کتابداری

11,374
  کتابداری
  کتابخانه از ديرباز به عنوان کانون گردآوري منابع مکتوب فرهنگي، علمي و فني و اشاعه اطلاعات سازمان يافته آنها در ميان گروههاي مختلف استفاده کننده شناخته شده است. پيشرفتهاي سريع جوامع انساني و نيز افزايش ميزان انتشارات در زمينه هاي مختلف دانش بشري، ايجاد و گسترش کتابخانه ها را امري الزامي ساخته است.
  بهره گيري از ميراث مکتوب فرهنگي عامل پيشرفت معنوي و کسب استقلال فرهنگي است و استفاده از اطلاعات علمي و فني در پژوهشها، تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها موجب پيشرفت اقتصادي، نيل به خودکفائي و رشد همه جانبه است. افزايش انتشارات گرچه تأثيري مستقيم در اشاعه اطلاعات دارند اما باید به صورت مناسبي سازمان داده شوند تا بتوانند به نحو مطلوب و مؤثر مورد بهره برداري قرار گيرند.
  کتابخانه ها مسئوليت پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي جامعه را دارند. نيازهاي جامعه در همه دوران و شرايط يکسان نبوده، موضوعات و مسائل گوناگون در هر حال از اهميت واحد برخوردار نيستند. شناخت اين نيازها از راه اندازي کتابخانه مهم تر است. تعداد گرايش هاي و تمايلات و ديدگاه ها و برداشت هاي افراد از وقايع و مسائل و انگيزه هاي گوناگون در پي جوئي اطلاعاتي و عوامل پيدا و پنهان در زايش پرسشها و ابهامات، برپيچيدگي و تنوع نيازها مي افزايد.
  اين امر ايجاد کتابخانه ها و گسترش سازمان يافته آنها و نيز وجود کتابداران آموزش ديده در سطوح مختلف دانشگاهي را جهت سازماندهي و اداره کتابخانه ها ايجاب مي کند.
  ضرايب دروس دبيرستاني مربوط به اين رشته در آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي عبارتند از:
  ضريب 4 براي درس ادبيات فارسي، ضريب 2 براي زبان عربي، ضريب 3 براي درس فرهنگ و معارف اسلامي و ضريب 4 براي درس زبان خارجي.
  علاقه به کتاب و کتابداري و همچنين آشنائي کافي با زبانهاي خارجي از عوامل مهم موفقيت در اين رشته است. جهت تحصيل در اين رشته مي توان در يکي از چهار گروه آزمايشي ثبت نام و فقط در آزمون دروس عمومي مربوط به آن گروه شرکت نمود.
  توانایی‌های‌ لازم :

  رشته‌ کتابداری‌ با دانش‌اندوزی‌ سر و کار دارد. بنابراین‌ هر فردی‌ که‌ دامنه‌ مطالعات‌ و تتبعات‌ او گسترده‌تر باشد، قابلیت‌ پیشرفت‌ بیشتری‌ در این‌ رشته‌ دارد. زیرا قناعت‌ به‌ دانسته‌های‌ موجود و خود را بی‌نیاز از ارتقاء و بهبود دانش‌ و معرفت‌ دانستن‌، آفتی‌ خطرزا برای‌ رشته‌ کتابداری‌ است‌. فراگیری‌ آهسته‌ و پیوسته‌ و شکیبایی‌ و بردباری‌ در برخورد با اطرافیان‌ و پرسش‌ کنندگان‌ نیز دو ویژگی‌ عمده‌ای‌ است‌ که‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید در خود بپرورانند. اصرار بر تحمیل‌ نظرات‌ خود به‌ دیگران‌ و خودداری‌ از شنیدن‌ و تحلیل‌ کردن‌ آراء آنان‌، کتابدار را به‌ تدریج‌ در چارچوب‌ بسته‌ و بدون‌ روزنه‌ای‌ محبوس‌ می‌کند و سبب‌ می‌شود که‌ نه‌ دیگران‌ تاب‌ تحمل‌ او را داشته‌ باشند و نه‌ او بتواند دیگران‌ را تحمل‌ کند. (رشته‌ کتابداری‌ از هر سه‌ گروه‌ آزمایشی‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌انسانی‌ دانشجو می‌پذیرد.)
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- بابل      
  2 آزاد- بیرجند      
  3 آزاد- تنکابن      
  4 آزاد- تهران      
  5 آزاد- رودهن      
  6 آزاد- زرند      
  7 آزاد- شیراز      
  8 آزاد- شیروان    
  9 آزاد- فسا      
  10 آزاد- قم      
  11 آزاد- مسجد سلیمان      
  12 آزاد-اراک    
  13 آزاد-بروجرد      
  14 آزاد-همدان      
  15 الزهرا تهران      
  16 بوشهر      
  17 تبریز      
  18 تهران      
  19 خوارزمي      
  20 رازی کرمانشاه      
  21 شاهد تهران      
  22 شهیدچمران اهواز      
  23 شیراز      
  24 صنعتی اصفهان      
  25 علامه طباطبائی      
  ديف نام درس
  1 آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي
  2 آشنايي با تاريخ هنر
  3 آشنايي با رشته‌هاي هنري معاصر
  4 آشنايي با صنعت چاپ و نشر
  5 آشنايي با موسيقي
  6 آشنايي با کامپيوتر
  7 آشنايي با کتابخانه و اصول کتابداري
  8 آمار
  9 آمار و احتمالات مقدماتي
  10 اخلاق و تربيت اسلامي
  11 اداره کتابخانه
  12 ادبيات کودکان و نوجوانان
  13 اصول کار مرجع
  14 انسان طبيعت و طراحي
  15 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
  16 برنامه نويسي کاربردي
  17 پايان‌نامه
  18 تاريخ ادبيات ايران
  19 تاريخ ادبيات ايران کارورزي در کتابداري
  20 تاريخ ادبيات جهان
  21 تاريخ اديان
  22 تاريخ اسلام
  23 تاريخ تمدن
  24 تاريخ علوم
  25 تاريخ عمومي فلسفه
  26 تربيت بدني 2
  27 تکنولوژي اطلاعات و سيستم‌هاي
  28 جغرافياي شهري و روستاشناسي
  29 جفاظت و نگهداري مواد کتابخانه
  30 جمعيت و تنظيم خانواده
  31 حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه
  32 خدمات عمومي
  33 داده پردازي
  34 ذخيره و بازيابي اطلاعات
  35 روانشناسي اجتماعي
  36 روانشناسي عمومي
  37 روانشناسي کودک و نوجوان
  38 روش تحقيق
  39 رياضيات عمومي 1
  40 زبان انگليسي تخصصي (1)
  41 زبان پيش دانشگاهي 1
  42 زبان پيش دانشگاهي 2
  43 زبان خارجي
  44 زمين شناسي
  45 ساختمان و تجهيزات کتابخانه
  46 سازمان و اداره کتابخانه‌ها
  47 سازماندهي مواد 1
  48 سازماندهي مواد 1 فهرست نويسي
  49 سازماندهي مواد 2
  50 سازماندهي مواد 2 رده بندي
  51 سازماندهي مواد 3 فهرست نويسي
  52 سازماندهي مواد 4 رده بندي
  53 سمينار تحقيقي
  54 شيمي عمومي
  55 شيوه‌هاي مطالعه
  56 فارسي
  57 فيزيولوژي عمومي
  58 فيزيک عمومي
  59 گزارش نويسي
  60 ماشين نويسي فارسي 1
  61 ماشين نويسي لاتين
  62 مباني تاريخ اجتماعي ايران
  63 مباني تاريخ اجتماعي ايران
  64 مباني جامعه شناسي
  65 مباني سازمان و مديريت
  66 مباني علم حقوق
  67 مباني کامپيوتر
  68 مباني کامپيوتر و برنامه‌سازي
  69 متون اختصاصي انگليسي 1
  70 متون اختصاصي انگليسي 2
  71 متون اسلامي
  72 متون تخصصي عربي 1
  73 متون تخصصي عربي 2
  74 متون تخصصي فرانسه 1
  75 متون تخصصي فرانسه 2
  76 مجموعه سازي
  77 مجموعه سازي 2
  78 مرجحعه شناسي تخصصي
  79 مرجع شناسي اختصاصي علوم انساني
  80 مرجع شناسي اسلامي
  81 مرجع شناسي تخصصي
  82 مرجع شناسي علوم و فنون
  83 مرجع شناسي عمومي
  84 مرجع شناسي عمومي فارسي و عربي
  85 مرجع شناسي لاتين
  86 مرجع شناي علوم و فنون
  87 مرجع شناي لاتين
  88 معارف اسلامي 2
  89 مواد سمعي و بصري
  90 مواد و خدمات کتابخانه براي بزرگسال
  91 مواد و خدمات کتابخانه کودکان
  92 مواد کتابخانه براي نوجوانان
  93 مواد کتابخانه براي نوسوادان
  94 نشريات ادواري
  95 نظامهاي همکاري بين کتابخانه‌ها
  96 نمايدسازي و چکيده نويسي
  97 هنر و تمدن اسلامي
  98 هنرهاي نمايشي
  99 کارآموزي قسمت چهارم
  100 کارآموزي قسمت دوم
  101 کارآموزي قسمت سوم
  102 کارورزي
  103 کارورزي 2
  104 کارورزي در کتابداري
  105 کتابخانه و کتابداري
  106 کليات علم اقتصاد

  فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند منشاء خدمات زير مي‌باشند:
  - اداره كتابخانه‌هاي عمومي و آموزشگاهي در شهرها.
  - اداره كتابخانه‌هاي تخصصي كوچك با توجه به زمينه‌ تخصصي.
  - انجام امور فني و خدماتي در كتابخانه‌هاي عمومي، دانشگاهي و تخصصي بزرگ زير نظر متخصصان كتابداري و اطلاع رساني.

  برنامه حاضر (دوره كارشناسي) در جهت آموزش و تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز كتابخانه‌ها در شش گرايش علوم انساني و اجتماعي، علوم پايه، علوم پزشكي، علوم فني و مهندسي، علوم كشاورزي و هنر تدوين شده است.
  كتابخانه‌ها و مراكز اسناد فعاليتهاي متعددي را به عهده دارند كه براي انجام آنها به افرادي آموزش ديده در سطوح مختلف نيازمندند. برنامه دوره كارشناسي كتابداري به نحوي تهيه شده كه بتواند كتابداران را با آموزش جامع در زمينه كتابداري و نيز بصورت فرعي در يكي از زمينه‌هاي علوم انساني و اجتماعي، علوم پايه ، علوم پزشكي، علوم فني و مهندسي، علوم كشاورزي و يا هنر براي انجام فعاليتهاي مختلف كتابخانه‌ها و مراكز اسناد و مدارك و نيز دستياري مديران و متخصصان كتابداري و اطلاع رساني در اين گونه كتابخانه‌ها و مراكز آماده نمايد.
  موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ :

  با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ سریع‌ جوامع‌ انسانی‌ و افزایش‌ میزان‌ انتشارات‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ دانش‌ بشری‌، ایجاد و گسترش‌ کتابخانه‌ها امری‌ الزامی‌ است‌. از این‌ رو کتابداری‌ یکی‌ از رشته‌هایی‌ است‌ که‌ چشم‌انداز فرصت‌های‌ شغلی‌ آن‌ بسیار روشن‌ است‌. کتابخانه‌های‌ عمومی‌ در سراسر کشور و کتابخانه‌های‌ مدارس‌ در مقاطع‌ مختلف‌ هنوز چشم‌ به‌ راه‌ کتابدارانی‌ هستند که‌ دوره‌های‌ دانشگاهی‌ را طی‌ کرده‌ باشند. کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ و تخصصی‌ و مراکز اطلاع‌رسانی‌ نیز هنوز آماده‌ پذیرش‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ هستند‌.البته‌ باید به‌ این‌ نکته‌ نیز توجه‌ داشت‌ که‌ مراکز و کتابخانه‌هایی‌ که‌ در صدد استخدام‌ فارغ‌التحصیلان‌ هستند، افراد شایسته‌تر را ترجیح‌ می‌دهند و این‌ بر دانشجویان‌ است‌ که‌ از آغاز ورود به‌ رشته‌ به‌ خودسازی‌ و گسترش‌ دانش‌ و عمق‌ بخشیدن‌ به‌ مهارت‌های‌ خود بپردازند و از این‌ طریق‌ چشم‌انداز شغلی‌ خود را پیشاپیش‌ ترسیم‌ نمایند.

ارسال دیدگاه (1 مورد)

نام:*
ایمیل:*
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
چرا اینهمه کتاب داره این رشته
این همه کتابو معلم دارن ینی؟
و تو چند سال اینا رو میخونیم؟
.
1398/08/10 - 22:06
 • +3
  کتاب های پرسوال
  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های جامع انسانی
  کنکوریوم

  دسته بندی مطالب

  کتاب های تیزهوشان
  کتاب های جامع

  آخرین نظرات ارسالی

  منتشر کنین لطفا سریع تر
  امیدوارم انسان ها هرچه بیشتر دست به دنبال کردن حقایق هستی بزنند
  محمد 1402/08/21 - 18:58
  وافعا عالی مدیر مدرسمون من به نشر مهر و ماه معرفی کرد بسیار عالی
  سلام وقتتون بخیر.....این کتاب اگه سفارش بدیم چند روزه به دستمون
  سلام اسب هاشون رو عوض کردن
  سلام. نوشته کتاب کارآموز ریاضی پنجم موجود نیست . کی دوباره چاپ

  آمار سایت

  کل مطالب: 19974
  کل نظرات: 30151
  کل اعضا: 310615
  جدیدترین عضو: u-360695
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 02196884 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2023 Mehromah.ir