زیست شناسی عمومی

3,435
  زیست شناسی عمومی
   زیست‌شناسی(به انگلیسی:biology) از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهم کنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد.
   
  محل زیست انسان‌ها به مطالعه نیاز دارد، و مطالعه و تحصیل در این رشته به صورت تخصصی دارای گرایش‌های گوناگونی شده است و این گوناگونی تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زیستگاه‌های مختلفی است که در جهان خلقت موجود می باشد.گیاهان، جانوران، سلول‌ها، دریا و دیگر موجودات برخی از گرایش‌های این رشته را تشکیل می‌دهند.
   
  رشته‌های فرعی زیست‌شناسی به وسیله مقیاسی که در آن موجودات زنده‌ای که قبلاً مطالعه شده‌اند، انواع موجودات زنده مورد مطالعه و روش‌های استفاده شده در مطالعه آنها، تعریف می‌شود: بیوشیمی، مطالعه شیمی اولیه زندگی؛ زیست‌شناسی مولکولی، مطالعه فعل و انفعالات پیچیده در میان مولکول‌های زیستی؛ گیاه‌شناسی، مطالعه زیست‌شناسی گیاهان؛ زیست‌شناسی سلولی، بررسی واحدهای ساختمانی همه حیات، سلول؛ فیزیولوژی، بررسی عملکردهای فیزیکی و شیمیایی بافت‌ها، اندام‌ها و دستگاه زیستی هر موجود زنده؛ زیست‌شناسی فرگشتی، بررسی فرایندهایی که تنوع زیستی را ایجاد می‌کنند؛ و بوم شناسی بررسی فعل و انفعالات موجودات زنده در محیط خود.
   

   

  توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:
  برای موفقیت در این رشته همانطور که از نام این رشته مشخص است علاقه به درس زیست و کارهای آزمایشگاهی و حتی علاقه به تدریس برای دبیری زیست شناسی لازم است.
  در این رشته با موجودات زنده مثل حیوانات و گیاهان در ارتباط مستقیم هستید.
   
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 اراک      
  2 اروميه      
  3 الزهرا تهران      
  4 بابلسر      
  5 بوعلی سینا همدان      
  6 تبریز      
  7 تربیت معلم سبزوار      
  8 تهران      
  9 خوارزمي      
  10 زابل      
  11 زنجان      
  12 شهیدچمران اهواز      
  13 شیراز      
  14
   
   
   

  صنعتی اصفهان      
  15 علوم وفنون دريايی خرمشهر      
  16 محقق اردبیلی اردبیل      
  17 آزاد- آباده      
  18 آزاد- آمل      
  19 آزاد- اردکان      
  20 آزاد- اسلام آباد غرب      
  21 آزاد- اصفهان      
  22 آزاد- ایلام      
  23 آزاد- بم      
  24 آزاد- بیجار      
  25 آزاد- بیرجند      
  26 آزاد- پاکدشت      
  27 آزاد- تالش      
  28 آزاد- تبریز      
  29 آزاد- تربت حيدريه      
  30 آزاد- تفت      
  31 آزاد- تهران      
  32 آزاد- جهرم      
  33 آزاد- خرمشهر      
  34 آزاد- رزن      
  35 آزاد- زابل      
  36 آزاد- زنجان      
  37 آزاد- زنگی آباد      
  38 آزاد- ساری      
  39 آزاد- ساوه      
  40 آزاد- شاهین شهر      
  41 آزاد- شبستر      
  42 آزاد- شهرضا      
  43 آزاد- شهرکرد      
  44 آزاد- شیراز      
  45 آزاد- فریدون شهر      
  46 آزاد- فسا      
  47      
  48 آزاد- قم      
  49 آزاد- گلپایگان      
  50 آزاد- گناباد      
  51 آزاد- گیلانغرب      
  52 آزاد- مرند      
  53 آزاد- مشهد      
  54 آزاد- میبد      
  55 آزاد- نجف آباد      
  56 آزاد- نقده      
  57 آزاد- نهاوند      
  58 آزاد- کرج      
  59 آزاد- کرمان      
  60 آزاد-ابهر      
  61 آزاد-اردبیل      
  62 آزاد-اردستان      
  63 آزاد-ارومیه      
  64 آزاد-بندر عباس      
  65 آزاد-خوی      
  66 آزاد-همدان      
  رديف نام درس
  1 آز تشريح و ريخت شناسي گياهي
  2 آز زيست شناسي جانوري
  3 آز زيست شناسي گياهي
  4 آز فيزيولوژي جانوري 3
  5 آزمايشگاه ايمونولوژي
  6 آزمايشگاه اکوفيزيولوژي گياهي
  7 آزمايشگاه اکولوژي عمومي
  8 آزمايشگاه اکولوژي گياهي
  9 آزمايشگاه بافت شناسي جانوري
  10 آزمايشگاه بافت و جنين شناسي
  11 آزمايشگاه باکتريولوژي 1
  12 آزمايشگاه باکتريولوژي 2
  13 آزمايشگاه بيوشيمي
  14 آزمايشگاه بيوشيمي 1
  15 آزمايشگاه بيوشيمي 2
  16 آزمايشگاه تشريح و مرفولوژي گياهي
  17 آزمايشگاه جانور شناسي 1
  18 آزمايشگاه جانور شناسي 2
  19 آزمايشگاه جلبک شناسي
  20 آزمايشگاه جنين شناسي
  21 آزمايشگاه حشره شناسي
  22 آزمايشگاه ريتزايي و اندام زايي
  23 آزمايشگاه زيست شناسي (گياه – جانور) 2
  24 آزمايشگاه زيست شناسي انگل
  25 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري
  26 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي
  27 آزمايشگاه زيست شناسي ملکولي
  28 آزمايشگاه زيست شناسي ک – ج 1
  29 آزمايشگاه زيست شناي سلولي و ملکول
  30 آزمايشگاه ژنتيک
  31 آزمايشگاه ژنتيک 1
  32 آزمايشگاه ژنتيک 2
  33 آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 1
  34 آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 2
  35 آزمايشگاه شيمي 1
  36 آزمايشگاه شيمي 2
  37 آزمايشگاه شيمي آلي 1
  38 آزمايشگاه شيمي آلي 2
  39 آزمايشگاه شيمي عمومي
  40 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 1
  41 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 2
  42 آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 3
  43 آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 1
  44 آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 2
  45 آزمايشگاه فيزيولژي مقايسه‌اي
  46 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري
  47 آزمايشگاه فيزيولوي گياهي
  48 آزمايشگاه فيزيک
  49 آزمايشگاه فيزيک 1
  50 آزمايشگاه فيزيک 2
  51 آزمايشگاه فيزيک عمومي 2
  52 آزمايشگاه قارچ شناسي
  53 آزمايشگاه ميکرو بيولوژي 2
  54 آزمايشگاه ميکروبيولژي صنعتي
  55 آزمايشگاه ميکروبيولژي عمومي
  56 آزمايشگاه ميکروبيولژي محيطي
  57 آزمايشگاه ميکروبيولژي کاربردي
  58 آزمايشگاه ميکروبيولوزي مواد
  59 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1
  60 آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي
  61 آزمايشگاه کشت سلول و بافت جانوري
  62 آزمایشگاه جانور شناسی 2
  63 آمار زيستي
  64 آمار زيستي عملي
  65 آناليز رشد
  66 آنتي بيوتيکها و مکانيسم عمل آنها
  67 آنزیمولوژی
  68 اپيدميولوژي ميکروبها
  69 اثر کار و ورزش
  70 از گياهان دارويي و مفردات پزشکي
  71 ازدياد گياهان
  72 اصول رده‌بندي گياهان
  73 اصول روشهاي رده بندي گياهان
  74 اصول قارچ شناسي
  75 انتقال مواد
  76 اندام‌زايي مهره داران
  77 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
  78 ايمني شناسي
  79 ايمني شناسي پيشرفته
  80 ايمونولوژي
  81 اکوفيزيولوژي
  82 اکوفيزيولوژي گياهي
  83 اکولوژي پوششهاي گياهي
  84 اکولوژي جانوري
  85 اکولوژي عملي
  86 اکولوژي عمومي
  87 اکولوژي گياهي
  88 اکولوژي ميکرو ارگانيسم‌ها
  89 اکولوژي و تکامل رفتار
  90 بافت شناسي
  91 بافت شناسي جانوري
  92 بافت شناسي و جنين شناسي
  93 باکتري شناسي اختصاصي و بيماريهاي باکتريايي
  94 باکتري‌شناسي عمومي
  95 باکتريولوژي 1
  96 برنامه نويسي کامپيوتر
  97 بيماريهاي گياهي
  98 بيوتکنولوژي
  99 بيوتکنولوژي ميکروبي
  100 بيوسيستماتيک تکميلي
  101 بيوسيستماتيک جانوري
  102 بيوسيستماتيک جانوري تکميلي
  103 بيوسيستماتيک جانوري مقدماتي
  104 بيوشيمي
  105 بيوشيمي 1 و 2
  106 بيوشيمي 2
  107 بيوشيمي تکميلي
  108 بيوشيمي فيزيک
  109 بيوفيزيک
  110 بيوفيزيک سلولي
  111 بيولوژي ملکولي و تکامل
  112 پايان‌نامه
  113 پرتوزئولژي
  114 پرنده شناسي
  115 تاريخ اسلام
  116 تازه‌هاي فيزيولوژي گياهي
  117 تالوفيتها
  118 تاکسونومي جديد
  119 تحول و تکامل در گياهان
  120 تربيت بدني 2
  121 تربيت بدنی 1
  122 تشريح تکويني مقايسه‌اي مهره‌داران
  123 تشريح مقايسه‌اي گياهان آوندي
  124 تشريح مقايسه‌اي مهره داران
  125 تشريح و ريخت شناسي گياهي
  126 تشريح و مرفولوژي گياهي
  127 تغذيه معدني
  128 تمايز سلولهاي جانوري
  129 تنظيم بيان ژن
  130 تنوع زيستي
  131 توليد مثل و جنسيت
  132 تکامل
  133 تکامل موجودات زنده
  134 جانور شناسي 1
  135 جانور شناسي 2
  136 جذب و انتقال
  137 جغرافياي جانوري
  138 جغرافياي گياهي
  139 جلبک شناسي
  140 جنين شناسي
  141 جنين شناسي مقايسه اي جانوران
  142 حشره شناسي
  143 خاک شناسي
  144 رابطه آب و خاک و گياه
  فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی ، سطوح دبیرستانی و آزمایشگاهی ، مراکز بهداشتی و درمانی ، واحدهای تولیدی که در زمینه علوم زیستی فعالیت دارند ، به کار مشغول شوند.
   

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.

دسته بندی مطالب

آخرین نظرات ارسالی

elnazzzzz
دانلود جزوه عربی هف ...
1397 مهر 02
عاااللیییی

شروع کنکور از مهر م ...
1397 مهر 02
سلام . عالی بود . لطفا از مطالب مشاوره ای بیشتر بگذارید

لقمه تاریخ ادبیات
1397 مهر 02
سلام خسته نباشین ببخشید تاریخ ادبیات عمومی انسانی رو از کجا تهیه کنم تو سایت ک اصلا نیس ممنون میشمم جواب بدین

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست عزیز در صوتی که شما از دانش آموزان نظام قدیم هستیدمی توانید از کتاب تاریخ ادبیات عمومی انسانی استفاده کنید.

لغت‌نامه زیست کنکو ...
1397 مهر 02
سلام ببخشید دوره ای که کنکور دادم حدودا ۴-۵ سال پیش یه کتاب داشتید ترین ها بود اسمش اگر اشتباه نکنم
قید ها رو آورده بودین بیشترین؛ کمترین؛ اولین و .... هنوز هم این کتاب هست؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
مجید جان عنوان دقیق این کتابقید نامه زیست می باشد که در حال حاضر موجود است و می توانید سفارش خودتون رو برای این کتاب ثبت کنید. blush
مهمان سینا
فیلم عملکرد ویروس HI ...
1397 مهر 02
فیلم بسیار مفیدی بود
تشکر

::روابط عمومی مهروماه::
blush

ریاضیات تجربی جامع ...
1397 مهر 01
با سلام
ایا فقط یک نوع کتاب ریاضی برای رشته تجربی پایه یازدهم وجود دارد و ایا منطبق با اخرین تغییرات کتاب است ؟(ویژه کنکور 99)

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست عزیز شما برای مطالعه ریاضیات یازدهم تجربی می تونید از کتاب تست ریاضی 2 و یا کتاب لقمه ریاضی 2 و کتاب کار ریاضی 2 استفاده کنید. همه این عناوین مطابق با کتاب درسی و مناسب کنکور 99 هستند.

آموزش فضایی ریاضی ت ...
1397 مهر 01
سلام
ببخشید میشه تاریخ چاپ کتاب تست دوازدهم رو بگید؟
به شدت منتظریم

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست عزیز شما میتونید برای تست از کتاب ریاضی تجربی جامع استفاده کنید. این کتاب به تازگی به چاپ رسیده است و می تونید سفارش خودتون رو ثبت کنید.

ریاضیات تجربی جامع ...
1397 مهر 01
سلام میخواستم کتاب سفارش بدم چاپ چندم به دستم میرسه؟و اینکه چندتا تست داره کلا توش؟ممنون

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست عزیز در این کتاب بیش از 1450 تست وجود دارد و در صورت سفارش شما از فروشگاه اینترنتی آخرین چاپ این کتاب برای شما ارسال خواهد شد blush

کتاب آموزش و تست حس ...
1397 مهر 01
سلام، برای سال تحصیلی 97-98 کی منتشر میشه؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست عزیز چاپ 97 این کتاب در حال حاضر موجود است . blush
مهمان زهرا
دانلود جزوه نکات دس ...
1397 مهر 01
smile

نظرسنجی

آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

آمار سایت

کل مطالب: 8246
کل نظرات: 14563
کل اعضا: 36126
جدیدترین عضو: fafa.hamidi
بازدید امروز: 12179
بازدید دیروز: 79626 [+16.41 %]
بازدید کل: 53072076
بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
اعضای آنلاین: 0 نفر
افراد مهمان : 30 نفر
ربات ها : 1 مورد
در کل: 31 نفر [اطلاعات بیشتر]
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir