دانشگاه تهران

15,329
  دانشگاه تهران
  درميان موسسات و سازمان هاي وابسته به آموزش عالي کشور دانشگاه تهران  از هرحيث و از هر نظر از جايگاهي رفيع بهره مند است . در واقع  اگرمتغيرهايي چون سابقه و قدمت ، تدريس استادان بنام و بلند مرتبه ،تحصيل دانشجويان ممتاز، کثرت دانشجويان ، استادان و کارکنان ،ارزش مدارک تحصيلي در کشور و خارج از آن ، پيوند و تعامل با دستگاههاي اجرايي و موسسات و شرکت هاي صنعتى ، ادارى ، اجرايي  و...،داشتن کتابخانه ها و آزمايشگاه ها غني و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده هاو موسسات پيوسته و وابسته ، واقع شدن در پايتخت  و در مرکز شهر و... را ازمعيارهاي تعيين اعتبار و اهميت يک دانشگاه  برشماريم بي جهت نيست که از اين دانشگاه با تعبير" دانشگاه مادر" و "نماد آموزش عالی" یاد شده است.
  انديشه ايجاد مرکزي براي آموزش عالي در ايران و به تعبير ديگر دانشگاه ،نخستين بار با تاسيس دارالفنون در 1230 ه.ش . به  همت ميرزاتقي خان اميرکبير عملي گرديد دارالفنون گرچه توسعه  نيافت اما تجربه مغتنمي پيش روي کساني که در آرزوى آشنايي ايرانيان  با دانش هاي جديد وپيشرفت هاي اروپائيان در صنعت ، اقتصاد، سياست  و... بوده اند، قرار داد.
  با عطف به این تجربه در سال 1307 ه.ش. دکتر حسابی پيشنهادراه اندازي مرکزي جامع همه  يا اغلب دانش ها را با وزير وقت فرهنگ ، دکترعلي اصغر حکمت ، در ميان نهاد.
  در بهمن ماه سال 1312 شمسى، جلسه هيات دولت وقت تشکيل و در آن در موضوع آبادى تهران و زيبايى و شکوه ابينه، عمارات و کاخهاى زيباى آن سخن به ميان آمد. مرحوم فروغى که در آن روز رياست وزراء را برعهد داشت از يک سو و ديگروزيران از سوى ديگر زبان به تحسين و تمجيد شهر گشودند و برخى از آنان براى جلب رضايت شاه در اين مقال، عنان از کف بدادنداما دراين ميان مرحوم على اصغرحکمت کفيل وزارت معارف بى آنکه پيشرفتهاى پايتخت را ناديده انگارد با لحنی محتاطانه چنين گفت:«البته که در آبادى و عظمت پايتخت شکى نيست » ولى تنها نقص آشکار آن اينست که «انيورسته»ندارد و حيف است که در اين شهر نوين ازاين حيث از ديگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». اين سخنان ارزشمند تاثير خود را بر جاى نهاد و بى درنگ مقبول همگان افتاد از اين رو آنان با تخصيص بودجه اوليه اى به ميزان 250000 تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمين مناسبى براى تاسيس دانشگاه بيابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پديد آورد. على اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجو براى مکان يابى مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چيره دست فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغازکرد. آنان پس از جستجوى بسيار در ميان ابنيه، باغها و زمينهاى فراوان آنروز اطراف تهران باغ جلاليه را براى احداث دانشگاه برگزيدن. در همين حال بر خلاف امروز که يافتن زمين مناسب در شهر تهران براى ايجاد دانشگاهى عظيم تقريباً ناممکن است، در آن روزها زمينهاى فراوانى وجود داشت که صاحبان آنها نه تنها در فروش آنها امساکى نداشتند بلکه براى واگذار به چنين مؤسساتى که مسلماً سود کلانى هم بدنبال داشت، سر و دست مى شکستند. از همين رو بود که گروهى از مالکين اراضى بهجت آباد با سوء استفاده هايى نظر وزير ماليه وقت را جلب کرده بودند که زمينهاى آنهارا براى تاسيس دانشگاه خريدارى نمايد. در حاليکه به نظر موسيو گدار عرصه آن زمين ها تنگ و موقعيت آنها سيل گير بود و براى تاسيس دانشگاه به هيچ روى مناسب نبود. با اين همه مرحوم داور رجحان در جلسه هيات دولت به سختى برخريد اراضى بهجت آباد پاى فشرد و نظر بيشتر اعضاء را جلب کرده و سرانجام دولتيان، بهجت آباد را برگزيدند. در همين حال که على اصغر حکمت دلشکسته ونااميد ناظر ماجرا بود، رضا شاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع با قلدرى خاص خود اوضاع را برهم زد و گفت:« باغ جلاليه را برگزينيد. بهجت آبادابداً شايسته نيست عرصه آن کم و اراضى آن سيل گير است. دولتيان در برابراين سخنان قاطع، زبان در کام کشيدند و احدى دم برنياورد.
  باغ جلاليه در شمال تهران آنروز ما بين قريه اميرآباد و خندق شمالى تهران قرار داشت. اين باغ زيبا که پوشيده از درختان کهنسال مثمر و غيرمثمر بود، در حدود 1300ق در واپسين سالهاى حکومت ناصرالدين شاه قاجار به فرمان شاهزاده اى به نام جلال الدوله بنا يافته و در آن روز در مالکيت تاجرى ترک به نام حاج رحيم آقاى اتحاديه تبريزى بود. به هر حال باغ جلاليه از قرار مترى 5 ريال وجمعاً به مبلغ 100000 تومان از اين تاجر خريدارى شد و موسيو گدار به سرعت مامور تعيين حدود، نرده گذارى، طراحى و اجراى عمليات ساختمانى در آن شد. در همين حال پانزدهم بهمن ماه 1313. ش لوح يادبود تاسيس دانشگاه با حضورمقامات دولتى در محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاک به امانت گذاشته شد.
  طراحى پرديس دانشگاه را نيز همان معمار فرانسوى بر عهده گرفت. وى نخست طرح خيابانهاى اطراف و داخل دانشگاه را ارائه کرد و پس از تاييد در پانزدهم بهمن 1313، عمليات اجرايى با کاشت نهال هاى درختان سايه گستر و با شکوه چنار در کنار خيابانها آغاز شد اکنون آن نهال هاى نحيف عمرى به درازاى دانشگاه يافته و آنان نيز هفتاد ساله شده اند.
  تاسيس دانشگاه تهران که با آغاز آشنايى جدي ايرانيان با مغرب زمين مقارن افتاده بود اين دانشگاه را به بستر اصلي ارتباط باتمدن مغرب زمين و علوم جديد تبديل کرد. از آغاز فعاليت هاى آموزشي دانشگاه تهران ، تاکنون ، همواره افراد شايسته و شخصيتهاي برجسته و چهره هاي صاحب نامي در آن به تدريس يا تحصيل پرداخته اندکه در اينجا با صرف نظر از اسامى فعالان کنوني در عرصه هاي  سياست ،اجتماع، علم و هنر، فقط به نام چند تن از درگذشتگان اشاره  مى شود:
  استاد جلال الدين همايى ، عبدالعظيم  قريب ،بديع الزمان فروزانفر، پروفسور محمود حسابى ، استاد علي  اکبر دهخدا، دکترمحمد معين ، مهندس مهدي بازرگان ، شهيد دکتر مصطفي چمران ، دکتر يدا.. سحابى ، شهيد دکتر محمد مفتح ، استاد شهيد مرتضي مطهرى ، دکترعبدالحسين زرين کوب ، دکتر کريم ساعى ، دکتر احمد حامي و...
  پرديس دانشگاه تهران که از جنوب به خيابان انقلاب ، از شمال به خيابان پورسينا و از شرق و غرب به ترتيب به خيابان هاى قدس و 16 آذر محدوداست در سال 1313 ه.ش در مساحتي به وسعت 21 هکتار تاسيس  شد. دراين مجموعه ساختمان دانشکده هاى:
  هنرهای زیبا، ادبیاتت و علوم انسانی، علوم، فنی، حقوق و علوم سیاسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و ساختمان کتابخانه مرکزی که از مهم ترین کتابخانه های کشوربه شمار می آید و مسجد دانشگاه واقع شده است. اداره امور دانشجویی، مرکز بهداشت و درمان دانشجویان، دانشکده محیط زیست، جغرافیا و... نیز در خیابان های اطراف دانشگاه قرار دارند. نیز دانشکده های علوم اجتماعی ، علوم تربیتی، کوی دانشگاه، اقتصاد، الهیات و معارف اسلامی به ترتیب در امیرآباد شمالی و خیابان مطهری واقع شده اند.
  هم چنانکه شماري ديگر از دانشکده هاو مراکز تحقيقاتي و پژوهشى دانشگاه تهران در بيرون از تهران درشهرهاي قم ، کرج ، پاکدشت، سارى ، چوکا و نشتارود واقع شده اند.

  ویژگیهای خاص دانشگاه تهران:
  • ویژگی های انحصاری دانشگاه تهران را می توان به دو حوزه مختلف مربوط دانست ابتدا قدمت این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه تهران که این قدمت همراه با نوآوری بوده و بطور کلی توانسته اعتبار بین المللی کسب نموده و مدرک این دانشگاه اعتبار جهانی دارد.
  • حوزه دوم معرفی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور که میزان رشد و پیشرفت علمی این دانشگاه به صورت مستقیم بر سایر دانشگاه ها تأثیر گذار می باشد و ویژگی های اجتماعی آن همیشه کانون توجه دیگران می باشد در پایان می توان به شهیدان بزرگی چون شهید مطهری، شهید مفتح، شهید چمران به عنوان وارثان علم و عمل که در این دانشگاه تحصیل و تدریس کرده اند اشاره نمود.

  امکانات ورزشی:
  اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران یکی از ادارات حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه تهران است که برنامه ریزی ، جهت دهی و توسعه ورزش دانشجویان دانشگاه تهران را عهده دار می باشد.
  این وظیفه هر چند معنای عامی دارد ، اما می توان به صورت تفصیلی فعالیت های این اداره را چنین برشمرد :.
  • فراهم آوردن امکان ورزش دانشجویان در اوقات فراغتامکان شرکت در کلاس های آموزشی رشته های مختلف
  • تشکیل تیم های ورزشی رشته های مختلف و اعزام به مسابقات
  • تشکیل و تجهیز تیم های ورزشی
  • رسیدگی به امور فضاهای ورزشی در اختیار اداره
  • برنامه ریزی فعالیت های ورزشی اداره کل
  • برپایی کلاس های مربیگری ، داوری و کارگاه های ورزشی در رشته های مختلف

  انجمن های ورزش دانشجویی :
  اداره کل تربیت بدنی دانشگاه در راستای مشارکت پذیری دانشجویان در امر برنامه ریزی ، اجرا و تصمیم گیری در فعالیت های مربوط به خودشان امکان ایجاد انجمن های ورزشی را در تمام رشته ها فراهم آورده است. این انجمن ها زیر نظر مسئولین رشته های مربوطه فعالیت می نمایند. از انجمن های موجود اداره کل تربیت بدنی می توان به انجمن کوهنوردی (تاسیس 1379) و انجمن تنیس روی میز (تاسیس 1381) اشاره کرد.

  امکانات و فضاهای ورزشی :
  اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران ، فضاها و امکانات ورزشی زیر را جهت سرویس دهی به دانشجویان در اختیار دارد :
  • سالن شماره یک اداره کل (واقع در میدان انقلاب) ، با رشته های ورزشی : والیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، تکواندو ، جودو ، کشتی
  • سالن شماره دو اداره کل (واقع در خیابان 16 آذر) ، با رشته های ورزشی : ولیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، فوتسال ، بدمینتون ، هندبال
  • مرکز ورزشی درمانی دانشگاه (واقع در خیابان 16 آذر) ، با رشته های : بدنسازی ، آمادگی جسمانی و امکانات سونا
  • سالن شهید نوروزی (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : والیبال ، بسکتبال ، تنیس روی میز ، بدمینتون ، فوتسال ، هندبال
  • سالن امام علی علیه‌السلام (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی: کشتی ، جودو ، بدنسازی ، آمادگی جسمانی
  • سالن ورزشی فاطمیه (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – خوابگاه فاطمیه - امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : تنیس روی میز ، کاراته ، تکواندو
  • استخر روباز دانشگاه (واقع در خیابان امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : شنا ، واترپلو ، شنای موزون (سنیکرونایز)
  • فضای ورزشی روباز سالن فاطمیه (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه – خوابگاه فاطمیه - امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک)
  • فضای ورزشی روباز خوابگاه شهید چمران (واقع در انتهای خیابان امیرآباد شمالی) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک)
  • فضای ورزشی روباز خوابگاه قزل قلعه (واقع در ابتدای بزرگراه کردستان) ، با رشته های ورزشی : بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک)
  • فضای ورزشی روباز زمین خاکی فوتبال (واقع در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه_ امیرآباد شمالی)، با رشته های ورزشی بسکتبال ، فوتسال ، هندبال ، والیبال ، فوتبال (گل کوچک _ در دست اجرا و نصب چمن مصنوعی)
  • فضای ورزشی روباز ایستگاه تندرستی (واقع در انتهای خیابان امیرآباد شمالی) با رشته های ورزشی عمومی

  تشکل‌ها:
  • جامعه اسلامی دانشجویان
  • انجمن اسلامی دانشجویان
  • بسیج دانشجوئی
  • جهاد دانشگاهی

  امکانات خوابگاهی:
  کوی دانشگاه تهران ، عنوان مجتمع بزرگ و زیبایی است که تعداد قابل توجهی از دانشجویان و آینده سازان این مرز و بوم را در خود جای داده است.
  محوطه سبز و خاطره انگیز کوی _ که به عنوان بزرگترین مجتمع خوابگاهی خاورمیانه مطرح می باشد _ همراه با مجموعه امکانات فرهنگی ، رفاهی و ورزشی که در این مجموعه برای دانشجویان تهیه شده است ، خاطرات خوب و به جای ماندنی از دوران سکونت ایشان در کوی را رقم می زند ، تا جایی که در بسیاری اوقات، سختی ها و کاستی ، تحت الشعاع محیط دلپذیر و استثنایی کوی قرار گرفته و رنگ می بازد.
  مجموعه خوابگاه های دانشگاه تهران که با مدیریت اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران اداره می شود ، عبارتند از :
  • پردیس مرکزی کوی دانشگاه:خیابان کارگر شمالی
  • خوابگاه فاطمیه تهران:انتهای خیابان کارگر شمالی
  • خوابگاه پسرانه شهید چمران: بالاتر از انرژی اتمیخوابگاه پسرانه 12 فروردین:خیابان 12 فروردین
  • خوابگاه دخترانه 16 آذر:خیابان 16 آذر ، نبش خیابان نصرت
  • خوابگاه دخترانه وصال :خیابان وصال
  • خوابگاه دخترانه قدس:خیابان قدس
  • خوابگاه دخترانه 13 آبان:تقاطع خیابان های وصال و طالقانی
  • خوابگاه دخترانه کیانوری (موقوفه جدیدالتاسیس):انتهای خیابان کارگز شمالی
  • خوابگاه متاهلین 16 آذر:خیابان 16 آذر
  • خوابگاه متاهلین فرهنگ :خیابان شانزدهم امیرآباد
  • خوابگاه متاهلین جلال آل احمد:قزل قلعه
  • خوابگاه متاهلین سعادت آباد (جدید التاسیس):24 متری سعادت آباد ، سرو شرقی

  امکانات فرهنگی ، ورزشی مجموعه خوابگاه ها :
  • سالن شهید نوروزیسینما کوی
  • تالار اندیشه
  • تالار الغدیر
  • تالار جوان
  • مرکز فرهنگی هنری کوثر
  • مجموعه ورزشی امام علی علیه‌السلام
  • مرکز رایانه کوی و فاطمیه و سایر خوابگاه ها (شامل 10 سایت)
  • ایستگاه تندرستی (2 ایستگاه جدید التاسیس)
  • خانه فرهنگ و هنر کوی (جدید التاسیس) ، شامل سالن ها و کلاس های متنوع ، متعدد و مجهز
  • مجموعه پارک کاجستان (جدید التاسیس)
  • زمین های روباز ورزشی
  • سالن ورزشی خواهران
  • کتابخانه و سالن های مطالعه

  پردیس ها و دانشکده ها:
  • پردیس دانشکده های فنی    پردیس کشاورزی و منابع طبیعی    
  • دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی    
  • دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی    
  • دانشکده منابع طبیعی    
  • دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی    
  • گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی
  • مرکز تحقیقات بین المللی بیابان    
  • پردیس ابوریحان    
  • پردیس البرز    
  • پردیس بین المللی ارس    
  • پردیس بین المللی کیش    
  • پردیس علوم    
  • دانشکده ریاضی    
  • دانشکده زمین شناسی    
  • دانشکده زیست شناسی    
  • دانشکده شیمی    
  • دانشکده فیزیک    
  • گروه بیوتکنولوژی    
  • پردیس فارابی    
  • پردیس هنر های زیبا    دانشکده دامپزشکی    
  • دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی    
  • دانشکده علوم و فنون نوین    
  • دانشکده محیط زیست    
  • علوم اجتماعی و رفتاری    
  • دانشکده اقتصاد    
  • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی    
  • دانشکده جغرافیا    
  • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی    دانشکده علوم اجتماعی    
  • دانشکده کارآفرینی    
  • دانشکده مدیریت    
  • علوم انسانی    
  • دانشکده ادبیات و علوم انسانی    
  • دانشکده الهیات و معارف اسلامی    
  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی    
  • دانشکده زبانها و ادبیات خارجی    
  • دانشکده مطالعات جهان

ارسال دیدگاه (5 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
پاسخ:*
سلام.ببخشید دانشگاه تهران رشته پویانمایی یا انیمیشن سازی هم داره؟؟
.
1399/10/6 - 22:03
 • 0
  نقل قول: bronnn
  با سلام و تبریک عید...
  من می خوام بدونم که اگه بخوام دانشگاه دولتی تهران قبول شم حداقل باید چه رتبه ای در کنکور سراسری بیارم؟؟؟؟؟؟؟رشته روان شناسی

  ::روابط عمومی مهروماه::
  دوست عزیز ما نمی تونیم برای شما رتبه اعلام کنیم اما پیشنهاد ما به شما اینه که کارنامه داوطلبانی که رشته روانشناسی رو انتخاب کرده اند رو بررسی کنید. با این کار حتماً میتونید پاسخ های خوبی رو به دست بیارید.

  از کجا میتونیم کارنامه هاشون رو بررسی کنیم؟؟ خصوصا افرادی که از تجربی رفتن روانشناسی :)

  ::روابط عمومی::
  دوست عزیز حاشیه امن پذیرش شما رتبه زیر 900 هست
  .
  1397/09/30 - 22:24
 • 0
  با سلام و تبریک عید...
  من می خوام بدونم که اگه بخوام دانشگاه دولتی تهران قبول شم حداقل باید چه رتبه ای در کنکور سراسری بیارم؟؟؟؟؟؟؟رشته روان شناسی

  ::روابط عمومی مهروماه::
  دوست عزیز ما نمی تونیم برای شما رتبه اعلام کنیم اما پیشنهاد ما به شما اینه که کارنامه داوطلبانی که رشته روانشناسی رو انتخاب کرده اند رو بررسی کنید. با این کار حتماً میتونید پاسخ های خوبی رو به دست بیارید.
  .
  1394/01/1 - 03:10
 • +4
  سلام!
  ممنون از معرفی دانشگاه ها.
  یه سوال!! رشته ی پزشکی از نظر "سطح علمی بالاتر" (نه رتبه کنکور) تو دانشگاه تهران بهتره یا شیراز یا ...؟
  در مورد رشته ی "زیست شناسی سلولی مولکولی" چطور؟ کدوم دانشگاه ازنظر سطح علمی برای این رشته بهتره؟
  تورو خدا زود جواب بدید! smiley44
  پاسخ:
  سلام، برای گرفتن جواب سوالت به مطلب "10 دانشگاه برتر علوم پزشکی" مراجعه کن.

  اینجا کلیک کن!
  .
  1392/11/29 - 22:57
 • +6
  دوستان مهروماهی ، به معرفی دانشگاهها سر بزنید. smiley40
  .
  1392/11/1 - 17:01
 • +17
  کتاب های پرسوال
  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های جامع انسانی
  کنکوریوم

  دسته بندی مطالب

  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های جامع

  آخرین نظرات ارسالی

  منتشر کنین لطفا سریع تر
  امیدوارم انسان ها هرچه بیشتر دست به دنبال کردن حقایق هستی بزنند
  محمد 1402/08/21 - 18:58
  وافعا عالی مدیر مدرسمون من به نشر مهر و ماه معرفی کرد بسیار عالی
  سلام وقتتون بخیر.....این کتاب اگه سفارش بدیم چند روزه به دستمون
  سلام اسب هاشون رو عوض کردن
  سلام. نوشته کتاب کارآموز ریاضی پنجم موجود نیست . کی دوباره چاپ

  آمار سایت

  کل مطالب: 19974
  کل نظرات: 30151
  کل اعضا: 310614
  جدیدترین عضو: u-360694
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir