد 20 سؤال از فلسفه و منطق طرح مي‌شوند كه 10 سؤال آن مربوط به منطق و 4 سؤال از فلسفه سال سوم و 6 سؤال از فلسفه اسلامي پيش‌دانشگاهي است.

نحوه‌ی طرح سؤال در كنكور سراسري و آزاد در اين درس بسيار متفاوت است.

روش مطالعه
 
كتاب منطق اهميت زيادي دارد. كتاب درسي منطق خوب تدوين شده است و نياز به كتاب كمك آموزشي ندارد. يادگيري درس منطق قبل از فلسفه ضروري است و به دليل داشتن اصطلاحات زياد شديداً نياز به مرور و تكرار دارد. ابتدا درس را مطالعه كنيد و نكات مهم را علامت‌گذاري كنيد به پاورقي‌ها توجه داشته باشيد. مثال‌هاي داخل متن درس و تمرين‌هاي هر درس را با دقت و حوصله بخوانيد و پاسخ دهيد، چون مرجع سؤالات هستند. در خواندن كتاب منطق ترتيب متن كتاب بخوانيد قسمت‌هايي كه ابهام داريد با كمك دوستان يا معلم خود برطرف كنيد. در تست زدن پاسخ‌هاي خود را بلافاصله با پاسخ‌نامه تست‌ها مقايسه كنيد اين‌طوري به نكات جديد و طرز فكر جديدتري دست يابيد دقت كنيد در كتاب درسي نكاتي وجود دارند كه ممكن است در دفعه‌ی اول مطالعه، متوجه آن‌ها نشويد. سعي كنيد در هر نوبت تكرار يا دوره به دنبال نكات جديدتر باشيد و از مرور يكنواخت و تكراري پرهيز كنيد.

برخلاف منطق كتاب درسي فلسفه‌ی پيش دانشگاهي كمي گنگ است و فهم آن به كمك با كتاب كمك آموزشي نياز دارد. فلسفه‌ی پيش دانشگاهي را در برخي از قسمت‌ها بايد خيلي عميق بخوانيد و مطالب آن‌را طبقه‌بندي كنيد.

در اين دروس مباحث مربوط به مباني حكمت مشاء 1 و 2، درس‌هاي 6، 8 و 11 از اهميت بيش‌تري برخوردار است. مطالعه و فهميدن بخشي از كتاب درس فلسفه پيش‌دانشگاهي كه مربوط به آراء و ابن سينا درباره ماده و صورت است منوط به فهميدن همين مبحث و علل چهارگانه كتاب فلسفه‌ی سوم است. به همين دليل توصيه مي‌كنيم قبل از فلسفه پيش، كتاب درس فلسفه‌ی سوم را مطالعه كنيد.

برخلاف منطق، رعايت ترتيب مطالعه‌ی فصول فلسفه‌ی پيش‌دانشگاهي الزامي نيست.

بد نيست بدانيد خواندن برخي درس‌هاي دين و زندگي پيش‌دانشگاهي در خصوص عليت، تقسيم علت به طولي و عرضي، برهان، امكان و وجود به درك فلسفه‌ی پيش‌دانشگاهي كمك مي‌كند.
اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  92,124 بازدید

  25 نظر

  درج: 21 شهریور 1395

  توسط: goljah
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (25 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
  پاسخ:*
  سلام خسته نباشید من دوازدهم انسانی هستم و امسال کنکور دارم . میخوام واسه رشته حقوق بخوانم ایا درس اقتصاد را بالا بزنم تاثیری زیادی در کنکور میگذارد . چون برای زیرگروه1 ضریب 1 را دارد ؟
  ::مهروماه::
  سلام فاطمه جان
  قطعا بالا زدن تمامی دروس تاثیر زیادی در کنکور میگذارد ولی هرچه ضریب آن درس بیشتر باشد تاثیر آن در رتبه کنکور شما بیشتر خواهد بود.

  .
  1400/11/15 - 19:44
 • 0
  سلام من میخوام رشته روانشناسی دولتی قبول بشم و میخام عربی(هم عمومی هم تخصصی)، فلسفه تاریخ و جغرافیا و ادبیات اختصاصیو حذف کنم ایا کار درستیه؟؟
  .
  1399/01/24 - 13:18
 • -3
  فاطمه
  نقل قول: مهمان عاطفه
  سلام من فارغ التحصیل تجربی ام امسال تغییر رشته دادم.. میخواستم بدونم برای کسب موفقیت تو این رشته با وجود وقت کم باید چه درسهایی رو جدی گرفت و بیشتر تمرکز کرد؟؟؟ برای تربیت معلم... ممنون میشم جواب بدید

  ::روابط عمومی::
  عاطفه جان رشته تجربی با وجود رشته های پزشکی، رقابت اصلی را در این گروه دارد و رشته های تربیت معلم در رده چهارم و حتی پنجم رقابتی قرار می گیرد.کسب نمرهء علمی کل 6500 و بالاتر، پایه پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خواهد بود، ضمن اینکه داشتن معدل کل 14در دوره دوم متوسطه، پایه‌های اول و دوم و سوم دورهء دوم متوسطه و حداکثر 22 سال سن، از دیگر شرایط ضروری پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و همچنین دروس تخصصی با توجه به تخصصی که قرار است انتخاب نمایید را بالاتر بزنید.


  [quote=ملیکا]سلام ميشه دروس انسانی رو از نظر اهمیت درجه بندی کنید ?برای زیرگروه پنج

  [quote]::روابط عمومی::
  ریاضیات=3 علوم اجتماعی=3 روان شناسی =3
  اقتصاد=2 فلسفه و منطق=2 ادبیات اختصاصی=2
  تاریخ و جغرافیا=1 عربی=1
  .
  1399/01/14 - 01:39
 • +1
  سلام من فارغ التحصیل تجربی ام امسال تغییر رشته دادم.. میخواستم بدونم برای کسب موفقیت تو این رشته با وجود وقت کم باید چه درسهایی رو جدی گرفت و بیشتر تمرکز کرد؟؟؟ برای تربیت معلم... ممنون میشم جواب بدید

  ::روابط عمومی::
  عاطفه جان رشته تجربی با وجود رشته های پزشکی، رقابت اصلی را در این گروه دارد و رشته های تربیت معلم در رده چهارم و حتی پنجم رقابتی قرار می گیرد.کسب نمرهء علمی کل 6500 و بالاتر، پایه پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خواهد بود، ضمن اینکه داشتن معدل کل 15 در دوره دوم متوسطه، پایه‌های اول و دوم و سوم دورهء دوم متوسطه و حداکثر 22 سال سن، از دیگر شرایط ضروری پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و همچنین دروس تخصصی با توجه به تخصصی که قرار است انتخاب نمایید را بالاتر بزنید.


  .
  1398/10/20 - 12:54
 • +1
  سلام من امسال کنکور دارم و تا عید کلا کتابامو تموم میکنم ب جز ریاضی و انگلیسی.انگلیسی رو اصلا نمیتونم بخونم چون چیزی ازش نمیدونم ولی تو ریاضی موندم تمرین کنم یان چون میخوام بعد عید فقط مرور و تست کار کنم رو بقیه ی کتابا آیا به نظرتون میشه بدون ریاضی و انگلیسی ولی بقیه ی کتابارو بادرصد های بالای60یا70 درصد بزنم رو رتبم چه تاثیری داره

  ::روابط عمومی::
  حمید جان، با توجه به پايين بودن ميانگين درصد كشوري درس ریاضی و هم‌چنين كنار گذاشتن اين درس توسط بسياري از داوطلبان كنكور، پاسخ‌گويي به اين سؤالات و كسب درصد حداقلي مي‌تواند به عنوان سكوي پرتاب شما در رشته‌ی انساني تلقي گردد. داوطلبی که در درس روانشناسی 60% میزند، نه تنها درصد خوبی را نداشته، بلکه در بهترین حالت 60% در روانشناسی درصدی متوسط است. اما همین درصد 60 در ریاضی یا زبان انگلیسی، بهترین حالت ممکن برای رتبه عالی شدن است.معادل این درصد عالی برای اقتصاد و جامعه شناسی هم 90% است. اما وضعیت در منطق اندکی تفاوت دارد؛ و با درصد 60% هم می توانید به رتبه عالی امیدوار باشید. البته این درصد 60% به شرطی کافیست که درصدهای اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی را بالا زده باشید.
  به امید موفقیت شما مهروماهی های عزیز relaxed
  .
  1398/10/2 - 18:20
 • +1
  سلام خسته نباشید من امسال سال اولخ ک میخام کنکور انسانی بدم رشتمم انسانیه،میشه راهنماییم کنید اینکه تو کنکور هردرسی و چنددرصد بزنم رتبه خوبی میارم؟یا کلا بهتره هردرسی چنددرصد زده بشه منتظر پاسختون هستم


  ::روابط عمومی::
  زینب جان در کنکور انسانی، تمام دروس، ارزش و اهميت يکساني ندارند؛ و هر درس با توجه به ضریبش ارزش و اهميت دارد. و همانطور که مي‌دانيم ضرايب دروس در زيرگروه‌هاي مختلف رشته‌ی علوم انساني با هم متفاوت است و شمابا توجه به رشته مورد علاقه خود مشخص کنید که در کدام زیرگروه قرار دارد و پس از اطلاع از ضریب درس ها در زیرگروه مربوطه، برنامه ریزی کنید و شروع به مطالعه و تست زنی کنید.
  .
  1398/09/24 - 12:29
 • +3
  زهرا
  سلام من دوازدهم رشته تجربی هستم ولی میخوام کنکور انسانی بدم میخواستم ببینم میتونم از الان شروع کنم برای دبیری ادبیات بخونم ؟


  ::روابط عمومی::
  زهرا جان برای رشته دبیری ادبیات که در زیرگروه یک می‌باشد در درجه اول بهتره درس ادبیات و عربی تخصصی رشته انسانی و بعد درس های دیگر را مطالعه نمایید
  .
  1398/09/4 - 22:41
 • -1
  فاطمه
  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم واسه قبولی مترجمی زبان انگلیسی از رشته انسانی، باید چه درسایی غیر از انگلیسی واسه کنکور خوب بزنم؟؟

  ::روابط عمومی::
  یک. عمومی‌ها رو جدی بگیرین!
  دو. عربی را بالاتر از همه بزنین!
  سه. فارسی، سخت‌ترین درس عمومی کنکور زبان رو جدی بگیرین
  .
  1398/08/10 - 16:19
 • +1
  سلام برای کسب رتبه های تک رقمی توی کنکورانسانی دقیقابایدبالای چنددرصدکنکورمون روبزنیم

  ::روابط عمومی::
  دوست خوبم برای دروس تخصصی باید بالای 90 درصد بزنید و دروس عمومی نیز بالای 70-80 درصد
  .
  1398/08/7 - 18:46
 • +2
  سلام. این مطلب مربوط به کنکور نظام قدیم است.
  امکان ش هست لطف کنید با توجه به کتب نظام جدید، مطلب رو ویرایش کنید یا مطلب جدید پست کنید؟
  .
  1398/08/7 - 13:24
 • +3
  سلام ميشه دروس انسانی رو از نظر اهمیت درجه بندی کنید ?برای زیرگروه پنج

  ::روابط عمومی::
  ریاضیات=3 اقتصاد=2 ادبیات اختصاصی=2 عربی اختصاصی=1 تاریخ و جغرافیا=1 علوم اجتماعی =3 منطق و فلسفه=2 روان‌شناسی=3

  .
  1398/08/4 - 16:29
 • +1
  سلام
  من سال پیش کنکور تجربی دادم امسال میخوام کنکور انسانی بدم واسه آموزش ابتدایی
  کدوم دروس رو باید بیشتر وبهتر بخونم؟؟؟

  ::روابط عمومی::
  دوست عزیز
  برای رشته انسانی، دروس تخصصی مثل اقتصاد- روان شناسی- عربی -ادبیات فارسی- فلسفه و منطق- ریاضی را بیشتر و بهتر مطالعه نمایید.
  .
  1398/07/2 - 10:42
 • 0
  سلام من دوساله کنکور تجربی میدم و موفق نمیشم.امسال تصمیم گرفتم کنکور انسانی شرکت کنم
  میشه بگید برای قبول شدن دردانشگاه فرهنگیان چه رتبه ای لازمه و چه درسایی مهم تره؟لطفا جواب بدین

  ::روابط عمومی::
  فاطمه جانکسانی که موفق به کسب حداقل نمره علمی کل ، 6500 و بالاتر ( در زیر گروه مربوط ) شدند مجاز به انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود و همچنین رشته های فرهنگیان بر اساس رشته های انتخابی در دانشگاه زیر گروه های متفاوت دارن.
  .
  1398/05/27 - 13:36
 • 0
  سلام.وقت بخیر .میخواستم بدونم که برای قبولی در رشته حقوق در دانشگاه تهران باید به کدام درس ها بیشتر تمرکز کنم؟

  من سال بعد در رشته انسانی کنکور میدم برای قبولی در رشته حقوق در دانشگاه تهران باید به کدام درس ها بیشتر تمرکز کنم؟ضرایب انها رو لطفا به من بگید؟

  سلام. برای قبولی در رشته حقوق در دانشگاه تهران باید به کدام درس ها بیشتر تمرکز کنم؟

  ::روابط عمومی::
  یاسین جان
  رشته حقوق جزء زیرگروه 1 می‌باشد و ضریب هر درس برای زیرگروه 1 را برای شما در این قسمت آورده ایم.
  ریاضیات=۲ اقتصاد= ۱ ادبیات اختصاصی=۴ عربی اختصاصی=۴ تاریخ و جغرافیا=۱ علوم اجتماعی=۱ منطق و فلسفه=۳ روان‌شناسی=۱
  .
  1398/05/11 - 11:02
 • +1
  سلام درصد بالای 50 روانشناسی و تاریخ جغرافی برای قبولی و تراز بالای 6500 در زیر گروه 4 انسانی تاثیر داره سایر دروس درصد کم جامعه 20 اقتصاد 30 بقیه دروس بین 5 تا 10 میشه تراز زیر گروه با این درصد ها حدودا چقدر میشه ؟ شانس قبولی دبیری تاریخ هست؟

  ::روابط عمومی::
  امیرجان رتبه کشوری در منطقه 1 2000 باشد و در منطقه 2از 4000 تا 20000 می‌باشد.
  .
  1398/04/17 - 17:08
 • +3
  1 2

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  لطفا برای کنکور ۱۴۰۳ رو منتشر کنید🙏🏻
  سلام انشالله حتما به هدفتون میرسید
  خیلی عالی و جالب بود
  با سلام پیشنهاد می کنم با کتاب های زوج نویسنده ی ایرانی(دکتر
  واقعا دوره عالی بود واقعا دوره عالی بود
  نه تنها مناسبه زیادم هست

  آمار سایت

  کل مطالب: 19935
  کل نظرات: 30071
  کل اعضا: 285356
  جدیدترین عضو: u-335436
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir