مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

10,272
  مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
  رشته زراعت و اصلاح نباتات(به انگلیسی:Agronomy and Plant Breeding) یکی از گرایشهای مهم و اساسی در مجموعه مهندسی کشاورزی به شمار می‌آید.
  مجموعه مهندسی کشاورزی نیز از رشته‌های پراهمیت و جذاب در مجموعه علوم تجربی می‌باشد که توسط داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی انتخاب می‌گردد. توسعه کشاورزی نیازمند نیروی انسانی ماهر است که بتواند عملیات کشاورزی مربوط به محصولات زراعی و باغی را بر اساس یافته‌های جدید علمی انجام دهد و بیشترین بازدهی و محصول را در بهره گیری از منابع به دست آورد. تربیت کاردان فنی، به عنوان رابط بین مهندسان و متخصصان کشاورزی و کشاورزان در کشور، دارای اهمیت فوق العاده است. تأمین نیروی انسانی در این مقطع می تواند نقش سازنده‌ای را در توسعه کشاورزی ایفا نماید.
   
  مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات آنها در رشته ای از علوم دانشگاهی قرار می گیرد که با عنوان زراعت و اصلاح نباتات نامیده می شود. این رشته در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارائه می شود.

  هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات تربیت افرادی است که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه‌های مختلف تولیدی کار و در برنامه ریزی های منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به صورت مربی آموزشی در دبیرستان ها و هنرستان های کشاورزی، و به عنوان مجری امور تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشأ خدمت باشند.
  در دوره کاردانی تولیدات گیاهی و امور زراعی افرادی تربیت می شوند که بتوانند برنامه‌های تولیدی تدوین شده در این رشته را زیر نظر مهندسان کشاورزی بر اساس اصول علمی اجرا کنند. این افراد همچنین قادر خواهند بود طرح های تحقیقاتی را زیر نظر متخصصان مربوطه اجرا نموده، در برنامه‌های آموزش کشاورزی به عنوان مروج کشاورزی خدمت نمایند.

   

   

   


   توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:

  ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیرکشت محصولات اصلی کشاورزی، استفاده بهینه از زمان و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح (هکتار) تلاش کنند.بنابراین سخت کوشی، اراده و پشتکار و  تمرکز بالا و دقیق بودن از خصوصیات شخصیتی برای موفقیت در این رشته است.
   
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 تربیت مدرس    
   
  2 تهران    
   
  3 فردوسي مشهد    
   
  4 صنعتی اصفهان    
   
  5 شیراز    
   
  6 رازی کرمانشاه    
   
  7 زابل    
   
  8 زنجان    
   
  9 شهرکرد    
   
  10 شهیدباهنرکرمان    
   
  11 اروميه    
   
  12 تبریز    
   
  13 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    
   
  14 گیلان    
   
  15 شهیدچمران اهواز    
   
  16 محقق اردبیلی اردبیل    
   
  17 مازندران    
   
  18 لرستان    
   
  19 آزاد- کرج  

   
  20 آزاد- آمل  
     
  21 آزاد- ارسنجان  

   
  22 آزاد- بجنورد  

   
  23 آزاد- بم  
     
  24 آزاد- بیرجند  

   
  25 آزاد- پیشوا  

   
  26 آزاد- تبریز    
   
  27 آزاد- جیرفت  

   
  28 آزاد- خرم آباد  

   
  29 آزاد- دزفول  

   
  30 آزاد- رشت  
     
  31 آزاد- ساوه  

   
  32 آزاد- شوشتر  
     
  33 آزاد- شیروان  
     
  34 آزاد- علوم و تحقیقات اهواز    
   
  35
  آزاد- علوم و تحقیقات تهران    
   
  36 آزاد- فسا  
     
  37 آزاد- فیروزآباد  
     
  38 آزاد- قایم شهر  
     
  39 آزاد- گرگان  
     
  40 آزاد- گلبهار  
     
  41 آزاد- گناباد  
     
  42 آزاد- لاهیجان  
     
  43 آزاد- محلات  
     
  44 آزاد- مشهد    
   
  45 آزاد- میانه    
   
  46 آزاد- میبد    
   
  47 آزاد- نراق  
     
  48 آزاد- نوشهر و چالوس  
     
  49 آزاد- ورامين پيشوا    
   
  50 آزاد- کرمانشاه  
     
  51 آزاد- یاسوج  
     
  52 آزاد-آستارا  
     
  53 آزاد-اراک    
   
  54 آزاد-اردبیل    
   
  55 آزاد-بروجرد  

   
  56 آزاد-تاکستان  

   
  57 آزاد-خوراسگان    
   
  58 آزاد-خوی    
   
  59 آزاد-نیشابور  

   
  تعداد کل واحدها: 135
  واحد دروس عمومی : 20 واحد
  دروس علوم پایه : 33 واحد
  دروس اصلی : 38 واحد
  دروس تخصصی : 28 واحد
  دروس الزامی هر گرایش : 9 واحد
  دروس انتخابی هر گرایش : 7 واحد
  رديف نام درس
  1 آبياري عمومي
  2 آفات مهم گياهان زراعي
  3 آمار و احتمالات
  4 ازدياد نباتات
  5 اصلاح نباتات خصوصي
  6 اصول اصلاح نباتات
  7 اصول تبديل و نگهداري فرآورده‌هاي کشاورزي
  8 اصول ترويج و آموزش كشاورزي
  9 اقتصاد کشاورزي
  10 اکولوژي
  11 باغباني عمومي
  12 برنامه نويسي کامپيوتر
  13 بيماريهاي گياهي
  14 بيماريهاي مهم گياهان زراعي
  15 بيوشيمي عمومي
  16 جلسه بحث
  17 حاصلخيزي خاک و کودها
  18 حشره‌شناسي و دفع آفات
  19 خاک‌شناسي عمومي
  20 خاک‌هاي شور و قليايي
  21 دامپروري عمومي
  22 ديم‌کاري
  23 رابطه آب و خاک و گياه
  24 روشهای پیشرفته آماری
  25 رياضيات عمومي
  26 زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
  27 زراعت عمومي
  28 زراعت غلات
  29 زراعت نباتات صنعتي
  30 زراعت نباتات علوفه‌اي
  31 ژنتيک
  32 سیتولوژی
  33 شيمي آلي
  34 شيمي عمومي
  35 طرح آزمايشهاي كشاورزي1
  36 طرح آزمایش های کشاورزی 2
  37 علف‌هاي هرز و کنترل آنها
  38 عمليات کشاورزي
  39 عملیات کارگاهی
  40 فيزيولوژي گياهان زراعتي
  41 فيزيک عمومي
  42 گياهشناسي 1(فيزيولوژي و تشريح )
  43 گیاه شناسی 2 (فیزیولوژی و تشریح)
  44 ماشين‌هاي کشاورزي
  45 ماشینهای برداشت
  46 مديريت و حسابداري
  47 مرتع‌داري
  48 مساحی و نقشه برداری
  49 مکانیزاسیون کشاورزی
  50 هوا و اقليم شناسي
  51 کارآموزي
  52 کنترل و گواهی بذر
   
  با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمینهای قابل کشت در کشور حدود 50 میلیون هکتار است، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه بیشتر از زمینهای کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده به عمل آید. از این جاست که ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با به کار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی ودروس تخصصی رشته زراعت و اصلاح نباتات در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

  فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند:
  - به عنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی کشاورزی
  - به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف زراعت در واحدهای اجرائی نظیر وزارت کشاورزی و غیره...
  - به عنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقات در واحدهای تحقیقات کشاورزی
  - مراکز عمده جذب فارغ التحصیلان این رشته موسسات تحقیقاتی از قبیل موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه خاک شناسی و مراکز آموزشی کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، موسسات اجرایی مانند سازمان ترویج، شرکتهای تعاونی روستایی، شرکتهای کشت و صنعت، مرکز خدمات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد جانبازان و بخش خصوصی است.
   
   

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.
کتاب های پرسوال
کتاب های تیزهوشان
کتاب های جامع انسانی
کنکوریوم

دسته بندی مطالب

کتاب های تیزهوشان
کتاب های جامع

آخرین نظرات ارسالی

منتشر کنین لطفا سریع تر
امیدوارم انسان ها هرچه بیشتر دست به دنبال کردن حقایق هستی بزنند
محمد 1402/08/21 - 18:58
وافعا عالی مدیر مدرسمون من به نشر مهر و ماه معرفی کرد بسیار عالی
سلام وقتتون بخیر.....این کتاب اگه سفارش بدیم چند روزه به دستمون
سلام اسب هاشون رو عوض کردن
سلام. نوشته کتاب کارآموز ریاضی پنجم موجود نیست . کی دوباره چاپ

آمار سایت

کل مطالب: 19974
کل نظرات: 30150
کل اعضا: 310372
جدیدترین عضو: u-360452
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir