مهندسی انرژی

6,159
  مهندسی انرژی

  آشنایی با رشته مهندسی انرژی

  در حال حاضر روند رو به رشد تقاضای انرژی از طریق گسترش سیستم‌های عرضه انرژی و بهره‌برداری از منابع انرژی فسیلی تامین می‌شود. رشد سریع مصرف انرژی و سهم بالای انرژی‌های فسیلی در تامین انرژی مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف کننده انرژی، موجب سرعت بخشیدن به روند پایان پذیری منابع انرژی فسیلی و پخش حجم زیادی از مواد آلاینده در محیط زیست شده است.

  علاوه بر این، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از صادرات منابع انرژی فسیلی، موجب شده تا نظام اقتصادی کشور به شدت از تحولات بازار جهانی انرژی تاثیر بپذیرد. از سوی دیگر ارتباط گسترده بخش انرژی با تحولات مختلف فنی، علمی، اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند تا طراحی، توسعه و بهره‌برداری از سیستم‌های انرژی به صورت بهینه صورت پذیرد. به این ترتیب نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد در زمینه‌های مختلف انرژی بسیار مهم و اساسی ارزیابی می‌شود. با توجه به نقش کلیدی تعاملات انرژی در سطح جهان، بررسی تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. ایجاد رشته مهندسی انرژی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دنیا از دهه ۱۹۷۰ میلادی با توجه به افزایش سریع قیمت انرژی و ضرورت تربیت نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف انرژی آغاز شد. از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی و پس از شوک بازار جهانی نفت، با توجه به پیچیدگی‌های مسایل و مشکلات بخش انرژی و احساس نیاز بحرانی کشورها به تربیت نیروهای متخصص جهت یافتن راه حل‌های مناسب در زمینه‌های مختلف انرژی، به تدریج ایجاد مراکز تحقیقاتی و آموزشی در این رابطه در آمریکا، کشورهای بزرگ عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آسیایی آغاز شد.

  گرایش ها تخصصی


  سیستم های انرژی:

  در این زمینه پژوهشی، دانشجویان با فراگیری تکنیک‌های شبیه‌سازی سیستم‌های ترکیبی (چرخه تولید، توزیع و مصرف انرژی) مانند سیستم‌های ترکیبی تولید حرارت و قدرت یا تولید همزمان و ... با هدف ارزیابی جایگاه حامل‌های انرژی، گامی تخصصی در جهت بررسی سیستم‌ها از دیدگاه مهندسی انرژی بر می‌دارند. علاوه بر این مشکلات بخش انرژی با دیدگاه سنجش فنی و اقتصادی پروژه‌ها، گام بعدی و تکمیلی این تحقیقات خواهد بود. همچنین در این گرایش، به کمک قوانین اساسی علوم مکانیک، ترمودینامیک و برق قدرت به عنوان مبنای مدل سازی اولیه جهت تراز انرژی سیستم‌ها، جهت گیری فناوری‌های فعلی را به سوی بهینه‌سازی و حداقل کردن مصرف انرژی می‌برد و هم چنین می‌تواند در مدیریت کلان بخش انرژی، تصمیم گیری نهاد و سازمان‌های مربوطه، دیدگاه‌های تلفیقی برنامه ریزی در صنایع و بخش‌های انرژی شامل وزارت نفتو وزارت نیروکارایی داشته باشد و مدیریت برنامه‌ریزی کشور را با در نظر گرفتن مسایل فنی مرتبط با فرایند انرژی یاری دهد.

  فناوری‌های انرژی

  در این زمینه پژوهشی، روش‌های مختلف طراحی مفهومی سیستم‌های تبدیل انرژی پیشرفته، سیستم‌های تولید هم زمان برق و حرارت و برودت و همچنین قابلیت انواع سیستمهای انرژی‌های تجدید پذیر با کمک ابزارهای تحلیلی متفاوت نظیر مدل‌های برنامه ریزی ریاضی، مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی و انجام آزمایش‌های تجربی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین دانش آموختگان این گرایش می‌توانند با شناخت انواع فناوری‌های پیشرفته انرژی و قابلیت‌های منابع انرژی تجدید پذیر در کشور علاوه بر توسعه دانش فنی در این زمینه، تدوین برنامه‌های گسترش استفاده از فناوری‌های نوین (نقشه راه یا سندهای راه بردی) در کشور را نیز بر عهده گیرند.

  انرژی و محیط زیست

  در این زمینه نیز ارتباط متقابل انرژی و محیط زیست به کمک ابزارهای تحلیلی نظیر معادلات دینامیک سیالات، معادلات انتقال جرم و حرارت با در نظر گرفتن تاثیر مسائل اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. همچنین مدل پخش انواع آلاینده‌ها با استفاده از روش‌های مختلف دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دانشجویان می‌توانند با مطالعه و بررسی روش‌های بازیافت انرژی از ضایعات و پسماندها با توجه به مسایل زیست محیطی در حفظ و حراست از محیط زیست و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی نقش مهمی ایفا کنند. از آن جایی که بخش عمده‌ای از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی برای تامین انرژی می‌باشد اصول و روش‌های کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و ارزیابی فنی - اقتصادی آنها از مهم ترین مسایلی است که دراین زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. قوانین و مقررات زیست محیطی، تجارت کردن، بهینه‌سازی مصرف آب و حفظ منابع آبی، تصفیه و استفاده از پساب‌های صنعتی، سیاست گذاری ساختاری و در نهایت اعمال استانداردهای زیست محیطی نیز از جمله مواردی می‌باشند که در این زمینه پژوهشی در نظر گرفته می‌شود.

  ردیف دانشگاه
  1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
  2 دانشگاه صنعتی قم
  4 دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان
  5 مرکز آموزش عالی لامرد
  6 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
  7 دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد
  8 دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
  9 موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت
  10 موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد
  11 موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه
  12 موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
  13 موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج
  14 موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد
  15 موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان
  16 موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان
  17 موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان
  18 موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری

  ردیف نام درس
  1 زبان عمومی
  2 مبانی اقتصاد
  3 ریاضی عمومی
  4 فیزیک 1
  5 شیمی عمومی
  6 نقشه کشی صنعتی
  7 ممیزي انرژي
  8 مهندسی فراورش، انتقال و توزیع نفت و گاز
  9 درس عمومی
  10 1آز فیزیک
  11 ارزیابی و تحلیل ریسک
  12 ریاضی عمومی 2
  13 فیزیک 3
  14 معادلات دیفرانسیل
  15 آمار و احتمالات مهندسی
  16 مبانی کامپیوتر
  17 ادبیات فارسی
  18 استاتیک
  19 ترمودینامیک 1
  20 ریاضی مهندسی
  21 اقتصادسنجی
  22 آز فیزیک
  23 آز شیمی عمومی
  24 ترمودینامیک 2
  25 مکانیک سیالات
  26 مقاومت مصالح
  27 محاسبات عددي
  28 سیستمهاي انرژي الکتریکی
  29 زبان تخصصی
  30 تربیت بدنی 1
  31 کنترل
  32 سیستمهاي انرژي الکتریکی 2
  33 انتقال حرارت
  34 مبانی تحلیل سیستمهاي انرژي
  35 آز سیستمهاي انرژي الکتریکی
  36 آز مکانیک سیالات
  37 تربیت بدنی 2
  38 مبانی انرژيهاي تجدیدپذیر
  39 برنامه ریزی ریاضی
  40 مبانی انتگراسیون فرآیند
  41 تبدیل انرژي
  42 آز کنترل
  42 آز انتقال حرارت
  43 اقتصاد انرژي
  44 ممیزي انرژي
  45 آثار زیست محیطی انرژي
  46 مبانی انرژي هسته ای
  47 فناوري هیدروژن و پیل سوختی
  48 اصول کار نیروگاههاي حرارتی
  49 کارآموزي و پروژه

  زمینه های شغلی و بازار کار

  فرصت های شغلی برای دانش آموختگان این دوره می‌تواند در دو بخش ذیل خلاصه شود: بخش دولتی:وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های نو ایران، سازمان بهره‌وری انرژی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی ایران، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، وزارت صنعت معدن و تجارت، توانیر و شرکتهای برق منطقه‌ای، وزارت راه و شهر سازی و سایر نهادهای تصمیم گیری در بخش انرژی کشور.

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
کتاب های لقمه
سمپادیوم
کنکوریوم
مهارت معلمی دین و زندگی واقعا جامع کنکور فرهنگیان

دسته بندی مطالب

کتاب های تیزهوشان
کتاب های تست پایه

آخرین نظرات ارسالی

گمنام 1403/03/30 - 10:53
خوش به حالتون شهید هادی شهید معجزه هاست ، معجزه میکنه ، ناممکن
سلام من فقط یه سال تا سال کنکورم باقی مانده و تا حالا هیچی
سلام وقت بخیر ، واقعا عالی بود کلاساشون پر از مطالب مفید و کلا
لطفا این کتاب رو برای پایۀ یازدهم و دهم رشتۀ هنر هم موجود کنید.
سلام.چاپ ۱۴۰۳ این کتاب را کی منتشر میکنید؟
بهترین ماشین کدام است

آمار سایت

با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir