مهندسی ماشینهای کشاورزی

2,034
  مهندسی ماشینهای کشاورزی

  آشنایی با رشته مهندسی ماشین های کشاورزی

  تسطیح و تهیه زمین، کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات زراعی و باغی و دامی نیازمند به ماشین آلات مختلف و متعددی است که کاربرد آنها نیروی انسانی در مقطع کاردانی ماشین های کشاورزی صورت می گیرد. این نیروی انسانی خلاء موجود بین زارعین و مهندسین ماشین های کشاورزی را پر می کند.

  تعریف و هدف

  انجام کارهای زراعی در مزرعه و باغ بوسیله ماشینهای صورت می گیرد که آموزش و کاربرد این ماشین ها و نگهداری و سرویس آنها موضوعات دروس این رشته را تشکیل می دهند. در این رشته افرادی تربیت می شوند که بتوانند بطور علمی ماشین های کشاورزی را بکار ببرند و از آنها نگهداری کنند.

  فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی داشته باشند:

  کاربرد ماشینهای مختلف کشاورزی و نگاهداری از آنها
  کمک به مهندسین در اجرای مکانیزاسیون کشاورزی یک ناحیه
  اجرا پروژه های تحقیقاتی زیر نظر مهندسین مربوطه

  دوستان عزیز افزایش جمعیت و ضایعات فراوانی که در اثر کشاورزی سنتی به محصولات وارد می کند مانند علم پزشکی، رشته کشاورزی نیز از مهندسی کمک گرفت تا بتواند بهره برداری بهتر را با استفاده از ماشین های کشاورزی عملی کند. ماشین های کشاورزی امروزه هر کاری را که انسان می کند انجام می دهند. هدف از برگزاری این گرایش، تربیت نیروی انسانی متخصصی است که با همکاری و مشارکت کارشناسی ماشین های کشاورزی در موارد زیر ایفای نقش نماید.

  افزایش توان صنعت ملی با تقویت و توسعه نیروی انسانی مورد نیاز تکنولوژی ساخت و تولید ماشین های کشاورزی
  صرفه جویی در هزینه های ملی یا انجام بهینه نوسازی تعمیر و نصب ماشین های کشاورزی و کاهش هزینه نهاده های مصرفی ماشین های کشاورزی
  صرفه جویی در هزینه های ملی در فرآیند واردات و تولید ماشین های کشاورزی با ارزیابی و انجام آزمایش های مکانیکی اجزاء و قطعات ماشین های کشاورزی
  بهبود گردش امور و افزایش راندمان کار با تکمیل ساختار اجرایی در بخش خدمات فنی ماشین های کشاورزی
  ارتقاء دانش ساخت ماشین های کشاورزی در فرآیند ساخت و تولید با انتقال تجارب گردآوری شده توسط تکنیسین ها .
  ارتقاء فرهنگ محیط شغلی (رابطه انسانی) با ایجاد رابطه صحیح و اصولی اداری بین کارکنان.
  ارتقاء فرهنگ ایمنی محیط شغلی با اعمال و نظارت کارکنان در حد مطلوب و مورد انتظار.
  احیای مراکز مجهز تعمیر ماشین های کشاورزی

  اهداف کلی گرایش مکانیسین ماشین های کشاورزی

  هدف از تربیت تکنیسین فنی مکانیسین ماشین های کشاورزی ایجاد توانایی های نظری و عملی برای بهینه کردن تکنولوژی ساخت و تولید و نوسازی ماشین های کشاورزی کشور است.

  تکنیسین ذیربط عملاً قادر خواهد بود در موارد ذیل با کارشناس مربوطه همکاری نماید:

  نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزم های ماشین های کشاورزی
  شناسایی و تفکیک مواد ساختمانی ماشین های کشاورزی
  مراحل ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی
  تشخیص معایب و نوسازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
  نصب و راه اندازی ماشین های کشاورزی
  برنامه ریزی اجرایی عملیات و ارزیابی کمی و کیفی عملیات انجام شده
  تجهیز و سرپرستی کارگاه ماشین های کشاورزی
  درک سفارشات دفتر کارشناسی و تنظیم دستور العمل های متناسب برای حوزه عملیاتی
  تست و ارزیابی مقاومت و قدرت عملیاتی ماشین های کشاورزی
  محاسبات فنی و ترجمه متون فنی
  رعایت و سفارش نکات ایمنی فردی و عمومی

  نقش و توانایی فارغ التحصیلان

  پیاده کردن سیستم ها، دستگاه ها و قطعات ماشین های کشاورزی
  سوارکردن سیستم ها، دستگاه ها و قطعات ماشین های کشاورزی
  تفکیک و تجزیه قطعات ماشین های کشاورزی
  بستن قطعات ماشین های کشاورزی
  تنظیمات
  عیب یابی
  بازسازی (تعمیر)
  مونتاژ و نصب و راه اندازی
  انتخاب و کاربرد ابزار مناسب عملیات
  ساخت قطعات با دست یا ماشین
   آزمایش قطعه و ماشین
  مقایسه فنی
  ارزیابی ماشین
  تحلیل مکانیزم های ماشینی
  انتقال ماشین های کشاورزی
  تفکیک مواد ساختمانی ماشین های کشاورزی
  تشخیص شرایط کاربرد ماشین های کشاورزی
  محاسبات فنی مطالعه و درک متون فنی
  ترجمه متون فنی
  استفاده از کیت دستور العمل و جداول راهنمای ماشین

  ردیف دانشگاه
  1 دانشگاه اراک
  2 دانشگاه بوعلی سینا
  3 دانشگاه جهرم
  4 دانشگاه شهرکرد
  5 دانشگاه شیراز
  6 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  7 دانشگاه کردستان
  8 دانشگاه مراغه
  9 دانشگاه ارومیه
  10 دانشگاه تبریز
  11 دانشگاه جیرفت
  12 دانشگاه شهید باهنر کرمان
  13 دانشگاه صنعتی اصفهان
  14 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  15 دانشگاه محقق اردبیلی
  16 دانشگاه ایلام
  17 دانشگاه تهران
  18 دانشگاه رازی کرمانشاه
  19 دانشگاه شهید چمران اهواز
  20 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
  21 دانشگاه فردوسی مشهد
  22 دانشگاه شاهرود

  دروس عمومی کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشینهای کشاورزی

  ردیف نام درس
  1 اخلاق و تربیت اسلامی
  2 زبان خارجه 2
  3 تربیت بدنی 2
  4 *متون اسلامی
  5 فارسی 2
  6 تاریخ اسلام
  7 *انقلاب اسلامی و ریشه های آن

  دروس علوم پایه کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشینهای کشاورزی

  ردیف نام درس
  1 ریاضیات 3
  2 دینامیک
  3 مکانیک سیالات
  4 استاتیک
  5 آمار و احتمالات
  6 رسم فنی 2

  دروس اصلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشینهای کشاورزی

  ردیف نام دروس
  1 زراعت غلات
  2 اقتصاد کشاورزی
  3 طرح آزمایشهای کشاورزی 1

  دروس تخصصی الزامی کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشینهای کشاورزی

  ردیف نام درس
  1 مکانیک تراکتور و ماشینهای کشاورزی
  2 مقاومت مصالح 2
  3 مواد ساختمانی ادوات کشاورزی
  4 * مبانی برق در کشاورزی
  5 سیستمهای هیدرولیک در ماشینهای کشاورزی
  6 مقاومت مصالح 1
  7 اصول طراحی اجزاء ماشین 1
  8 برنامه نویسی کامپیوتر
  9 کارگاه برق

  دروس تخصصی انتخابی کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشینهای کشاورزی

  ردیف نام درس
  1 ترمودینامیک
  2 اصول طراحی اجزاء ماشین 2
  3 مکانیک خاک
  4 موتورهای احتراقی
  5 پمپها و ایستگاههای پمپاژ
  6 پروژه

  توانايي‌هاي‌ لازم‌ :
  بسياري‌ از داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري‌ تصور مي‌كنند كه‌ مهندسي‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ همان‌ مهندسي‌ مكانيك‌ است‌ در حالي‌ كه‌ اين‌ رشته‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ حدفاصل‌ مهندسي‌ كشاورزي‌ و مهندسي‌ مكانيك‌ است و دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ بايد از هر دو علم‌ اطلاعات‌ كافي‌ داشته‌ باشند. همچنين‌ دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ بايد در دو درس‌ رياضي‌ و فيزيك‌ قوي‌ و توانمند باشند چون‌ دروس‌ اين‌ رشته‌ ارتباط‌ زيادي‌ با اين‌ دو درس‌ دارد. براي‌ مثال‌ دانشجويان‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ بايد از مقاومت‌ قطعات‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ اطلاع‌ داشته‌ باشند. در نتيجه‌ لازم‌ است‌ دروسي‌ از قبيل‌ مقاومت‌ مصالح‌ و استاتيك‌ بخوانند. و باز به‌ همين‌ دليل‌ دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ از بين‌ داوطلبان‌ گروه‌ رياضي‌ و فني‌ انتخاب‌ مي‌شوند.
   
  موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

  اگر يك‌ مهندس‌ طراح‌ از خواص‌ مكانيكي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ اطلاع‌ نداشته‌ باشد، نتيجه‌ كار، كيفيت‌ خوبي‌ نخواهد داشت‌. براي‌ مثال‌ اگر قرار است‌ در يك‌ كارخانه‌ تراكتورسازي‌، تراكتوري‌ براي‌ درو كردن‌ خوشه‌هاي‌ گندم‌ طراحي‌ شود، بايد تيغه‌ كمباين‌ براي‌ بريدن‌ اين‌ محصول‌ حساب‌ شده‌ باشد و زاويه‌ برش‌ مشخص‌ گردد و البته‌ اين‌ كار در حيطه‌ تخصص‌ مهندس‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ است‌. خوشبختانه‌ در حال‌ حاضر مديران‌ كارخانجات‌ ساخت‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ نيز به‌ همين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند و فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ به‌طور نسبي‌ از فرصت‌هاي‌ شغلي‌ خوبي‌ برخوردارند

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
کتاب های لقمه
سمپادیوم
کنکوریوم
مهارت معلمی دین و زندگی واقعا جامع کنکور فرهنگیان

دسته بندی مطالب

کتاب های تیزهوشان
کتاب های تست پایه

آخرین نظرات ارسالی

گمنام 1403/03/30 - 10:53
خوش به حالتون شهید هادی شهید معجزه هاست ، معجزه میکنه ، ناممکن
سلام من فقط یه سال تا سال کنکورم باقی مانده و تا حالا هیچی
سلام وقت بخیر ، واقعا عالی بود کلاساشون پر از مطالب مفید و کلا
لطفا این کتاب رو برای پایۀ یازدهم و دهم رشتۀ هنر هم موجود کنید.
سلام.چاپ ۱۴۰۳ این کتاب را کی منتشر میکنید؟
بهترین ماشین کدام است

آمار سایت

با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir