راهنمایی و مشاوره

2,131
  راهنمایی و مشاوره
  شرط اساسي زندگي توام با آسايش، نشاط، پيشرفت و موفقيت و رشد و کمال برخورداري از سلامت، بهداشت، و امنيت جسماني و رواني و اجتماعي است. ليکن تغيير و تحولات سريع علمي و تکنولوژي، تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پيش آمدهاي غير منتظره از قبيل جنگ، زلزله، بيماري و تصادف، پيچيدگي ارتباطات اجتماعي و تهاجم فرهنگي در عصر کنوني مشکلات گوناگوني در زمينه‌هاي معيشتي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي، تصميم‌گيري، ارتباطي، عاطفي، رواني رفتاري و اخلاقي براي بسياري از افراد در همه جوامع از جمله مردم کشور ما به وجد آورده است و سلامت بهداشت و امنيت جسماني رواني و اجتمعاي آنان را دچار آسيب کرده است. براي جلوگيري و حل و رفع اين مشکلات و سازگاري و برخورد موثر و منطقي با موقعيت‌هاي گوناگون زندگي و تامين بهداشت و سلامتي جسماني، رواني و اجتماعي افراد جامعه متخصصين حرفه‌هاي ياورانه به ويژه متخصصان راهنمايي و مشاوره مي‌توانند کمک‌هاي شايان توجهي ارائه کنند.
  بنابراين در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور بايد به فراهم ساختن شرايط وسايل و امکانات مربوط به ارائه خدمات متخصصين حرفه‌هاي ياورانه از جمله راهنمايي و مشاوره توجه کافي مبذول گردد. از آنجاييکه موفقيت و کارآيي موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات ياورانه به مراجعان درگرو داشتن متخصصين لايق و کارآمد در حرفه‌هاي ياورانه است، تربيت نيروي انساني واجد شرايط و کارآمد در اين حرفه‌ها و از جمله راهنمايي و مشاوره از اهميت فراواني برخوردار است. برنامه دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره به همين دليل و براي تربيت و تامين نيروي انساني لايق و کارآمد براي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در مراکز و موقعيت‌هاي گوناگون با استفاده از همکاريهاي صاحبنظران با تجربه به اين رشته در کشور تهيه و تدوين شده است. رشته راهنمايي و مشاوره يکي از دوره‌هاي کارشناسي در نظام آموزش عالي است و هدف از تاسيس آن تربيت متخصصان و کارشناساني است مومن، معتقد به اسلام و انقلاب اسلامي و ولايت فقيه، که بتوانند تصدي امر راهنمايي و مشاوره يا فعاليت‌هاي پرورشي را در هسته‌هاي مشاوره، مدارس، مراکز تربيت معلم دانشسراها و ساير موسسات اموزشي و تربيتي، بنيادها بر عهده بگيرند. همه افراد در جريان زندگي خودشان با مسائل و مشکلات متنوعي روبرو ميشوند، کودکان نوجوانان و جوانان که اين دوره از زندگي آنان با دوران تحصيل در مدارس ابتدايي، راهمايي و متوسطه و دانشگاه مصادف است به علت تجارب کمتر و بحرانهاي خاص اين دوره‌ها در جريان برخورد و برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصي و اجتماعي با دشواريهاي بيشتري روبرو ميشوند و اين امر علاوه بر تاثير گذاردن بر جريان زندگي عادي و معمولي آنان برجريان تحصيلي آنان نيز اثر مي گذارد و چنانچه خدمات راهنمايي و مشاوره در دسترس آنها باشد با استفاده از اين خدمات طرز حل و رفع و بطرف کردن بسياري از مسائل و مشکلات و موانع را يادگرفته و از زندگي احساس رضايت و خرسندي نموده و سازش بهتر و بيشتري با خود و زندگي خواهند داشت و در نتيجه رشد شخصيتي سالم براي آنان تسهيل خواهد شد و سلامت شخصيت آنان کمتر در معرض ناهنجاري و بيماري قرار خواهد گرفت.
  علاوه بر اين نوجوانان و جوانان در اين دوره از زندگي با انتخاب رشته تحصيلي و شغل که از مهمترين انتخابهاي سرنوشت ساز و تعيين کننده در زندگي فردي و اجتماعي فرد هستندمواجهند و در دنياي کنوني به علت تعدد و تنوع رشته‌هاي تحصيلي و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصي بودن آنها اين انتخابها براي همه افراد به ويژه نوجوانان و جوانان آسان نمي‌باشد. و چنانچه خدمات مشاوره‌اي و پرورشي در دسترس افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد به وسيله راهنمايان و مشاوران آموزش ديده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پي بردن به استعدادها، علايق، هدفها نيازهايشان و همچنين شناخت رشته‌هاي تحصيلي و مشاغل مختلف و نيازهاي جامعه در انتخاب رشته تحصيلي و شغل مناسب ياري شوند که در نتيجه از بسياري از ضايعات که ناشي از انتخاب نادرست رشته تحصيلي و يا شغل ميباشد و سازمانها دولتي يا خصوصي عهده‌دار شوند.

  متوسط طول دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود و دانشجويان در طي آن آموزشهاي نظري و عملي لازم براي کسب تواناييهاي ضروري در انجام وظائف راهنمايي و مشاوره يا فعاليت‌هاي پرورشي را بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه‌ريزي فراخواهند گرفت.

  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- اسلامشهر  
     
  2 آزاد- بهبها ن  
     
  3 آزاد- تهران  
     
  4 آزاد- خمینی شهر  
     
  5 آزاد- رودهن  
     
  6 آزاد- زرند  
     
  7 آزاد- شبستر  
     
  8 آزاد- شهرکرد  
     
  9 آزاد- قوچان  
     
  10 آزاد- مرودشت  
     
  11 آزاد- مهاباد  
     
  12 آزاد-ابهر  
     
  13 آزاد-بوشهر  
     
  14 الزهرا تهران  
     
  15 بندرعباس  
     
  16 تهران  
     
  17 خوارزمي  
     
  18 رازی کرمانشاه  
     
  19 شهیدچمران اهواز  
     
  20 صنعتی اصفهان  
     
  21 علامه طباطبائی  
     

  رديف نام درس
  1 فارسي
  2 آسيب شناسي اجتماعي
  3 آسيب شناسي رواني 1
  4 آسيب شناسي رواني 2
  5 آسيب‌شناسي اجتماعي
  6 آسيب‌شناسي رواني 1
  7 آسيب‌شناسي رواني 2
  8 آشنايي با قرآن 1
  9 آشنايي با قرآن 2
  10 آشنايي با کامپيوتر
  11 آشنايي با کتاب و کتابخانه
  12 آمار استنباطي
  13 آمار توصيفي
  14 آموزش ابتدايي راهنمايي متوسطه
  15 آموزش و پرورش ابتدائي، راهنمايي و متوسطه
  16 آيين نگارش و فن سخنوري
  17 اختلالات يادگيري
  18 ادبيات کودکان و نوجوانان
  19 اصول و فلسفه آموزش و پرورش
  20 اصول و فلسفه تعليم و تربيت
  21 انسان از ديدگاه اسلام
  22 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
  23 بازي و حرکت درماني
  24 بهداشت رواني
  25 بهداشت و کمکهاي اوليه
  26 پروژه تحقيقاتي
  27 تاريخ اسلام
  28 تربيت بدني 2
  29 تمرين عملي راهنمائي مشاوره 2 (فعاليتهاي مشاوره اي)
  30 تمرين عملي راهنمايي و مشاوره 1 (فعاليت‌هاي راهنماي
  31 توليد و کاربرد مواد آموزشي
  32 جامعه شناسي آموزش و پرورش
  33 جامعه شناسي عمومي
  34 جمعيت و تنظيم خانواده
  35 خانواده در اسلام و ايران
  36 راهنمايي و مشاوره تحصيلي
  37 راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه
  38 راهنمايي و مشاوره گروهي
  39 روابط انساني در مدرسه
  40 روان شناسي اجتماعي
  41 روان شناسي اجتماعي
  42 روان شناسي و آموزش و پرورش افراد استثنائي
  43 روان شناسي يادگيري
  44 روان‌شناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي
  45 روان‌شناسي تربيتي
  46 روان‌شناسي رشد 1 (کودکي و نوجواني)
  47 روان‌شناسي رشد 2 (جواني، بزرگسالي و پيري)
  48 روان‌شناسي شخصيت
  49 روان‌شناسي عمومي
  50 روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت
  51 روانشناسي از ديدگاه اسلام
  52 روانشناسي تربيتي
  53 روانشناسي رشد نوجواني 2
  54 روانشناسي رشد کودکي 1
  55 روانشناسي عمومي
  56 روانشناسي و آموزش افراد استثنايي
  57 روش تحقيق در علوم تربيتي و روان شناسي
  58 روشها و فنون تدريس
  59 روشها و فنون راهنمايي و مشاوره
  60 روشهاي آماري
  61 روشهاي آماري در علوم تربيتي
  62 روشهاي اصلاح رفتار
  63 روشهاي تغيير و اصلاح رفتار
  64 رياضيات پايه
  65 رياضيات پايه و مقدمات آمار
  66 رياضيات پيش دانشگاهي
  67 زبان پيش دانشگاهي 1
  68 زبان پيش دانشگاهي 2
  69 زبان خارجي عمومي
  70 زبان فارسي
  71 زيست شناسي عمومي
  72 سازمان و قوانين آموزش پرورش
  73 سرودها و آهنگهاي انقلابي
  74 سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي
  75 سنجش و اندازه‌گيري در علوم تربيتي و روانشناسي
  76 سيره تربيتي پيغمبر و ائمه (ع)
  77 شخصيت نظريه‌ها و مفاهيم
  78 فعاليت هاي گروهي
  79 فيزيولوژي اعصاب
  80 فيزيولوژي انسان (اعصاب و غدد)
  81 مباني تحليل سياسي
  82 مباني جامعه شناسي
  83 مباني راهنمايي و مشاوره
  84 مباني کامپيوتر
  85 متون اسلامي (آيات و احاديث)
  86 متون زبان تخصصي
  87 متون عربي
  88 مددکاري اجتماعي
  89 مسائل نوجوانان و جوانان
  90 مشاوره خانواده
  91 مشاوره و راهنمايي تحصيلي
  92 معارف اسلامي 2
  93 مقدمات تحقيق در علوم تربيتي
  94 مقدمات مديريت آموزش و پرورش
  95 مقدمات مديريت آموزشي
  96 مقدمات کامپيوتر
  97 نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني
  98 هنرهاي نمايشي
  99 ورزش و بازيهاي تربيتي
  100 کاربرد آزمونهاي تشخيص و شخصيت
  101 کاربرد آزمونهاي تشخيصي و شخصيت در مشاوره
  102 کاربرد آزمونهاي هوش استعداد
  103 کاربرد آزمونهاي هوش، استعداد و رغبت در مشاوره
  104 کارورزي 1
  105 کارورزي 2
  106 کارورزي در مشاوره 1
  107 کارورزي در مشاوره 2
  فارغ التحصيلان اين رشته مهم که حتماً بايد با علاقه و داشتن ذوق دروني خود نسبت به اصلاح و راهنمائي مردم اين رشته را انتخاب کرده باشند اولين جائي که مي توانند نقش مفيدي ايفا کنند خانواده خودشان است و براي امرار معاش می توان به اشتغال در مراکز مشاوره خصوصي و دولتي- مدارس- ادارات و وزارتخانه ها- مراکز فرهنگي- شهرداري- بعضي از بيمارستان ها و درمانگاه ها اشاره کرد.

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: نام پایتخت ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.

دسته بندی مطالب

آخرین نظرات ارسالی


ریاضیات تجربی جامع ...
1397 شهریور 31
جلد اول و جلد دوم هر کدوم شامل چی میشن؟

::روابط عمومی مهروماه::
سارا جان جلد اول کتاب شامل مباحث مربوط به مجموعه، الگو و دنباله،هندسه تحلیلی، معادلعه، تابع، هندسه 1 و مثلثات است و جلد دوم حد و پیوستگی، مشتق، هندسه 2- شمارش و احتمال و آمار می باشد.

ریاضیات تجربی جامع ...
1397 شهریور 30
سلام pdfکتاب در سایت قرار داده نمیشود؟؟؟؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
عرفان جان کتاب به صورت pdf ارائه نمیشود.

کتاب تست ریاضی 2 پای ...
1397 شهریور 30
سوالات کنکور ۹۷ رو قرار دادید؟؟؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست خوبم در چاپ بعدی کنکور 97 به کتاب اضافه خواهد شد. blush

لقمه واژگان عربی یا ...
1397 شهریور 30
سلام
کتاب کار عربی یازدهم چاپ جدید اومده ؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
بله دوست عزیز چاپ 97 این کتاب در حال حاضر موجود است و می تونید سفارش خودتون رو ثبت کنید.

آموزش و تست شیمی 2 پ ...
1397 شهریور 30
ببخشید این کتاب برای کنکور99مناسب هست؟؟واگر مناسب نیست چاپ جدید کی منتشر میشه؟؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
بله دوست عزیز از این کتاب برای کنکور 99 نیز میتونید استفاده کنید.

لقمه طلایی واژگان س ...
1397 شهریور 30
ببخشید برا نظام جدید دوتا لقمه انگیلسی دادین کدومشو برا کنکور بگیرم؟؟؟یا باید هردوشو بگیرم

::روابط عمومی مهروماه::
دوست عزیز با توجه به مدل یادگیری خودتون میتونید از کتاب واژگان تصویری و یا واژگان سطر به سطر استفاده کنید. هر دو کتاب برای کنکور مناسب هستند. blush

ریاضیات تجربی جامع ...
1397 شهریور 30
میشه بگین این کتاب کی قرار تک جلدی بشه

::روابط عمومی مهروماه::
سلام مهران جان در حال حاضر زمان دقیق رو نمیشه اعلام کرد.

لقمه طلایی پیام آیا ...
1397 شهریور 27
اگه صلاح دونستین موجودش کنین 4 روز مونده به مهر

آموزش و تست شیمی 2 پ ...
1397 شهریور 27
با سلام کنکور 97 برای چاپ97 اضافه نمیشه؟؟

::روابط عمومی مهروماه::
سلام
دوست خوبم در چاپ بعدی کتاب کنکور 97 به کتاب اضافه خواهد شد.

آخرین تغییرات آزمو ...
1397 شهریور 27
یعنی چی حداقل تا دو سه سال کنکور باید بصورت نظام قدیم برگزار شه،تاثیر مثبت هم باید برداشته شه،ببین سرنوشت ماها افتاده دست چه کسایی، این همه تقلب و ظلم...دیگه افسردگی گرفتیم،واسه دانشگاه خوب و رشته خوب رفتن...

نظرسنجی

آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

آمار سایت

کل مطالب: 8216
کل نظرات: 14492
کل اعضا: 36088
جدیدترین عضو: blink1
بازدید امروز: 6119
بازدید دیروز: 68814 [+3.06 %]
بازدید کل: 52995032
بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
اعضای آنلاین: 0 نفر
افراد مهمان : 26 نفر
ربات ها : 1 مورد
در کل: 27 نفر [اطلاعات بیشتر]
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir