راهنمایی و مشاوره
شرط اساسي زندگي توام با آسايش، نشاط، پيشرفت و موفقيت و رشد و کمال برخورداري از سلامت، بهداشت، و امنيت جسماني و رواني و اجتماعي است. ليکن تغيير و تحولات سريع علمي و تکنولوژي، تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پيش آمدهاي غير منتظره از قبيل جنگ، زلزله، بيماري و تصادف، پيچيدگي ارتباطات اجتماعي و تهاجم فرهنگي در عصر کنوني مشکلات گوناگوني در زمينه‌هاي معيشتي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي، تصميم‌گيري، ارتباطي، عاطفي، رواني رفتاري و اخلاقي براي بسياري از افراد در همه جوامع از جمله مردم کشور ما به وجد آورده است و سلامت بهداشت و امنيت جسماني رواني و اجتمعاي آنان را دچار آسيب کرده است. براي جلوگيري و حل و رفع اين مشکلات و سازگاري و برخورد موثر و منطقي با موقعيت‌هاي گوناگون زندگي و تامين بهداشت و سلامتي جسماني، رواني و اجتماعي افراد جامعه متخصصين حرفه‌هاي ياورانه به ويژه متخصصان راهنمايي و مشاوره مي‌توانند کمک‌هاي شايان توجهي ارائه کنند.
بنابراين در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور بايد به فراهم ساختن شرايط وسايل و امکانات مربوط به ارائه خدمات متخصصين حرفه‌هاي ياورانه از جمله راهنمايي و مشاوره توجه کافي مبذول گردد. از آنجاييکه موفقيت و کارآيي موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات ياورانه به مراجعان درگرو داشتن متخصصين لايق و کارآمد در حرفه‌هاي ياورانه است، تربيت نيروي انساني واجد شرايط و کارآمد در اين حرفه‌ها و از جمله راهنمايي و مشاوره از اهميت فراواني برخوردار است. برنامه دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره به همين دليل و براي تربيت و تامين نيروي انساني لايق و کارآمد براي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در مراکز و موقعيت‌هاي گوناگون با استفاده از همکاريهاي صاحبنظران با تجربه به اين رشته در کشور تهيه و تدوين شده است. رشته راهنمايي و مشاوره يکي از دوره‌هاي کارشناسي در نظام آموزش عالي است و هدف از تاسيس آن تربيت متخصصان و کارشناساني است مومن، معتقد به اسلام و انقلاب اسلامي و ولايت فقيه، که بتوانند تصدي امر راهنمايي و مشاوره يا فعاليت‌هاي پرورشي را در هسته‌هاي مشاوره، مدارس، مراکز تربيت معلم دانشسراها و ساير موسسات اموزشي و تربيتي، بنيادها بر عهده بگيرند. همه افراد در جريان زندگي خودشان با مسائل و مشکلات متنوعي روبرو ميشوند، کودکان نوجوانان و جوانان که اين دوره از زندگي آنان با دوران تحصيل در مدارس ابتدايي، راهمايي و متوسطه و دانشگاه مصادف است به علت تجارب کمتر و بحرانهاي خاص اين دوره‌ها در جريان برخورد و برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصي و اجتماعي با دشواريهاي بيشتري روبرو ميشوند و اين امر علاوه بر تاثير گذاردن بر جريان زندگي عادي و معمولي آنان برجريان تحصيلي آنان نيز اثر مي گذارد و چنانچه خدمات راهنمايي و مشاوره در دسترس آنها باشد با استفاده از اين خدمات طرز حل و رفع و بطرف کردن بسياري از مسائل و مشکلات و موانع را يادگرفته و از زندگي احساس رضايت و خرسندي نموده و سازش بهتر و بيشتري با خود و زندگي خواهند داشت و در نتيجه رشد شخصيتي سالم براي آنان تسهيل خواهد شد و سلامت شخصيت آنان کمتر در معرض ناهنجاري و بيماري قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اين نوجوانان و جوانان در اين دوره از زندگي با انتخاب رشته تحصيلي و شغل که از مهمترين انتخابهاي سرنوشت ساز و تعيين کننده در زندگي فردي و اجتماعي فرد هستندمواجهند و در دنياي کنوني به علت تعدد و تنوع رشته‌هاي تحصيلي و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصي بودن آنها اين انتخابها براي همه افراد به ويژه نوجوانان و جوانان آسان نمي‌باشد. و چنانچه خدمات مشاوره‌اي و پرورشي در دسترس افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد به وسيله راهنمايان و مشاوران آموزش ديده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پي بردن به استعدادها، علايق، هدفها نيازهايشان و همچنين شناخت رشته‌هاي تحصيلي و مشاغل مختلف و نيازهاي جامعه در انتخاب رشته تحصيلي و شغل مناسب ياري شوند که در نتيجه از بسياري از ضايعات که ناشي از انتخاب نادرست رشته تحصيلي و يا شغل ميباشد و سازمانها دولتي يا خصوصي عهده‌دار شوند.

متوسط طول دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود و دانشجويان در طي آن آموزشهاي نظري و عملي لازم براي کسب تواناييهاي ضروري در انجام وظائف راهنمايي و مشاوره يا فعاليت‌هاي پرورشي را بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه‌ريزي فراخواهند گرفت.

رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- اسلامشهر  
   
2 آزاد- بهبها ن  
   
3 آزاد- تهران  
   
4 آزاد- خمینی شهر  
   
5 آزاد- رودهن  
   
6 آزاد- زرند  
   
7 آزاد- شبستر  
   
8 آزاد- شهرکرد  
   
9 آزاد- قوچان  
   
10 آزاد- مرودشت  
   
11 آزاد- مهاباد  
   
12 آزاد-ابهر  
   
13 آزاد-بوشهر  
   
14 الزهرا تهران  
   
15 بندرعباس  
   
16 تهران  
   
17 خوارزمي  
   
18 رازی کرمانشاه  
   
19 شهیدچمران اهواز  
   
20 صنعتی اصفهان  
   
21 علامه طباطبائی  
   

رديف نام درس
1 فارسي
2 آسيب شناسي اجتماعي
3 آسيب شناسي رواني 1
4 آسيب شناسي رواني 2
5 آسيب‌شناسي اجتماعي
6 آسيب‌شناسي رواني 1
7 آسيب‌شناسي رواني 2
8 آشنايي با قرآن 1
9 آشنايي با قرآن 2
10 آشنايي با کامپيوتر
11 آشنايي با کتاب و کتابخانه
12 آمار استنباطي
13 آمار توصيفي
14 آموزش ابتدايي راهنمايي متوسطه
15 آموزش و پرورش ابتدائي، راهنمايي و متوسطه
16 آيين نگارش و فن سخنوري
17 اختلالات يادگيري
18 ادبيات کودکان و نوجوانان
19 اصول و فلسفه آموزش و پرورش
20 اصول و فلسفه تعليم و تربيت
21 انسان از ديدگاه اسلام
22 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
23 بازي و حرکت درماني
24 بهداشت رواني
25 بهداشت و کمکهاي اوليه
26 پروژه تحقيقاتي
27 تاريخ اسلام
28 تربيت بدني 2
29 تمرين عملي راهنمائي مشاوره 2 (فعاليتهاي مشاوره اي)
30 تمرين عملي راهنمايي و مشاوره 1 (فعاليت‌هاي راهنماي
31 توليد و کاربرد مواد آموزشي
32 جامعه شناسي آموزش و پرورش
33 جامعه شناسي عمومي
34 جمعيت و تنظيم خانواده
35 خانواده در اسلام و ايران
36 راهنمايي و مشاوره تحصيلي
37 راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه
38 راهنمايي و مشاوره گروهي
39 روابط انساني در مدرسه
40 روان شناسي اجتماعي
41 روان شناسي اجتماعي
42 روان شناسي و آموزش و پرورش افراد استثنائي
43 روان شناسي يادگيري
44 روان‌شناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي
45 روان‌شناسي تربيتي
46 روان‌شناسي رشد 1 (کودکي و نوجواني)
47 روان‌شناسي رشد 2 (جواني، بزرگسالي و پيري)
48 روان‌شناسي شخصيت
49 روان‌شناسي عمومي
50 روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت
51 روانشناسي از ديدگاه اسلام
52 روانشناسي تربيتي
53 روانشناسي رشد نوجواني 2
54 روانشناسي رشد کودکي 1
55 روانشناسي عمومي
56 روانشناسي و آموزش افراد استثنايي
57 روش تحقيق در علوم تربيتي و روان شناسي
58 روشها و فنون تدريس
59 روشها و فنون راهنمايي و مشاوره
60 روشهاي آماري
61 روشهاي آماري در علوم تربيتي
62 روشهاي اصلاح رفتار
63 روشهاي تغيير و اصلاح رفتار
64 رياضيات پايه
65 رياضيات پايه و مقدمات آمار
66 رياضيات پيش دانشگاهي
67 زبان پيش دانشگاهي 1
68 زبان پيش دانشگاهي 2
69 زبان خارجي عمومي
70 زبان فارسي
71 زيست شناسي عمومي
72 سازمان و قوانين آموزش پرورش
73 سرودها و آهنگهاي انقلابي
74 سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي
75 سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي و روانشناسي
76 سيره تربيتي پيغمبر و ائمه (ع)
77 شخصيت نظريه‌ها و مفاهيم
78 فعاليت هاي گروهي
79 فيزيولوژي اعصاب
80 فيزيولوژي انسان (اعصاب و غدد)
81 مباني تحليل سياسي
82 مباني جامعه شناسي
83 مباني راهنمايي و مشاوره
84 مباني کامپيوتر
85 متون اسلامي (آيات و احاديث)
86 متون زبان تخصصي
87 متون عربي
88 مددکاري اجتماعي
89 مسائل نوجوانان و جوانان
90 مشاوره خانواده
91 مشاوره و راهنمايي تحصيلي
92 معارف اسلامي 2
93 مقدمات تحقيق در علوم تربيتي
94 مقدمات مديريت آموزش و پرورش
95 مقدمات مديريت آموزشي
96 مقدمات کامپيوتر
97 نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني
98 هنرهاي نمايشي
99 ورزش و بازيهاي تربيتي
100 کاربرد آزمونهاي تشخيص و شخصيت
101 کاربرد آزمونهاي تشخيصي و شخصيت در مشاوره
102 کاربرد آزمونهاي هوش استعداد
103 کاربرد آزمونهاي هوش، استعداد و رغبت در مشاوره
104 کارورزي 1
105 کارورزي 2
106 کارورزي در مشاوره 1
107 کارورزي در مشاوره 2
راهنمایی و مشاوره
فارغ التحصيلان اين رشته مهم که حتماً بايد با علاقه و داشتن ذوق دروني خود نسبت به اصلاح و راهنمائي مردم اين رشته را انتخاب کرده باشند اولين جائي که مي توانند نقش مفيدي ايفا کنند خانواده خودشان است و براي امرار معاش می توان به اشتغال در مراکز مشاوره خصوصي و دولتي- مدارس- ادارات و وزارتخانه ها- مراکز فرهنگي- شهرداري- بعضي از بيمارستان ها و درمانگاه ها اشاره کرد.
 
اطلاعات
Avatar
 • توسط pardis
 • پشتیبانی سایت
 • آفلاین
 • ارسال به دوستان: عنوان مطلب خلاصه مطلب
  آدرس ایمیل:
 • 8 اردیبهشت 1393
 • بازدید: 1644
 • نظرات: 0
 • دیدگاه ها
   
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است. جهت ارسال نظر در سایت عضو شوید.

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟


    
  کل مطالب: 5176
  کل نظرات: 10565
  کل اعضا: 32973
  جدیدترین عضو: sina5506
  بازدید امروز: 51693
  بازدید دیروز: 65786 [+32.56 %]
  بازدید کل: 42169267
  بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01

  mehromah.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای انتشارات مهروماه محفوظ می باشد.