علوم انتظامی

18,320
  علوم انتظامی
  اهمیت و نقش آموزش بویژه در ارتقاء سطح کارآیی افراد و تأمین نیازهای تخصصی جامعه بر همگان مبرهن است. حفظ امنیت در نظام اسلامی متکی به وجود پرسنلی بوده که در جهت انجام مأموریت های متنوع و گسترده ای که در این راستا وجود دارد تربیت یافته از آخرین تکنیک ها و تاکتیک های انتظامی که منطبق با آخرین دستاوردهای علمی نیز باشد، بهره مند گردیده باشند.
  لذا برنامه کارشناسی علوم انتظامی با گرایش های انتظامی، اطلاعات، مهندسی، اداری و مالی، خدمات پشتیبانی و ارتباطات انتظامی به منظور تامین کادر متخصص و کاردان در بخشهای مختلف نیروی انتظامی تهیه گردیده است.
  تعریف و هدف:
  دوره کارشناسی علوم انتظامی یکی از مجموعه برنامه های آموزش عالی بوده که به منظور ارتقاء سطح کیفی داوطلبان خدمت در نیروی انتظامی که با مدرک دیپلم استخدام می گردند. طراحی گردیده است.
  هدف تربیت کارشناسان متعهد با مهارتهای علمی و نظری در زمینه های مختلف ماموریتهای نیروی انتظامی است.
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 افسری امام علی  
     
  2 امام حسين تهران  
     
  رديف نام درس
  1 آئین نامه راهنمایی و رانندگی
  2 آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي
  3 آزمايشگاه مدارهاي منطقي
  4 آزمایشگاه الکترونیک
  5 آزمایشگاه اندازه گیری و مدار
  6 آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
  7 آسیب شناسی و مفاسد اجتماعی
  8 آشنايي با کامپيوتر
  9 آشنایی با راهنمایی و رانندگی
  10 آشنایی با سازمان و وظایف پرسنلی، طرح و برنامه، آمو
  11 آشنایی با قاچاق
  12 آشنایی با مرزبانی، گذرنامه و اتباع خارجه
  13 آشنایی با کشورهای همجوار
  14 آنتن و انتشار امواج
  15 آيين دادرسي مدني 1
  16 آيين دادرسي مدني 2
  17 آيين دادرسي کيفري 1
  18 آيين دادرسي کيفري 2
  19 احزاب و گروهکها
  20 اردوگاه
  21 اصول بیمه و تامین اجتماعی
  22 اصول حسابداري
  23 اصول حفاظت و امنیت مخابرات و جنگهای الکترونیک
  24 اصول علم اقتصاد
  25 اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت
  26 اطلاع رسانی
  27 اطلاعات رزمی
  28 اعتبارات سر رشته داری
  29 الکترونيک 1
  30 الکترونيک 2
  31 اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
  32 بازجوئی و مصاحبه
  33 باند و راه
  34 بایگانی و مدیریت اسناد
  35 بزهکاری اطفال و نوجوانان
  36 بودجه
  37 بودجه و روش انجام معاملات دولتی
  38 پزشکي قانوني
  39 پیشگیری و اطفاء حریق
  40 تاریخ سیاسی معاصر ایران
  41 تاسیسات ساختمان و کارگاه تاسیسات
  42 تاکتیک دسته در آفند و دافند
  43 تاکتیک گروهان
  44 تعمیر و نگهداری سلاح، شناسایی مهمات و مواد منفجره
  45 تنظیم گزارشات قضائی
  46 جامعه شناسي شهري و روستايي
  47 جرائم نیروهای مسلح
  48 جزئیات اجرایی ساختمان
  49 جغرافیا
  50 جغرافیای شهری و روستایی
  51 جمع آوری 1
  52 جمع آوری 2
  53 جنگ افزار شناسی سبک و نیمه سنگین
  54 جنگ افزار شناسی نیمه سنگین
  55 جنگ افزار شناسی نیمه سنگین 2
  56 جنگهای ویژه
  57 حسابداري و حسابرسي دولتي
  58 حفاظت اطلاعات
  59 حفاظت اطلاعات 2
  60 حقوق اداري
  61 حقوق اساسي
  62 حقوق جزاي اختصاصي 1
  63 حقوق جزاي اختصاصي 2
  64 حقوق جزاي عمومي 1
  65 حقوق مدنی
  66 حمل بار، مسافر و تناژ و ابعاد وسایل نقلیه
  67 دروس تحقیقاتی
  68 دفاع شخصی
  69 رسم فنی نقشه کشی متره و برآورد
  70 روانشناسي اجتماعي
  71 روانشناسی رشد (نوجوانی و جوانی)
  72 روش ها و فنون تدريس
  73 روشهاي تحقيق و ماخذشناسي
  74 رياضيات پايه و مقدمات آمار
  75 ریاضیات پایه 1
  76 ریاضیات پایه 2
  77 زبان تخصصي
  78 سازمان و مدیریت اطلاعات
  79 سازمان و مدیریت و نگرشی بر مدیریت اسلامی
  80 سازمان و وظایف مهندسی ناجا و کلیات رشته مهندسی
  81 سازمان و وظایف نیروی انتظامی
  82 سازمان وظایف لجستیک ناجا (مخابرات)
  83 سوئیچینگ
  84 سوار کاری
  85 شماره گذاری، آزمایشات رانندگی و تصادفات
  86 شناخت تهدیدات امنیتی و اجتماعی
  87 شناسایی مین و تله های انفجاری
  88 عبور از موانع و عملیات اعتماد به نفس
  89 عقیدتی سیاسی
  90 عملیات اطلاعات
  91 عملیات انبارداری
  92 عملیات در کویر، کوهستان و جنگل
  93 عملیات گشتی، کمین و ضد کمین
  94 فعالیتهای پنهانی و سازمانهای اطلاعاتی
  95 فیزیک الکتریسیته
  96 فیزیک عمومی (مکانیک- سیالات- الکتریسیته)
  97 قانون محاسبات و قوانین و مقررات مالی
  98 قانون و مقررات استخدامی
  99 گزارش نويسي
  100 مباني جامعه شناسي
  101 مباني علم سياست
  102 مبانی اطلاعات
  103 مبانی امور انتظامی 2
  104 مبانی مدیریت دولتی
  105 مخابرات
  106 مخابرات پیشرفته
  107 مخابرات و مدارات مخابراتی
  108 مدارهای الکتریکی
  109 مدارهای منطقی (دیجیتال)
  110 مديريت منابع انساني
  111 مدیریت تعمیر و نگهداری خودرو
  112 مدیریت تهیه و خرید
  113 مدیریت حمل و نقل و امور ترابری
  114 مدیریت خدمات پشتیبانی
  115 مصالح ساختمانی و کارگاه ساختمان
  116 مقابله با سوانح و بلایا
  117 مقدمه علم حقوق
  118 مکانیک اتومبیل
  119 مکانیک اتومبیل 2
  120 مین و تخریب و استحکامات صحرایی
  121 نقشه خواني
  122 هدایت پاسگاه دسته و گروهان
  123 هیدرولوژی و سازه های آبی
  124 ورزش رزمی
  125 ورزش گروهی
  126 وظایف فرمانده پاسگاه در شرایط عملیاتی
  127 وظیفه عمومی
  128 کاربرد قانون سلاح
  129 کارگاه برق
  130 کارگاه برق و ماشین های الکتریکی
  131 کارگاه جوشکاري
  132 کارورزي
  133 کارورزي 2
  134 کامپیوتر 2
  135 کشف علمی جرائم 1
  136 کشف علمی جرائم 2
  137 کنترل اجتماعات
  برنامه ریزی 6 گرایش در دوره کارشناسی علوم انتظامی با توجه به تنوع تخصص های مورد نیاز سازمان نیروی انتظامی انجام یافته که توانمندی و نقش حاصله از آن به شرح ذیل ارائه می گردد.
  1- گرایش انتظامی:
  در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی جهت تصدی مشاغلی از قبیل فرماندهی پاسگاههای انتظامی، هدایت گروه های کوچک در حد دسته و گروهان و خدمات عمومی راهنمایی و رانندگی در حد کارشناس راهنمایی و رانندگی برنامه ریزی شده است.
  2- گرایش اطلاعات:
  در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های اطلاعات، حفاظت اطلاعات و کشف جرائم به نحوی که به صورت عمومی آمادگی علمی تصدی مشاغل مربوطه را در واحدهای اجرایی و ستادی ناجا دارا باشند.
  3- گرایش مهندسی:
  در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته مهندسی به نحوی که توانمندی اداره عمومی امور مشاغل مربوطه را در این رسته دارا باشند.
  4- گرایش اداری و مالی:
  در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های اداری و مالی به نحوی که به صورت عمومی آمادگی علمی تصدی مشاغل مربوطه را در واحدهای اجرایی و ستادی ناجا دارا باشند.
  5- گرایش خدمات پشتیبانی:
  در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های ترابری اردنانس و سر رشته داری به نحوی که توانمندی اداره عمومی مشاغل مربوطه را در این رسته ها دارا باشند.
  6- گرایش ارتباطات انتظامی:
  در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته مخابرات به نحوی که توانمندی اداره عمومی امور مشاغل مربوطه را در این رسته دارا باشند.

ارسال دیدگاه (16 مورد)

سلام میخواهم در افسر ی شرکت کنم به این رشته علاقه ی زیاد دارم
.
1398/03/24 - 14:32
 • +3
  1 2
  کتاب های لقمه
  کتاب های امتحانیوم
  کتاب های موضوعی
  کتاب های کنکوریوم

  دسته بندی مطالب

  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های تست پایه

  آخرین نظرات ارسالی

  خیلی عالیه خیلی عالیه
  سلام کنکوریوم تجربی کنکور ۱۴۰۳ کی موجود میشه؟ سلام کنکوریوم
  نروژی اولی از راسته یا چپ؟ نروژی اولی از راسته یا چپ؟
  سلام وقت بخیر،بیخشید این کتاب تا اوایل بهمن موجود میشه خواهشا

  آمار سایت

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir