آموزش و پرورش دست مدارس را در برگزاری امتحانات باز گذاشت

0
آموزش و پرورش دست مدارس را در برگزاری امتحانات باز گذاشت
مجازی بودن آزمون‌های دانش‌آموزان در بیشتر مناطق کشور، نگرانی‌هایی را نسبت به چگونگی ارزیابی دانش‌آموزان محروم از ابزار هوشمند آموزشی ایجاد کرده است اما به گفته رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش، مدارس باید به همان طریق که آموزش داده‌اند، امتحانات را برگزار کنند.
تقریبا بیشتر خانواده ها هر ساله اوایل دی ماه اخبار مربوط به چگونگی برگزاری امتحانات دانش آموزان را دنبال می کنند تا از چگونگی شیوه امتحانات مطلع شوند اما این روند امسال با توجه به چالش های ایجادشده به دلیل شیوع ویروس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
پس از شیوع ویروس کرونا آموزش ها و ارزیابی دانش آموزان با توجه به جلوگیری از تجمعات انسانی و تعطیلی مدارس برای حفظ سلامت آنها، از فضای سنتی به طور اجبار به فضای مجازی منتقل شد.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هفتم دی ماه درباره شیوه برگزاری امتحانات دانش آموزان اعلام کرد که آزمون هنرستانی ها هم در گروه ارزشیابی حضوری قرار دارد.
حاجی میرزایی در این خصوص گفت: برخی از دروس هنرستانی ها و پایه‌های اول و دوم ابتدایی به دلیل ویژگی‌های خاص اجازه یافتند با هماهنگی ستاد ملی کرونا و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امتحان آنها حضوری باشد.
مجازی بودن امتحانات بیشتر دانش آموزان کشور با توجه به تصمیم ستاد مقابله با کرونا اقدامی مثبت در جهت حفظ سلامت فرزندان است اما مشکل از آنجایی آغاز شد که به گفته مسوولان آموزش و پرورش 30 درصد دانش آموزان عادی و 40 درصد دانش آموزان با نیازهای ویژه از ابزار هوشمند مانند تبلت و موبایل محروم بودند.
هر چند که وزارت آموزش و پرورش به واسطه اطلس یادگیری، دانش آموزان محروم را شناسایی کرد و محتوای لازم برای آموزش و یادگیری را در اختیار آنها قرار داد تا در نهایت با بهره گیری از کمک های مردمی و اعتبارات دولتی دانش آموزان نیازمند نیز به ابزار هوشمند دسترسی پیدا کنند اما چگونگی روش ارزشیابی دانش آموزان محروم را نگران کرده است.

اختیارات چگونگی برگزاری امتحانات برعهده مدارس است
خسرو ساکی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت: اختیارات چگونگی برگزاری امتحانات در دست مدرسه است. مدیر مدرسه به همان طریق که بر اساس اطلس یادگیری نظام تعلیم و تربیت به دانش آموز آموزش داده است، امتحانات را هم برگزار می کند.
آموزش و پرورش به منظور جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانش آموزان محروم از ابزار هوشمند، روش های مختلفی مانند مدرسه تلویزیونی، حضور معلم به صورت انفرادی و ارسال بسته های یادگیری برای دانش آموزان را مد نظر قرار داده است؛ بر این اساس با استفاده از اطلس یادگیری نظام تعلیم و تربیت به شناسایی دانش آموزان محروم پرداخت و اعلام کرد که مدیران مدارس باید از وضعیت تحصیل تمامی دانش آموزان مطلع باشند و برای یادگیری آنها اقدام مناسب را انجام دهند.
وی افزود: همچنین امتحانات نوبت اول داخلی است و شورای مدارس می توانند از اول تا آخر دی ماه برای دانش آموزان برنامه ریزی کنند. در واقع تاریخ برگزاری امتحانات در اختیار شورای مدارس است.
ساکی خاطرنشان کرد: مدارس در مناطق زرد با کسب مجوز از ستاد مدیریت کرونای استان ها می توانند امتحانات را به صورت حضوری برگزار کنند اما جزییات این موضوع در اختیار شورای مدارس است.
وی ادامه داد: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه های مربوط دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد.
رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی نوبت اول دوره ابتدایـی بر اساس آیین نامه های مربوط به مصوب جلسه 793 تاریخ 20 مرداد سال 88 شورای عالی آموزش و پرورش و شیوه نامه بازگشایی مدارس در سال جاری، انجام می گیرد.
ساکی افزود: بر اساس آیین نامه های شورای عالی آموزش و پرورش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در دوره ابتدایـی می تواند به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس اهداف برنامه درسی هر پایه انجام پذیرد و برای اطمینان بیشتر به صورت رسمی و مکتوب در پایان هر نوبت ارائه شود.
وی همچنین گفت: بر اساس پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی یعنی خواندن و نوشتن و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه با تشکیل گروه های پنج تا هفت نفره و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی صورت گیرد.
رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به آمار به دست آمده در حال حاضر تعداد دانش آموزان اول ابتدایی در کشور یک میلیون و 526 هزار و 432 نفر و تعداد دانش آموزان پایه دوم ابتدایی یک میلیون و 454 هزار و 385 هزار نفر هستند که در مجموع این تعداد دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی به 2 میلیون و 980 هزار و 817 نفر می رسد.
وی گفت:‌ برگزاری حضوری ارزشیابی تحصیلی پایه های اول و دوم ابتدایی فقط در مناطق زرد به دلیل شیوع ویروس کرونا و پس از اخذ مجوز کتبی از کارگروه مدیریت و کنترل بیماری کرونای استان ها امکان پذیر است.
ساکی همچنین یادآور شد: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نوبـت اول متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیرفنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیرحضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود.
وی افزود: در این صورت، نمره امتحانات پایانی از طریق برگزاری آزمون برخط (آنلاین) در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی تکوینی با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.
رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در صورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی به صورت برخط فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی تکوینی نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان، استفاده کند.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره شیوه برگزاری امتحانات دی ماه دانش آموزان گفت: در هر منطقه‌ای از کشور که ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه دهد، ترجیح بر برگزاری

امتحانات دانش آموزان به صورت حضوری است.  
وی افزود: همچنین در هر منطقه ای که ستاد ملی مقابله با کرونا مخالف برگزاری آزمون حضوری باشد، امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود.
حاجی میرزایی اظهار داشت: شیوه نامه برگزای امتحانات ابلاغ و اختیار آن به شورای مدارس واگذار شده است. همچنین روش های آزمون غیرحضوری هم مشخص شده و در اختیار مناطق و مدارس قرار گرفته است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دو نوع آزمون تکوینی و پایانی وجود دارد که در آزمون تکوینی سهم همه این ها در تعیین نمره دانش آموزان متفاوت است. تکوینی بر اساس ارزیابی معلم از میزان فراگیری دانش آموزان در سال تحصیلی تعریف می شود و ارزشیابی پایانی هم به این صورت است که آزمون ها در پایان هر ترم به صورت امتحان کتبی است.
اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  726 بازدید

  0 نظر

  درج: 13 دی 1399

  توسط: e.timsari
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  سوال: نام پایتخت ایران؟
  پاسخ:*
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
  کتاب های واقعا جامع انسانی
  همراه من
  کنکوریوم
  کتاب های لقمه

  دسته بندی مطالب

  کتاب های موضوعی
  کتاب های پاور تست

  آخرین نظرات ارسالی

  ببخشید کتاب که الان در دسترس هست برای کنکور 1404 مناسبه؟
  سلام وقت بخیر این چاپ کتاب مخصوص کنکور 1404 هست؟
  سلام ببخشید کتاب برای چاپ 1403 کس موجود میشه؟
  سلام روزتون بخیر کتاب رو موجود نمی کنید ؟
  سلام خسته نباشید ایا این چاپ اخرین چاپ مخصوص کنکور 1404 عه یا

  آمار سایت

  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir