علوم سیاسی

13,216
  علوم سیاسی
  براي شما دانش آموزان واضح است که سياست آنقدر وسعت و کارائي پيدا کرده که گاهي از حد و مرز نيز مي گذرد و نخود هر آشي مي شود رشته علوم سياسي اين وظيفه را به عهده دارد که هر آنچه به علم سياست در جهان امروز مرتبط مي شود را در حد دوره هاي تعيين شده بيان کند.
  اين رشته‌ نيز از رشته‌هاي مورد توجه و ويژه در بين رشته‌هاي علوم انساني است.
  انسان در برخورد با اسم اين رشته نگاهش با سرعت به سوي وزارت خارجه و ... مي‌رود .
  موضوع اين رشته مطالعه و تحقيق درباره پديده‌هاي سياسي مثل اشكال مختلف حكومت و دولت است. كشف علل و پديده‌هاي سياسي، نحوه اداري سياسي جامعه و ايجاد ارتباط محترمانه با كشورهاي دنيا در عرصه روابط بين‌المللي مي‌باشد.
  دانش‌آموزان ايران در سطح جهان اطلاعات سياسي بالائي را دارند كه متأثر از انقلاب اسلامي است. آشنائي به زبان انگليسي و يا به عبارتي زبان‌هاي خارجي و همچنين داشتن اطلاعات خوب در زمينه ‌تاريخ و جغرافي از عوامل توفيق در اين رشته است.در كنكور سراسري ، ضريب درس تاريخ و جغرافي براي اين رشته 3 است.
  آشنایی با رشته علوم سیاسی

  آنچه‌ مردم‌ به‌ نام‌ سیاست‌ و مسائل‌ سیاسی‌ می‌شناسند با سیاست‌ به‌ مفهومی‌ که‌ در رشته‌ علوم‌ سیاسی‌ مطرح‌ است‌، تفاوت‌ بسیار دارد. دانشجویان‌ موفق‌ این‌ رشته‌ نیز باید بدانند که در نهایت نه‌ یک‌ سیاستمدار بلکه‌ یک‌ سیاست‌شناس‌ خواهند شد.

  در واقع‌ علوم‌سیاسی‌ به‌ بررسی‌ اندیشه‌ها و نظریه‌های‌ سیاسی‌ و کارکرد آنها در عرصه‌ جامعه‌ می‌پردازد و رشته‌ علوم‌سیاسی‌ ارائه‌ یکسری‌ نظریه‌ها یا یکسری‌ ابزارها و راهکارهایی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ آنها هر جامعه‌ شرایط‌ و مشکلات‌ حال‌ را بررسی‌ کرده‌ و از پیش‌ پا برمی‌دارد و برای‌ حرکت‌ها و اقدامات‌ بعدی‌ ـ ترسیم‌ فضا برای‌ مسیر آینده‌ ـ برنامه‌ریزی‌ می‌کند همچنین‌ از تجارب‌ و دستاوردهای‌ بشر که‌ در طول‌ تاریخ‌ در عرصه‌ اجتماع‌ به‌ دست‌ آورده‌ است‌، بهره‌ می‌برد. این‌
  رشته‌ از سه‌ شاخه‌ عمده‌ تشکیل‌ می‌شود که‌ عبارتند از

  دانش‌ حکومت‌ کردن‌ و نهادهای‌ سیاسی‌، نظریات‌ سیاسی‌ و روابط‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌.
  توانایی‌های‌ لازم‌

  داشتن‌ شَم‌ سیاسی‌ و علاقه‌ به‌ مسائل‌ سیاسی‌ و برخورداری‌ از دیدی‌ عمیق‌ و وسیع‌، ویژگی‌های‌ لازم‌ برای‌ یک‌ دانشجوی‌ رشته‌ علوم‌سیاسی‌ است‌. همچنین‌ دانشجوی‌ این‌ رشته‌ باید فردی‌ منطقی‌ بوده‌ و نظریاتش‌ مستند به‌ دلیل‌ و مدرک‌ باشد و ظرفیت‌ بالایی‌ داشته‌ باشد تا در بمباران‌ مسائل‌ روزمره‌ گیج‌ نشود‌ و عمق‌ مسائل‌ اجتماع‌ را ببیند. دانشجوی‌ علوم‌سیاسی‌ لازم‌ است‌ با همه‌ اقشار جامعه‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد تا بفهمد که‌ مردم‌ جامعه‌اش‌ به‌ چه‌ فکر می‌کنند و نیازهای‌ آنها چیست‌؟ داوطلبان‌ کنکور سراسری‌ در صورتی‌ در این‌ رشته‌ موفق‌ می‌شوند که‌ کتب‌ تاریخی‌ بخصوص‌ تاریخ‌ سیاسی‌ را دوست‌ داشته‌ باشند و فلسفه‌ را با علاقه‌ بخوانند.
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- آزاد شهر      
  2 آزاد- آشتیان      
  3 آزاد- اهواز      
  4 آزاد- ایلام      
  5 آزاد- بافت      
  6 آزاد- بجنورد      
  7 آزاد- تهران      
  8 آزاد- خرم آباد      
  9 آزاد- دامغان      
  10 آزاد- زنجان      
  11 آزاد- سواد کوه      
  12 آزاد- شهرضا      
  13 آزاد- شیراز      
  14 آزاد- قم      
  15 آزاد- لامرد      
  16 آزاد- لبنان      
  17 آزاد- مشهد      
  18 آزاد- نوشهر و چالوس      
  19 آزاد- کرج      
  20 آزاد-تاکستان      
  21 امام خمینی قزوین      
  22 بابلسر      
  23 تهران      
  24 رازی کرمانشاه      
  25 شیراز      
  26 صنعتی اصفهان      
  27 علوم و فنون فارابی تهران      

  رديف نام درس
  1 فارسي
  2 اداره امور دولتي
  3 ارتش و سياست
  4 اسلام و ايران
  5 اصول روابط بين الملل (الف و ب)
  6 اعراب و اسراييل و مسئله فلسطين
  7 اقتصاد بين‌الملل
  8 انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران
  9 انديشه‌هاي سياسي در شرق باستان
  10 انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم
  11 انقلاب اسلامي ايران
  12 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
  13 انقلابهاي جهان
  14 تئوريهاي انقلاب
  15 تاريخ اسلام
  16 تاريخ انديشه‌هاي سياسي در غرب
  17 تاريخ روابط بين اللمل از 1871 تا 1945
  18 تاريخ روابط خارجي ايران از قاجاريه تا 1320
  19 تحولات سياسي و اجتماعي ايران (از 1228 تا 1320)
  20 تحولات سياسي و اجتماعي ايران از (1320 تا 1357)
  21 تربيت بدني 2
  22 تکدرس در اختيار گروه آموزشي دانشکده
  23 جامعه شناسي سياسي
  24 جغرافياي اقتصادي ايران
  25 جغرافياي سياسي (تاکيد بر جهان اسلام)
  26 جمهوري اسلامي ايران و نهضتهاي رهايي بخش
  27 جنبشهاي اسلامي معاصر
  28 حقوق اداري (کليات و ايران)
  29 حقوق اساسي (کليات)
  30 حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
  31 حقوق بين الملل اسلام
  32 حقوق بين الملل خصوصي
  33 حقوق بين الملل عمومي
  34 خليج فارس و مسايل آن
  35 خوار ميانه و سياست بين الملل
  36 ديپلامسي و رفتار سياسي در اسلام
  37 روابط خارجي ايران از 1320 تا 1357
  38 روانشناسي اجتماعي
  39 روش تحقيق در علوم سياسي (الف - ب)
  40 زبان خارجي
  41 سازمانهاي بين اللملي
  42 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
  43 سياست خارجي قدرتهاي بزرگ
  44 سياست و حکومت در آفريقا
  45 سياست و حکومت در اروپاي باختري
  46 سياست و حکومت در اسياي جنوبي
  47 سياست و حکومت در امريکاي لاتين
  48 سياست و حکومت در ايالات متحده امريکا
  49 سياست و حکومت در چين
  50 سياست و حکومت در خاورميانه
  51 سياست و حکومت در شوروي
  52 سير قدرت درياها
  53 شناخت ماهيت و عملکرد امپرياليسم
  54 فن ديپلماسي و اداب کنسولي
  55 ماليه عمومي
  56 مباني جامعه شناسي عمومي
  57 مباني علم اقتصاد
  58 مباني علم حقوق
  59 مباني علم سياست
  60 متون اسلامي (آموزش زبان عربي)
  61 متون سياسي به زبان خارجي (الف و ب)
  62 مسايل اقتصادي و سياسي نفت در ايران
  63 مسايل سياسي و اقتصادي جهان سوم
  64 مسايل سياسي و اقتصادي و اروپاي غربي
  65 مسايل سياسي و اقتصادي کشورهاي اروپاي شرقي
  66 مسايل نظامي و استراتژيک معاصر
  67 مطبوعات سياسي ايران از انقلاب مشروطيت به بعد
  68 معارف اسلامي 2
  69 نظام سياسي و دولت در اسلام
  70 نظامهاي اقتصادي تطبيقي
  71 نظامهاي سياسي تطبيقي
  72 نوسازي و دگرگوني سياسي

  دوره كارشناسي علوم سياسي بر اساس نيازهاي جامعه تدوين شده است و فارغ‌التحصيلان اين دوره علاوه بر كسب توانائي علمي در تجربه و تحليل مسائل سياسي اجتماعي ايران و جهان مي‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي عمومي كشور به ويژه وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش و ديگر ارگانهاي اجرائي كشور به تحقيق و حل مسائل مربوطه اشتغال ورزند.
  موقعیت‌ شغلی‌ در ایران

  در حال‌ حاضر تعدادی‌ از فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌ علوم‌سیاسی‌ در بخش‌های‌ سیاسی‌ و حقوقی‌ سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنین‌ در صدا و سیما مشغول‌ به‌ کار می‌باشند اما حدود ۹۰% فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ با مشکل‌ اشتغال‌ روبرو هستند. با این‌ وجود اگر دانشجویی‌ واقعاً علاقه‌مند بوده‌ و در این‌ رشته‌ موفق‌ و متبحر باشد و همچنین‌ قلم‌ خوبی‌ داشته‌ باشد از نظر شغلی‌ مشکلی‌ نخواهد داشت‌. اما متاسفانه‌ بسیاری‌ از دانشجویان‌ شناخت‌ و علاقه‌ لازم‌ را ندارند و در واقع نمی‌دانند که برای چه به این رشته آمده‌اند.

ارسال دیدگاه (1 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
پاسخ:*
اطلاعاتش خیلی کلی و خلاصه است نیاز به ریز بینی بیشتری داره
.
1398/01/23 - 14:29
 • +19
  کتاب های پرسوال
  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های جامع انسانی
  کنکوریوم

  دسته بندی مطالب

  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های جامع

  آخرین نظرات ارسالی

  منتشر کنین لطفا سریع تر
  امیدوارم انسان ها هرچه بیشتر دست به دنبال کردن حقایق هستی بزنند
  محمد 1402/08/21 - 18:58
  وافعا عالی مدیر مدرسمون من به نشر مهر و ماه معرفی کرد بسیار عالی
  سلام وقتتون بخیر.....این کتاب اگه سفارش بدیم چند روزه به دستمون
  سلام اسب هاشون رو عوض کردن
  سلام. نوشته کتاب کارآموز ریاضی پنجم موجود نیست . کی دوباره چاپ

  آمار سایت

  کل مطالب: 19968
  کل نظرات: 30137
  کل اعضا: 308238
  جدیدترین عضو: u-358318
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir