خاک شناسی

5,403
  خاک شناسی

  خاک، خاستگاه هستي و ميراث بشر براي آيندگان است. رشته خاک شناسي يا علم خاک يکي از رشته هاي پراهميت و پرجاذبه در مجموعه رشته هاي مختلف کشاورزي است. از آن جا که احتياجات بشر با تمام تنوع و گوناگونيهايش همه از خاک تأمين مي شود، بقاي اين موهبت الهي به روشهاي بهره برداري از آن وابسته است. استفاده مطلوب و پايدار از خاک در شرايطي امکان پذير خواهد بود که با خصوصيات خاک آشنايي کامل حاصل گردد. خاک به عنوان يک منبع طبيعي مهم بر ثروت ملتها و امنيت غذايي هر کشور تأثير گذارده، زندگي هر انساني بر روي کره زمين از آن متأثر است. با توجه به اهميت کشاورزي در ايران و همچنين تنوع خاکها به عنوان منبع طبيعي مهم براي توليد محصولات کشاورزي، و به منظور شناخت و استفاده بهينه از خاکها در زمينه هاي مختلف کشاورزي، آب و خاک، دفع فاضلابها، مسکن و شهرسازي، جنگل و مرتع، پارک و فضاي سبز و نيز به منظور حفظ محيط زيست و جلوگيري از فرسايش و آلودگي خاک، تأمين نيروي متخصص و کارآمد در زمينه هاي مختلف علوم خاک ضروري به نظر مي رسد. در دوره کارشناسي کشاورزي، عنوان خاک شناسي به رشته اي اطلاق مي شود که با دارا بودن مجموعه اي از علوم و روشها در زمينه هاي زير کارآيي و مهارتهاي مورد نظر را تأمين نمايد: الف- شناسايي و روابط خاک و آب و گياه و عوامل مختلف اقليمي. ب- شناسايي مراحل پيدايش و تکامل خاکها. ج- شناسايي و رده بندي انواع خاکهاي مورد استفاده در کشاورزي. د- آشنايي با روشهاي مختلف حفظ و نگه داري، بهبود کيفيت و مديريت بهينه خاکها. گرايشهاي مختلف رشته خاک شناسي: اگر چه رشته خاک شناسي در مقاطع تخصصي از نظر موضوعي به گرايشهاي: فيزيک خاک، شيمي خاک، بيولوژي خاک، حاصلخيزي خاک، کاني شناسي خاک، طبقه بندي و ارزيابي خاک تقسيم مي شود، اما در حال حاضر فقط يک گرايش در سطح ليسانس در دانشگاههاي ايران وجود دارد. هدف از ايجاد دوره کارشناسي در رشته خاک شناسي تربيت کارشناساني است که بتوانند علاوه بر عهده دار شدن مسؤوليتهاي مختلف در رشته خاک شناسي و طبقه بندي اراضي، در برنامه ريزي و آموزش علوم خاک و تحقيقات در زمينه هاي خاک شناسي و ايجاد برنامه هاي مناسب بهره وري از زمين و مديريت پايدار، خدمات مفيدي را ارائه نمايند. اهميت و جايگاه در جامعه طبق تخمين FAO (سازمان جهاني غذا) توليد مواد غذايي در کشورهاي در حال توسعه در سال 2000، بايد به حدود دو برابر ميزان توليد محصول در سال 1975 افزايش يابد تا فقط استاندارد کنوني مصرف مواد غذايي حفظ گردد. موفقيت در توليد مواد غذايي با توجه به بررسي اطلاعات موجود و ارزيابي روند فعلي کشاورزي در ايران چندان اميدوار کننده نيست؛ زيرا تاکنون همچنان از حاصلخيزترين اراضي استفاده مي شود ولي زمينهايي که در آينده مورد استفاده قرار خواهند گرفت از استعداد و حاصلخيزي کمتري برخوردار خواهند بود. اگر استفاده از خاک بر اساس شناسايي استعداد و قدرت توليدي آن و مبتني بر رعايت اصول صحيح علمي باشد منابع خاک آسيب کمتري را متحمل خواهند شد و کوچکترين اشتباهي در بهره برداري از آن موجب وارد آمدن خسارتهاي جبران ناپذير مي گردد و خاکي که براي تشکيل آن سالهاي زياد وقت لازم است در مدت بسيار کوتاهي از دست مي رود. پايين بودن ميزان توليدات کشاورزي در ايران، در مقايسه با استانداردهاي جهاني به ميزان زيادي به علت کاهش مداوم حاصلخيزي خاک است که خود ناشي از استفاده نادرست از خاک مي باشد. براي رسيدن به خودکفايي غذايي، با توجه به انفجار جمعيت و عدم توسعه اقتصادي مطلوب و وابستگي به درآمدهاي حاصل از نفت و اتمام آن در آينده نه چندان دور، توسعه کشاورزي در ايران بيش از پيش ضروري و لازم است. بنابراين به منظور بهره برداري مناسب از خاک براي رسيدن به خودکفايي، نياز به نيروي انساني کافي و کارآمد و علاقه مند به کار، ضروري است.

  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- اهر        
  2 آزاد- تبریز      
  3 آزاد- داراب      
  4 آزاد- دزفول      
  5 آزاد- رودهن      
  6 آزاد- سواد کوه      
  7 آزاد- شیراز      
  8 آزاد- علوم و تحقیقات اهواز      
  9 آزاد- علوم و تحقیقات تهران      
  10 آزاد- فیروزآباد      
  11 آزاد- میانه      
  12 آزاد-خوراسگان      
  13 اروميه      
  14 بوعلی سینا همدان    
  15 تبریز    
  16 تربیت مدرس      
  17 تهران    
  18 زنجان      
  19 شهرکرد    
  20 شهیدباهنرکرمان      
  21 شهیدچمران اهواز    
  22 شیراز    
  23 صنعتی اصفهان    
  24 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
  25 فردوسي مشهد    
  26 گیلان    
  27 مازندران      
  28 محقق اردبیلی اردبیل      
  29 ولیعصر رفسنجان      
  30 کشاورزی مراغه      
  رديف نام درس
  1 آبياري عمومي
  2 آلودگی خاک و آب
  3 آمار و احتمالات
  4 ارزيابي خاک‌ها و اراضي
  5 اصول ترويج و آموزش كشاورزي
  6 اقتصاد کشاورزي
  7 اکولوژي
  8 باغباني عمومي
  9 برنامه نويسي کامپيوتر
  10 بيماريهاي گياهي
  11 بيوشيمي عمومي
  12 بيولوژي خاک
  13 پروژه
  14 پيدايش و رده‌بندي خاک‌ها
  15 تغذيه گياه
  16 جغرافیای خاکهای ایران و جهان
  17 حاصلخيزي خاک و کودها
  18 حشره‌شناسي و دفع آفات
  19 خاک‌شناسي عمومي
  20 خاک‌هاي شور و قليايي
  21 ديم‌کاري
  22 رابطه آب و خاک و گياه
  23 رادیو ایزوتوپها در خاک شناسی
  24 رياضيات عمومي
  25 زراعت عمومي
  26 زراعت غلات
  27 زمين شناسي
  28 شيمي آلي
  29 شيمي تجزيه
  30 شيمي خاک
  31 شيمي عمومي
  32 طرح آزمايشهاي كشاورزي1
  33 عمليات کشاورزي
  34 فرسايش و حفاظت خاک
  35 فيزيک خاک
  36 فيزيک عمومي
  37 گياهشناسي 1(فيزيولوژي و تشريح )
  38 گیاه شناسی 2 (سیستماتیک و مرفولوژی)
  39 ماشين‌هاي کشاورزي
  40 مباني زهکشي
  41 مرتع‌داري
  42 مساحی و نقشه برداری
  43 ميکروبيولوژي عمومي
  44 نقشه برداری خاکها
  45 هوا و اقليم شناسي
  46 کارآموزي

  علاقه مندي به طبيعت و علوم وابسته به آن، شرط اصلي براي تحصيل در اين رشته است؛ علاوه بر آن داوطلبان ورود به اين رشته بايد از توان و دانش بالا در زمينه هاي: شيمي، رياضي، قدرت تجزيه و تحليل کافي، پشتکار و دقت فراوان، و توان جسمي نيز برخوردار باشند. شايان ذکر است که علاوه بر کارهاي آزمايشگاهي، بخشي از فعاليتها به صورت عمليات صحرايي خواهد بود، بنابراين فعاليت نسبتاً زيادي را مي طلبد. فارغ التحصيلان کارشناسي اين رشته مي توانند در زمينه هاي: طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت بر طرحهاي خاک شناسي به منظور بهره برداري صحيح از اراضي کشاورزي، حفاظت و اصلاح اراضي، مشاوره و کارشناسي به منظور برنامه ريزي طرحهاي عمراني در زمينه آب و خاک و کشاورزي فعاليت کنند. همچنين در بخشهاي: آب و فاضلاب، حفظ محيط زيست، مرتع، آبخيزداري و آبخوان داري، کوير و بيابان زدايي، ارائه برنامه هاي ترويجي در اداره هاي کشاورزي و در مراکز تحقيقاتي مرتبط با آب و خاک کشاورزي و آموزشکده ها و دانشکده هاي کشاورزي و نيز آزمايشگاههاي بخش خصوصي و هنرستانهاي کشاورزي مي توانند فعاليت داشته باشند.

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
کتاب های پرسوال
کتاب های تیزهوشان
کتاب های جامع انسانی
کنکوریوم

دسته بندی مطالب

کتاب های تیزهوشان
کتاب های جامع

آخرین نظرات ارسالی

منتشر کنین لطفا سریع تر
امیدوارم انسان ها هرچه بیشتر دست به دنبال کردن حقایق هستی بزنند
محمد 1402/08/21 - 18:58
وافعا عالی مدیر مدرسمون من به نشر مهر و ماه معرفی کرد بسیار عالی
سلام وقتتون بخیر.....این کتاب اگه سفارش بدیم چند روزه به دستمون
سلام اسب هاشون رو عوض کردن
سلام. نوشته کتاب کارآموز ریاضی پنجم موجود نیست . کی دوباره چاپ

آمار سایت

کل مطالب: 19968
کل نظرات: 30137
کل اعضا: 308239
جدیدترین عضو: u-358319
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir