زیست شناسی عمومی
 زیست‌شناسی(به انگلیسی:biology) از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهم کنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد.
 
محل زیست انسان‌ها به مطالعه نیاز دارد، و مطالعه و تحصیل در این رشته به صورت تخصصی دارای گرایش‌های گوناگونی شده است و این گوناگونی تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زیستگاه‌های مختلفی است که در جهان خلقت موجود می باشد.گیاهان، جانوران، سلول‌ها، دریا و دیگر موجودات برخی از گرایش‌های این رشته را تشکیل می‌دهند.
 
رشته‌های فرعی زیست‌شناسی به وسیله مقیاسی که در آن موجودات زنده‌ای که قبلاً مطالعه شده‌اند، انواع موجودات زنده مورد مطالعه و روش‌های استفاده شده در مطالعه آنها، تعریف می‌شود: بیوشیمی، مطالعه شیمی اولیه زندگی؛ زیست‌شناسی مولکولی، مطالعه فعل و انفعالات پیچیده در میان مولکول‌های زیستی؛ گیاه‌شناسی، مطالعه زیست‌شناسی گیاهان؛ زیست‌شناسی سلولی، بررسی واحدهای ساختمانی همه حیات، سلول؛ فیزیولوژی، بررسی عملکردهای فیزیکی و شیمیایی بافت‌ها، اندام‌ها و دستگاه زیستی هر موجود زنده؛ زیست‌شناسی فرگشتی، بررسی فرایندهایی که تنوع زیستی را ایجاد می‌کنند؛ و بوم شناسی بررسی فعل و انفعالات موجودات زنده در محیط خود.
 

 

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:
برای موفقیت در این رشته همانطور که از نام این رشته مشخص است علاقه به درس زیست و کارهای آزمایشگاهی و حتی علاقه به تدریس برای دبیری زیست شناسی لازم است.
در این رشته با موجودات زنده مثل حیوانات و گیاهان در ارتباط مستقیم هستید.
 
رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 اراک      
2 اروميه      
3 الزهرا تهران      
4 بابلسر      
5 بوعلی سینا همدان      
6 تبریز      
7 تربیت معلم سبزوار      
8 تهران      
9 خوارزمي      
10 زابل      
11 زنجان      
12 شهیدچمران اهواز      
13 شیراز      
14
 
 
 

صنعتی اصفهان      
15 علوم وفنون دريايی خرمشهر      
16 محقق اردبیلی اردبیل      
17 آزاد- آباده      
18 آزاد- آمل      
19 آزاد- اردکان      
20 آزاد- اسلام آباد غرب      
21 آزاد- اصفهان      
22 آزاد- ایلام      
23 آزاد- بم      
24 آزاد- بیجار      
25 آزاد- بیرجند      
26 آزاد- پاکدشت      
27 آزاد- تالش      
28 آزاد- تبریز      
29 آزاد- تربت حيدريه      
30 آزاد- تفت      
31 آزاد- تهران      
32 آزاد- جهرم      
33 آزاد- خرمشهر      
34 آزاد- رزن      
35 آزاد- زابل      
36 آزاد- زنجان      
37 آزاد- زنگی آباد      
38 آزاد- ساری      
39 آزاد- ساوه      
40 آزاد- شاهین شهر      
41 آزاد- شبستر      
42 آزاد- شهرضا      
43 آزاد- شهرکرد      
44 آزاد- شیراز      
45 آزاد- فریدون شهر      
46 آزاد- فسا      
47      
48 آزاد- قم      
49 آزاد- گلپایگان      
50 آزاد- گناباد      
51 آزاد- گیلانغرب      
52 آزاد- مرند      
53 آزاد- مشهد      
54 آزاد- میبد      
55 آزاد- نجف آباد      
56 آزاد- نقده      
57 آزاد- نهاوند      
58 آزاد- کرج      
59 آزاد- کرمان      
60 آزاد-ابهر      
61 آزاد-اردبیل      
62 آزاد-اردستان      
63 آزاد-ارومیه      
64 آزاد-بندر عباس      
65 آزاد-خوی      
66 آزاد-همدان      
رديف نام درس
1 آز تشريح و ريخت شناسي گياهي
2 آز زيست شناسي جانوري
3 آز زيست شناسي گياهي
4 آز فيزيولوژي جانوري 3
5 آزمايشگاه ايمونولوژي
6 آزمايشگاه اکوفيزيولوژي گياهي
7 آزمايشگاه اکولوژي عمومي
8 آزمايشگاه اکولوژي گياهي
9 آزمايشگاه بافت شناسي جانوري
10 آزمايشگاه بافت و جنين شناسي
11 آزمايشگاه باکتريولوژي 1
12 آزمايشگاه باکتريولوژي 2
13 آزمايشگاه بيوشيمي
14 آزمايشگاه بيوشيمي 1
15 آزمايشگاه بيوشيمي 2
16 آزمايشگاه تشريح و مرفولوژي گياهي
17 آزمايشگاه جانور شناسي 1
18 آزمايشگاه جانور شناسي 2
19 آزمايشگاه جلبک شناسي
20 آزمايشگاه جنين شناسي
21 آزمايشگاه حشره شناسي
22 آزمايشگاه ريتزايي و اندام زايي
23 آزمايشگاه زيست شناسي (گياه – جانور) 2
24 آزمايشگاه زيست شناسي انگل
25 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري
26 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي
27 آزمايشگاه زيست شناسي ملکولي
28 آزمايشگاه زيست شناسي ک – ج 1
29 آزمايشگاه زيست شناي سلولي و ملکول
30 آزمايشگاه ژنتيک
31 آزمايشگاه ژنتيک 1
32 آزمايشگاه ژنتيک 2
33 آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 1
34 آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 2
35 آزمايشگاه شيمي 1
36 آزمايشگاه شيمي 2
37 آزمايشگاه شيمي آلي 1
38 آزمايشگاه شيمي آلي 2
39 آزمايشگاه شيمي عمومي
40 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 1
41 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 2
42 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 3
43 آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 1
44 آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 2
45 آزمايشگاه فيزيولژي مقايسه‌اي
46 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري
47 آزمايشگاه فيزيولوي گياهي
48 آزمايشگاه فيزيک
49 آزمايشگاه فيزيک 1
50 آزمايشگاه فيزيک 2
51 آزمايشگاه فيزيک عمومي 2
52 آزمايشگاه قارچ شناسي
53 آزمايشگاه ميکرو بيولوژي 2
54 آزمايشگاه ميکروبيولژي صنعتي
55 آزمايشگاه ميکروبيولژي عمومي
56 آزمايشگاه ميکروبيولژي محيطي
57 آزمايشگاه ميکروبيولژي کاربردي
58 آزمايشگاه ميکروبيولوزي مواد
59 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1
60 آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي
61 آزمايشگاه کشت سلول و بافت جانوري
62 آزمایشگاه جانور شناسی 2
63 آمار زيستي
64 آمار زيستي عملي
65 آناليز رشد
66 آنتي بيوتيکها و مکانيسم عمل آنها
67 آنزیمولوژی
68 اپيدميولوژي ميکروبها
69 اثر کار و ورزش
70 از گياهان دارويي و مفردات پزشکي
71 ازدياد گياهان
72 اصول رده‌بندي گياهان
73 اصول روشهاي رده بندي گياهان
74 اصول قارچ شناسي
75 انتقال مواد
76 اندام‌زايي مهره داران
77 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
78 ايمني شناسي
79 ايمني شناسي پيشرفته
80 ايمونولوژي
81 اکوفيزيولوژي
82 اکوفيزيولوژي گياهي
83 اکولوژي پوششهاي گياهي
84 اکولوژي جانوري
85 اکولوژي عملي
86 اکولوژي عمومي
87 اکولوژي گياهي
88 اکولوژي ميکرو ارگانيسم‌ها
89 اکولوژي و تکامل رفتار
90 بافت شناسي
91 بافت شناسي جانوري
92 بافت شناسي و جنين شناسي
93 باکتري شناسي اختصاصي و بيماريهاي باکتريايي
94 باکتري‌شناسي عمومي
95 باکتريولوژي 1
96 برنامه نويسي کامپيوتر
97 بيماريهاي گياهي
98 بيوتکنولوژي
99 بيوتکنولوژي ميکروبي
100 بيوسيستماتيک تکميلي
101 بيوسيستماتيک جانوري
102 بيوسيستماتيک جانوري تکميلي
103 بيوسيستماتيک جانوري مقدماتي
104 بيوشيمي
105 بيوشيمي 1 و 2
106 بيوشيمي 2
107 بيوشيمي تکميلي
108 بيوشيمي فيزيک
109 بيوفيزيک
110 بيوفيزيک سلولي
111 بيولوژي ملکولي و تکامل
112 پايان‌نامه
113 پرتوزئولژي
114 پرنده شناسي
115 تاريخ اسلام
116 تازه‌هاي فيزيولوژي گياهي
117 تالوفيتها
118 تاکسونومي جديد
119 تحول و تکامل در گياهان
120 تربيت بدني 2
121 تربيت بدنی 1
122 تشريح تکويني مقايسه‌اي مهره‌داران
123 تشريح مقايسه‌اي گياهان آوندي
124 تشريح مقايسه‌اي مهره داران
125 تشريح و ريخت شناسي گياهي
126 تشريح و مرفولوژي گياهي
127 تغذيه معدني
128 تمايز سلولهاي جانوري
129 تنظيم بيان ژن
130 تنوع زيستي
131 توليد مثل و جنسيت
132 تکامل
133 تکامل موجودات زنده
134 جانور شناسي 1
135 جانور شناسي 2
136 جذب و انتقال
137 جغرافياي جانوري
138 جغرافياي گياهي
139 جلبک شناسي
140 جنين شناسي
141 جنين شناسي مقايسه اي جانوران
142 حشره شناسي
143 خاک شناسي
144 رابطه آب و خاک و گياه
زیست شناسی عمومی
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی ، سطوح دبیرستانی و آزمایشگاهی ، مراکز بهداشتی و درمانی ، واحدهای تولیدی که در زمینه علوم زیستی فعالیت دارند ، به کار مشغول شوند.
 

 
اطلاعات
Avatar
 • توسط Soltani
 • پشتیبانی سایت
 • آفلاین
 • ارسال به دوستان: عنوان مطلب خلاصه مطلب
  آدرس ایمیل:
 • 6 آبان 1394
 • بازدید: 2,878
 • نظرات: 0
 • دیدگاه ها
   
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است. جهت ارسال نظر در سایت عضو شوید.
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
  سوال:
  حاصل 2×2 به حروف؟
  پاسخ:*

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟


    
  کل مطالب: 5534
  کل نظرات: 11828
  کل اعضا: 34536
  جدیدترین عضو: amer.346
  بازدید امروز: 26523
  بازدید دیروز: 43574 [-11.56 %]
  بازدید کل: 46354671
  بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
  اعضای آنلاین: 0 نفر
  افراد مهمان : 62 نفر
  ربات ها : 2 مورد
  در کل: 64 نفر [اطلاعات بیشتر]

  mehromah.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای انتشارات مهروماه محفوظ می باشد.