نظریه‌ چندجهانی واقعیت دارد

+1
نظریه‌ چندجهانی واقعیت دارد

نظریه‌ی چندجهانی یا جهان‌های چندگانه از جالب‌ترین ایده‌های مطرح در مورد جهان هستی است.
نیلز بور به ولفگانگ پائولی درمورد نظریه‌ی ذرات بنیادی می‌گوید:
همه ما قبول داریم که نظریه‌ی تو دیوانه‌کننده است. مسئله‌ای که بین ما وجود دارد این است که آیا ممکن است این نظریه به‌همان اندازه‌که دیوانه‌کننده است، درست باشد؟
ولی از این گفته می‌توان در بسیاری‌ از ایده‌های علم فیزیک مدرن استفاده کرد که یکی‌ آن‎ها، ایده‌ی جالب فرضیه‌ چندجهانی است. اگر بخواهیم این نظریه را به‌طور مختصر توضیح دهیم باید بگوییم که جهان ما با تمام محتویاتش تنها بخشی‌ کوچک از مجموعه‌ای بزرگ‌تر است که این مجموعه شامل جهان‌هایی مشابه و شاید متفاوت نسبت‌ به جهان ما است. ازیک طرف اگر نظریه‌های فعلی فیزیکی درست باشند، نظریه‌ی چندجهانی قطعا باید وجود داشته باشد؛ اما از طرف دیگر همانطور که سابین هاسنفلدر به‌درستی می‌گوید، این نظریه چیز مفیدی برای آموختن‌ به ما ندارد.

سؤال این‌جا است که چرا چند جهان باید وجود داشته باشد؟ یک جواب کاملا ساده این است که قطعا جهان‌های بیشتری نسبت‌ به چیزی که ما مشاهده می‌کنیم وجود دارند. اگر شما به‌ بخشی از جهان که ما می‌بینیم نگاه کنید، می‌توانید انحنای فضایی آن را اندازه‌گیری کنید و بفهمید که به‌طور غیر قابل باوری، تقریبا مسطح است. هیچ منطقه‌ای تکرار نمی‌شود؛ هیچ مکانی به مکان دیگر وصل نیست؛ هیچ منطقه انحنای بزرگی خودش را با مقیاس جهانی که ما می‌توانیم آن را مشاهده کنیم، نشان نمی‌دهد. اگر جهان یک هایپراسفر باشد (یک کره چهاربعدی) باید دارای شعاع انحنایی باشد که صد برابر آن چیزی است که می‌توانیم ببینیم. باید جهان‌های بیشتری نسبت‌ به آن چیزی که ما بدان دسترسی داریم، وجود داشته باشند.
اما این تنها نتیجه‌ی به‌دست‌آمده‌ از مشاهدات نیست؛ درواقع این همان نتیجه‌گیری است که ما از نظریه‌ی اصلی خود درمورد منشأ جهان، یعنی تورم کیهانی می‌گیریم. قبل‌از بیگ‌بنگ یا انفجار بزرگ، بافت و اساس جهان با نرخی تصاعدی در حال انبساط بود. اگر این نکته را در نظر بگیریم که تمام چیزهایی که می‌توانیم مشاهده کنیم محدود هستند، استفاده‌ از تورم کیهانی راهی طبیعی برای خلق فرضیه چندجهانی است.
بدون دانشی جامع درمورد چگونگی شروع تورم ( اگر اصلا شروعی داشته باشد) نمی‌توانیم بفهمیم که چه‌ تعداد جهان دیگر فراتر از جهان ما وجود دارد. اما بر اساس این خصوصیت تورم که جهان‌های دیگر ویژگی‌هایی شبیه‌ به جهان ما دارند، می‌توانیم چندین نتیجه‌گیری درمورد آن داشته باشیم:

 
 

ماهیت و طیف آدیاباتیک (بی‌دررو) نوساناتی که در تابش پس‌زمینه‌ی کیهانی وجود دارد
بزرگی نواقص که باعث افزایش ساختارهای بزرگی شدند که ما می‌بینیم
محدودیت‌هایی که تورم ممکن است روی امواج گرانشی به وجود آورده باشد
نوسانات فوق‌ افق که ما آن‌ها را مشاهده می‌کنیم (این نوسانات اندازه‌ای بزرگ‌تر از جهان قابل‌ مشاهده دارند)

تمامی این نتیجه‌گیری‌ها محدودیت‌هایی روی نوع تورم رخ‌داده برای ما به‌همراه دارند و به ما دو درس بسیار مهم می‌دهند؛ البته به‌ شرطی که نتایج به‌دست‌آمده درمورد این نظریه‌های چندجهانی صحیح باشد.
۱. تورم با انرژی بسیار زیاد خودسرانه رخ نداده است. مقیاسی از انرژی وجود دارد که قوانین فیزیک در آن بی‌معنا می‌شوند: مقیاس پلانک یا چیزی حدود ۱۰ به‌توان ۱۹ گیگاالکترون‌ولت. این مقیاس انرژی حدودا ۱۰۰ تریلیون‌ برابر بزرگ‌تر از بیشینه‌ی انرژی اکتسابی توسط برخورددهنده‌ی هادرونی بزرگ و حدودا ۱۰۰ میلیون بزرگ‌تر از پر‌انرژی‌ترین ذرات کیهانی کشف‌شده در جهان است. از اثرات باقی‌مانده‌ از تورم، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دما در آغاز انفجار بزرگ هرگز بالاتر از ۱۰ به‌توان ۱۵ یا ۱۶ نرفته و در اندازه‌ی امنی، پایین‌تر از مقیاس پلانک قرار داشته است. این نشان می‌دهد که تورم‌ کیهانی احتمالا پایین‌تر از این مقیاس رخ داده است. اگر این احتمال درست باشد، بدین معنا است که تورم‌کیهانی موقع رخ‌ دادن از قوانین فیزیک کنونی در جهان ما و همچنین سایر جهان‌های اطراف (چندجهان) پیروی می‌کرده است.
جهان چندگانه
۲. هنوز مناطق بی‌شماری هستند که تورم در آن‌ها متوقف نشده است و اکنون ادامه دارد. این ایده که انفجار بزرگ در همه‌جا به‌صورت فوری رخ داده، ممکن است درمورد جهان ما نیز صدق کند؛ اما قطعا نباید درمورد اکثریت جهان‌های دیگر صدق کند. اگر فرض را بر‌ این بگیریم که تورم یک میدان کوانتومی است (مثل تمام زمینه‌هایی که می‌شناسیم) باید در گذر زمان اتفاق افتاده باشد و به زمان وابسته باشد، بدین‌ معناکه تورم در تمام منطقه‌‌های فضا در زمانی مشخص به‌ پایان رسیده است یا احتمال این وجود دارد که درجاهایی هنوز ادامه داشته باشد.
تورم در منطقه‌ای که جهان ما (که ممکن است منطقه‌ای فراتر از دید ما را تشکیل دهد) را تشکیل می‌دهد، در یک لحظه به‌ پایان رسیده است. اما فراتر از منطقه‌ی جهان ما، مناطق بیشتری هم وجود دارند که تورم در آن‌ها به‌ پایان نرسیده است. این مناطق با گذر زمان رشد می‌کنند و متورم می‌شوند؛ البته تورم بعضی‌ از این مناطق متوقف شده است و برای بعضی دیگر هنوز ادامه دارد. بنابراین تورم کیهانی، حداقل برای برخی‌ از مناطق فضا، باید چیزی ابدی و همیشگی باشد و این موضوع ارتباطی‌ با ابدی بودن آن درگذشته یا خلاف آن ندارد.

 
 

قبول کردن این چیزها نتیجه‌ای غیر قابل اجتناب به‌همراه دارد: ما در یک دنیای چندجهانی زندگی می‌کنیم و جهان ما تنها بخشی‌ از این مجموعه بی‌نهایت است. اما پیش‌بینی‌های استاندارد به‌دست‌آمده از این نظریه با علم متفاوت هستند:
مناطق مختلفی که تورم در آن‌ها به‌پایان می‌رسد، نباید هیچ‌گاه با یکدیگر برخورد کنند یا تعامل داشته باشند.قوانین اصلی و باثبات این مناطق مختلف باید یکسان باشند؛ همان‌طور که در جهان ما یکسان هستند.اگر واقعا تورم نسبت‌ به گذشته ابدی نباشد، فضای کافی برای در بر گرفتن همه جهان‌های موازی‌ مطابق‌ با تفاسیر مورد نیاز فیزیک کوانتومی وجود ندارد.همیشه امکان رد کردن این پیش‌بینی‌های کلی با ساخت یک مدل ساختگی وجود دارد و برخی‌ از دانشمندان کارشان همین است. سابین هاسنفدلر با مقاله‌ای در NPR، حق داشت که از این شیوه انتقاد کند. او می‌گوید:
تنها به‌ این دلیل که یک نظریه ابطال‌پذیر است، بدین معنا نیست که لزوما علمی است.
اما اینکه وجود انواع جهان‌های دیگر می‌تواند ابطال‌پذیر باشد و نمی‌توان آن را مشاهده کرد، بدین معنا نیست که نظریه‌ی چندجهانی حقیقت ندارد. اگر نظریه‌های تورم کیهانی، نسبیت عام و میدان‌های کوانتومی همگی صحیح باشند، چندجهانی نیز احتمالا حقیقت دارد و ما در آن زندگی می‌کنیم.

 
 

فقط انتظار نداشته باشید که این نظریه تمامی سؤالات شما درمورد جهان را پاسخ دهد. برای گرفتن پاسخ‌ به فیزیکی نیاز دارید که بتوانید از آن در آزمایش‌های تجربی و قابل‌ مشاهده استفاده کنید. تا فرارسیدن چنین روزی، مفهوم چندجهانی جزو قلمروی موضوعات علمی‌-تخیلی قرار خواهد داشت؛ همان‌طور که هم‌اکنون قرار دارد. اشکالی ندارد که برای خودتان نظریه‌پردازی کنید؛ اما اگر روی نسبت‌ دادن راه‌ حل یک مشکل فیزیکی به یکی‌ از ویژگی‌های غیر قابل‌ تست جهان اصرار بورزید، از فیزیک خسته خواهید شد. همه‌ی ما می‌دانیم که یافتن اسرار جهان چه کار مشکلی است؛ ولی این دلیل نمی‌شود که برای پیدا کردن راه‌ حل تلاش نکنیم. نظریه چندجهانی حقیقت دارد، اما به هیچ‌ چیزی پاسخ نمی‌دهد. 

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  309 بازدید

  1 نظر

  درج: 12 بهمن 1396

  توسط: zinatlou
  وضعیت: آنلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی

  ارسال دیدگاه (1 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
  سوال: نام پایتخت ایران؟
  پاسخ:*
  مطالبتون جالب بود .پیشنهاد میکنم در مورد جهان های موازی پژوهش کنید و نتیجه تحقییقاتتون رو برای من هم ایمیل کنید
  .
  1396/11/12 - 21:27
 • 0

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی


  عربی جامع کنکور‌ (ا ...
  1396 بهمن 28
  سلام خسته نباشید این قرعه کشی که گفتین هرکی بیشتر از ده هزار تومن خرید کنه امتیاز میگیره(تا ۱۶اسفند) میخاستم بپرسم از کجا باید بفهمیم امتیازمون چنده؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز با مراجعه به پنل کاربری خودتون در فروشگاه اینترنتی در قسمت سوابق میتونید میزان امتیاز های خودتون رو ببنید.
  جای حرفی باقی نزاشت.خیلی عااالی kissing_heart

  جمع‌بندی زبان انگل ...
  1396 بهمن 28
  سلام وخسته نباشید
  لطفا کتاب جمع بندی زبان و فیزیک تجربی را تا آخر بهمن موجود کنید بنده چندروزه قصد خرید دارم ولی موجود نیست.ممنون
  فروشگاه های مهروماه هم تخفیف 30 درصدی دارند تا آخر بهمن یا خیر فقط مخصوص سایته؟
  ممنون از کتابهای خوبتون
  باتشکر

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز تخفیف 30% مخصوص فروشگاه اینترنتی مهروماه میباشد البته ممکنه نمایندگی هم باشه که به صورت مستقل تخفیف دارند و کتاب رو با تخفیف ارائه میدن. blush
  سلام کتاب معجزه واسه ریاضی تجربی نمیاد؟

  معمای چوب کبریت
  1396 بهمن 27
  5+4=9

  امتحانوفِن ریاضی 2 ...
  1396 بهمن 27
  از همين بخش كتاب مشخصه كه خيلي كتاب خوبيه سطح علميش عاليه باتشكر از انتشارات و مولفان خوب كتاب

  ::روابط عمومی مهروماه::
  blush
  مهمان درسا
  معجزه‌ی فیزیک کنکو ...
  1396 بهمن 27
  سلام
  تو این کتاب تکنیک های تست هم گفته شده؟برای یازدهم قابل استفاده هست؟

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  در این کتاب به آموزش 18 قانون طلایی برای یافتن گزینه درست در آزمون ها پزداخته شده.
  دوستان خوبه پایه دهم و یازدم باید از کتاب های متناسب با پایه تحصیلی خودشون استفاده کنند.
  مهمان الناز
  آموزش و تست زیست 1 پ ...
  1396 بهمن 27
  بگین تا عید میاد یا نه؟َ
  اگه نمیاد تا ما یه تصمیم دیگه بگیریم!!!!!


  واژگان زبان یازدهم
  1396 بهمن 27
  ممنون خیلی خوبه blush درضمن اگه با پست سفلرش بدیم چند روزه میرسه کتابا به مشهد؟؟.

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  مهدیس جان 5 تا 7 روز کاری زمان میبره تا بسته به دستتون برسه.

  لقمه زیست یازدهم
  1396 بهمن 27
  چرا موجود نیسستتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ triumph
  کی دوباره چاپ میشه؟؟؟؟ rage

  نظرسنجی

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

  آمار سایت

  کل مطالب: 5617
  کل نظرات: 12114
  کل اعضا: 34761
  جدیدترین عضو: ftm-azl
  بازدید امروز: 44341
  بازدید دیروز: 53404 [+7.31 %]
  بازدید کل: 47110148
  بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
  اعضای آنلاین: 3 نفر
  افراد مهمان : 74 نفر
  ربات ها : 2 مورد
  در کل: 79 نفر [اطلاعات بیشتر]
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به شماره 300072120 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir