زیست شناسی عمومی

8,909
  زیست شناسی عمومی
   زیست‌شناسی(به انگلیسی:biology) از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهم کنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد.
   
  محل زیست انسان‌ها به مطالعه نیاز دارد، و مطالعه و تحصیل در این رشته به صورت تخصصی دارای گرایش‌های گوناگونی شده است و این گوناگونی تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زیستگاه‌های مختلفی است که در جهان خلقت موجود می باشد.گیاهان، جانوران، سلول‌ها، دریا و دیگر موجودات برخی از گرایش‌های این رشته را تشکیل می‌دهند.
   
  رشته‌های فرعی زیست‌شناسی به وسیله مقیاسی که در آن موجودات زنده‌ای که قبلاً مطالعه شده‌اند، انواع موجودات زنده مورد مطالعه و روش‌های استفاده شده در مطالعه آنها، تعریف می‌شود: بیوشیمی، مطالعه شیمی اولیه زندگی؛ زیست‌شناسی مولکولی، مطالعه فعل و انفعالات پیچیده در میان مولکول‌های زیستی؛ گیاه‌شناسی، مطالعه زیست‌شناسی گیاهان؛ زیست‌شناسی سلولی، بررسی واحدهای ساختمانی همه حیات، سلول؛ فیزیولوژی، بررسی عملکردهای فیزیکی و شیمیایی بافت‌ها، اندام‌ها و دستگاه زیستی هر موجود زنده؛ زیست‌شناسی فرگشتی، بررسی فرایندهایی که تنوع زیستی را ایجاد می‌کنند؛ و بوم شناسی بررسی فعل و انفعالات موجودات زنده در محیط خود.
   

   

  توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:
  برای موفقیت در این رشته همانطور که از نام این رشته مشخص است علاقه به درس زیست و کارهای آزمایشگاهی و حتی علاقه به تدریس برای دبیری زیست شناسی لازم است.

  در این رشته با موجودات زنده مثل حیوانات و گیاهان در ارتباط مستقیم هستید.
  گرایش علوم گیاهی

  دانشجویان با گذرانیدن دروس مشترک و اختصاصی خود که در آن ۱۰ واحد دروس اختیاری و با جنبهٔ کاربردی نیز پیش بینی شده است می توانند نیاز موسسات پژوهشی، آموزشی، تولیدی و خدماتی به کارشناسان علوم گیاهی را برطرف نمایند. از جمله دروس تخصصی گرایشٔ علوم گیاهی عبارتند از: جلبکشناسی، قارچشناسی، مورفولوژی گیاهی، اکولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، اصول و روشهای ردهبندی گیاهان و ... . اهمیت این گرایش با توجه به نیاز مراکز پژوهشی به کارشناسی علوم گیاهی آشنا به مسائل گیاهشناسی و فیزیولوژی گیاهی، نیاز علوم گیاه پزشکی به کارشناسان علوم گیاهی، نیاز به کارشناسان علوم گیاهی در کشاورزی و صنایع داروئی، غذائی و چوب و کاغذ و ... نیاز به کارشناسان علوم گیاهی در مسائل محیط زیست، رفع نیازمندیهای علوم طبیعی و باغهای کشاورزی به کارشناسان علوم گیاهی و پاسخگوئی به نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینهٔ تربیت مدرس و محقق علوم گیاهی به خوبی روشن میشود.
  گرایش علوم جانوری

  هدف این گرایش به وجود آوردن زمینههای مساعد برای شناخت علوم جانوری، برقراری ارتباط صحیح آن با سایر علوم و در نتیجه تربیت کارشناسانی است که قابلیت درک و حل مسائل بنیادی علوم جانوری را داشته و به جنبههای کاربردی آن آشنا باشند. داوطلبان ورود به این گرایش باید در دروس - زیستشناسی، فیزیک، شیمی و ریاضی دبیرستان قوی باشند. اهمیت این گرایش با توجه به نیاز علوم پزشکی، بخشهای تحقیقاتی و آموزشی و موزهها و باغهای وحش به کارشناس و محقق در گرایشٔ علوم جانوری به خوبی مشخص میشود. جانورشناسی، حشره شناسی و زیست شناسی مولکولی، فیزیولوژیک جانوری و ... از جمله دروس تخصصی این گرایش میباشند.
  گرایش علوم میکروبیولوژی

  هدف این گرایش شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنها است. داوطلبانی که دیپلم تجربی داشته باشند در این گرایش موفقتر هستند. علاوه بر علاقه به مسائل زیستی داوطلب باید به کارهای آزمایشگاهی (نظیر کشت میکروارگانیزمها) علاقهمند باشد. میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی محیطی، میکروبیولوژی صنعتی، باکتریشناسی، قارچشناسی ویروسشناسی، تک یاخته شناسی و ... از جمله دروس اختصاصی این گرایش میباشند. اهمیت این رشته با توجه به نیاز صنایع غذائی و تخمیری به کارشناسان این گرایش، نیاز علوم پزشکی و داروئی، نیاز سازمانهای محیط زیست و مبارزه با آلودگی آن، نیاز کشاورزی و دامپروری، نیاز دانشگاهها به مدرس و محقق و ... به خوبی روشن میشود.
  گرایش علوم سلولی و مولکولی

  تربیت کارشناسان متعهد و متخصص برای شناخت مسائل و پدیدههای زیستی در قالب سلولی و مولکولی هدف این گرایش است. اهمیت این گرایش با توجه به لزوم بسط این دانش، لزوم تحقیقات گسترده در زمینهٔ اعتلاء علوم پزشکی و داروئی و صنعتی، لزوم قطع وابستگی و شروع نو اندیشی در مسائل علوم سلولی و مولکولی، لزوم فراهم آوردن تربیت محقق و مدرس در این زمینه، به خوبی روشن می شود. داوطلب ورود به این رشته باید علاقهمند و مستعد (خصوصاً در کارهای آزمایشگاهی) باشد. ایمنولوژی بافت شناسی، بیوشیمی ویروسها، زیست شناسی سلولی، سیتوشیمی و ... از جمله دروس اختصاصی این گرایش میباشد.
  گرایش دبیری زیست شناسی (زیست شناسی عمومی)

  فارغالتحصیلان این گرایش با گذرانیدن دروس مشترک تخصصی خود (به همراه تعدادی دروس تربیتی به منظور آشنائی با فنون معلمی) میتوانند توانائیهای لازم برای رفع نیازهای وزارت آموزش و پرورش به دبیران زیست شناسی را به دست آورند. ادامه تحصیل در کلیه گرایش های فوق تا کارشناسی ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور امکان پذیر است. ضمناً بر اساس مصوبات جدید شورای عالی برنامه ریزی در نظر است رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسی دارای ۲ رشته و ۱۰ گرایش باشد. رشته زیست شناسی در ۵ گرایش (دبیری، عمومی، علوم گیاهی، علوم جانوری، دریا). رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در ۵ گرایش (علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک).
   
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 اراک      
  2 اروميه      
  3 الزهرا تهران      
  4 بابلسر      
  5 بوعلی سینا همدان      
  6 تبریز      
  7 تربیت معلم سبزوار      
  8 تهران      
  9 خوارزمي      
  10 زابل      
  11 زنجان      
  12 شهیدچمران اهواز      
  13 شیراز      
  14
   
   
   
  صنعتی اصفهان      
  15 علوم وفنون دريايی خرمشهر      
  16 محقق اردبیلی اردبیل      
  17 آزاد- آباده      
  18 آزاد- آمل      
  19 آزاد- اردکان      
  20 آزاد- اسلام آباد غرب      
  21 آزاد- اصفهان      
  22 آزاد- ایلام      
  23 آزاد- بم      
  24 آزاد- بیجار      
  25 آزاد- بیرجند      
  26 آزاد- پاکدشت      
  27 آزاد- تالش      
  28 آزاد- تبریز      
  29 آزاد- تربت حيدريه      
  30 آزاد- تفت      
  31 آزاد- تهران      
  32 آزاد- جهرم      
  33 آزاد- خرمشهر      
  34 آزاد- رزن      
  35 آزاد- زابل      
  36 آزاد- زنجان      
  37 آزاد- زنگی آباد      
  38 آزاد- ساری      
  39 آزاد- ساوه      
  40 آزاد- شاهین شهر      
  41 آزاد- شبستر      
  42 آزاد- شهرضا      
  43 آزاد- شهرکرد      
  44 آزاد- شیراز      
  45 آزاد- فریدون شهر      
  46 آزاد- فسا      
  47      
  48 آزاد- قم      
  49 آزاد- گلپایگان      
  50 آزاد- گناباد      
  51 آزاد- گیلانغرب      
  52 آزاد- مرند      
  53 آزاد- مشهد      
  54 آزاد- میبد      
  55 آزاد- نجف آباد      
  56 آزاد- نقده      
  57 آزاد- نهاوند      
  58 آزاد- کرج      
  59 آزاد- کرمان      
  60 آزاد-ابهر      
  61 آزاد-اردبیل      
  62 آزاد-اردستان      
  63 آزاد-ارومیه      
  64 آزاد-بندر عباس      
  65 آزاد-خوی      
  66 آزاد-همدان      
  رديف نام درس
  1 آز تشريح و ريخت شناسي گياهي
  2 آز زيست شناسي جانوري
  3 آز زيست شناسي گياهي
  4 آز فيزيولوژي جانوري 3
  5 آزمايشگاه ايمونولوژي
  6 آزمايشگاه اکوفيزيولوژي گياهي
  7 آزمايشگاه اکولوژي عمومي
  8 آزمايشگاه اکولوژي گياهي
  9 آزمايشگاه بافت شناسي جانوري
  10 آزمايشگاه بافت و جنين شناسي
  11 آزمايشگاه باکتريولوژي 1
  12 آزمايشگاه باکتريولوژي 2
  13 آزمايشگاه بيوشيمي
  14 آزمايشگاه بيوشيمي 1
  15 آزمايشگاه بيوشيمي 2
  16 آزمايشگاه تشريح و مرفولوژي گياهي
  17 آزمايشگاه جانور شناسي 1
  18 آزمايشگاه جانور شناسي 2
  19 آزمايشگاه جلبک شناسي
  20 آزمايشگاه جنين شناسي
  21 آزمايشگاه حشره شناسي
  22 آزمايشگاه ريتزايي و اندام زايي
  23 آزمايشگاه زيست شناسي (گياه – جانور) 2
  24 آزمايشگاه زيست شناسي انگل
  25 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري
  26 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي
  27 آزمايشگاه زيست شناسي ملکولي
  28 آزمايشگاه زيست شناسي ک – ج 1
  29 آزمايشگاه زيست شناي سلولي و ملکول
  30 آزمايشگاه ژنتيک
  31 آزمايشگاه ژنتيک 1
  32 آزمايشگاه ژنتيک 2
  33 آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 1
  34 آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 2
  35 آزمايشگاه شيمي 1
  36 آزمايشگاه شيمي 2
  37 آزمايشگاه شيمي آلي 1
  38 آزمايشگاه شيمي آلي 2
  39 آزمايشگاه شيمي عمومي
  40 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 1
  41 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 2
  42 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 3
  43 آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 1
  44 آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 2
  45 آزمايشگاه فيزيولژي مقايسه‌اي
  46 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري
  47 آزمايشگاه فيزيولوي گياهي
  48 آزمايشگاه فيزيک
  49 آزمايشگاه فيزيک 1
  50 آزمايشگاه فيزيک 2
  51 آزمايشگاه فيزيک عمومي 2
  52 آزمايشگاه قارچ شناسي
  53 آزمايشگاه ميکرو بيولوژي 2
  54 آزمايشگاه ميکروبيولژي صنعتي
  55 آزمايشگاه ميکروبيولژي عمومي
  56 آزمايشگاه ميکروبيولژي محيطي
  57 آزمايشگاه ميکروبيولژي کاربردي
  58 آزمايشگاه ميکروبيولوزي مواد
  59 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1
  60 آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي
  61 آزمايشگاه کشت سلول و بافت جانوري
  62 آزمایشگاه جانور شناسی 2
  63 آمار زيستي
  64 آمار زيستي عملي
  65 آناليز رشد
  66 آنتي بيوتيکها و مکانيسم عمل آنها
  67 آنزیمولوژی
  68 اپيدميولوژي ميکروبها
  69 اثر کار و ورزش
  70 از گياهان دارويي و مفردات پزشکي
  71 ازدياد گياهان
  72 اصول رده‌بندي گياهان
  73 اصول روشهاي رده بندي گياهان
  74 اصول قارچ شناسي
  75 انتقال مواد
  76 اندام‌زايي مهره داران
  77 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
  78 ايمني شناسي
  79 ايمني شناسي پيشرفته
  80 ايمونولوژي
  81 اکوفيزيولوژي
  82 اکوفيزيولوژي گياهي
  83 اکولوژي پوششهاي گياهي
  84 اکولوژي جانوري
  85 اکولوژي عملي
  86 اکولوژي عمومي
  87 اکولوژي گياهي
  88 اکولوژي ميکرو ارگانيسم‌ها
  89 اکولوژي و تکامل رفتار
  90 بافت شناسي
  91 بافت شناسي جانوري
  92 بافت شناسي و جنين شناسي
  93 باکتري شناسي اختصاصي و بيماريهاي باکتريايي
  94 باکتري‌شناسي عمومي
  95 باکتريولوژي 1
  96 برنامه نويسي کامپيوتر
  97 بيماريهاي گياهي
  98 بيوتکنولوژي
  99 بيوتکنولوژي ميکروبي
  100 بيوسيستماتيک تکميلي
  101 بيوسيستماتيک جانوري
  102 بيوسيستماتيک جانوري تکميلي
  103 بيوسيستماتيک جانوري مقدماتي
  104 بيوشيمي
  105 بيوشيمي 1 و 2
  106 بيوشيمي 2
  107 بيوشيمي تکميلي
  108 بيوشيمي فيزيک
  109 بيوفيزيک
  110 بيوفيزيک سلولي
  111 بيولوژي ملکولي و تکامل
  112 پايان‌نامه
  113 پرتوزئولژي
  114 پرنده شناسي
  115 تاريخ اسلام
  116 تازه‌هاي فيزيولوژي گياهي
  117 تالوفيتها
  118 تاکسونومي جديد
  119 تحول و تکامل در گياهان
  120 تربيت بدني 2
  121 تربيت بدنی 1
  122 تشريح تکويني مقايسه‌اي مهره‌داران
  123 تشريح مقايسه‌اي گياهان آوندي
  124 تشريح مقايسه‌اي مهره داران
  125 تشريح و ريخت شناسي گياهي
  126 تشريح و مرفولوژي گياهي
  127 تغذيه معدني
  128 تمايز سلولهاي جانوري
  129 تنظيم بيان ژن
  130 تنوع زيستي
  131 توليد مثل و جنسيت
  132 تکامل
  133 تکامل موجودات زنده
  134 جانور شناسي 1
  135 جانور شناسي 2
  136 جذب و انتقال
  137 جغرافياي جانوري
  138 جغرافياي گياهي
  139 جلبک شناسي
  140 جنين شناسي
  141 جنين شناسي مقايسه اي جانوران
  142 حشره شناسي
  143 خاک شناسي
  144 رابطه آب و خاک و گياه
  فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی ، سطوح دبیرستانی و آزمایشگاهی ، مراکز بهداشتی و درمانی ، واحدهای تولیدی که در زمینه علوم زیستی فعالیت دارند ، به کار مشغول شوند.
   

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
کتاب های واقعا جامع انسانی
همراه من
کنکوریوم
کتاب های لقمه

دسته بندی مطالب

کتاب های موضوعی
کتاب های پاور تست

آخرین نظرات ارسالی

ببخشید کتاب که الان در دسترس هست برای کنکور 1404 مناسبه؟
سلام وقت بخیر این چاپ کتاب مخصوص کنکور 1404 هست؟
سلام ببخشید کتاب برای چاپ 1403 کس موجود میشه؟
سلام روزتون بخیر کتاب رو موجود نمی کنید ؟
سلام خسته نباشید ایا این چاپ اخرین چاپ مخصوص کنکور 1404 عه یا

آمار سایت

با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir