کتابداری

4,887
  کتابداری
  کتابخانه از ديرباز به عنوان کانون گردآوري منابع مکتوب فرهنگي، علمي و فني و اشاعه اطلاعات سازمان يافته آنها در ميان گروههاي مختلف استفاده کننده شناخته شده است. پيشرفتهاي سريع جوامع انساني و نيز افزايش ميزان انتشارات در زمينه هاي مختلف دانش بشري، ايجاد و گسترش کتابخانه ها را امري الزامي ساخته است.
  بهره گيري از ميراث مکتوب فرهنگي عامل پيشرفت معنوي و کسب استقلال فرهنگي است و استفاده از اطلاعات علمي و فني در پژوهشها، تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها موجب پيشرفت اقتصادي، نيل به خودکفائي و رشد همه جانبه است. افزايش انتشارات گرچه تأثيري مستقيم در اشاعه اطلاعات دارند اما باید به صورت مناسبي سازمان داده شوند تا بتوانند به نحو مطلوب و مؤثر مورد بهره برداري قرار گيرند.
  کتابخانه ها مسئوليت پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي جامعه را دارند. نيازهاي جامعه در همه دوران و شرايط يکسان نبوده، موضوعات و مسائل گوناگون در هر حال از اهميت واحد برخوردار نيستند. شناخت اين نيازها از راه اندازي کتابخانه مهم تر است. تعداد گرايش هاي و تمايلات و ديدگاه ها و برداشت هاي افراد از وقايع و مسائل و انگيزه هاي گوناگون در پي جوئي اطلاعاتي و عوامل پيدا و پنهان در زايش پرسشها و ابهامات، برپيچيدگي و تنوع نيازها مي افزايد.
  اين امر ايجاد کتابخانه ها و گسترش سازمان يافته آنها و نيز وجود کتابداران آموزش ديده در سطوح مختلف دانشگاهي را جهت سازماندهي و اداره کتابخانه ها ايجاب مي کند.
  ضرايب دروس دبيرستاني مربوط به اين رشته در آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي عبارتند از:
  ضريب 4 براي درس ادبيات فارسي، ضريب 2 براي زبان عربي، ضريب 3 براي درس فرهنگ و معارف اسلامي و ضريب 4 براي درس زبان خارجي.
  علاقه به کتاب و کتابداري و همچنين آشنائي کافي با زبانهاي خارجي از عوامل مهم موفقيت در اين رشته است. جهت تحصيل در اين رشته مي توان در يکي از چهار گروه آزمايشي ثبت نام و فقط در آزمون دروس عمومي مربوط به آن گروه شرکت نمود.
  رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
  1 آزاد- بابل      
  2 آزاد- بیرجند      
  3 آزاد- تنکابن      
  4 آزاد- تهران      
  5 آزاد- رودهن      
  6 آزاد- زرند      
  7 آزاد- شیراز      
  8 آزاد- شیروان    
  9 آزاد- فسا      
  10 آزاد- قم      
  11 آزاد- مسجد سلیمان      
  12 آزاد-اراک    
  13 آزاد-بروجرد      
  14 آزاد-همدان      
  15 الزهرا تهران      
  16 بوشهر      
  17 تبریز      
  18 تهران      
  19 خوارزمي      
  20 رازی کرمانشاه      
  21 شاهد تهران      
  22 شهیدچمران اهواز      
  23 شیراز      
  24 صنعتی اصفهان      
  25 علامه طباطبائی      
  ديف نام درس
  1 آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي
  2 آشنايي با تاريخ هنر
  3 آشنايي با رشته‌هاي هنري معاصر
  4 آشنايي با صنعت چاپ و نشر
  5 آشنايي با موسيقي
  6 آشنايي با کامپيوتر
  7 آشنايي با کتابخانه و اصول کتابداري
  8 آمار
  9 آمار و احتمالات مقدماتي
  10 اخلاق و تربيت اسلامي
  11 اداره کتابخانه
  12 ادبيات کودکان و نوجوانان
  13 اصول کار مرجع
  14 انسان طبيعت و طراحي
  15 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
  16 برنامه نويسي کاربردي
  17 پايان‌نامه
  18 تاريخ ادبيات ايران
  19 تاريخ ادبيات ايران کارورزي در کتابداري
  20 تاريخ ادبيات جهان
  21 تاريخ اديان
  22 تاريخ اسلام
  23 تاريخ تمدن
  24 تاريخ علوم
  25 تاريخ عمومي فلسفه
  26 تربيت بدني 2
  27 تکنولوژي اطلاعات و سيستم‌هاي
  28 جغرافياي شهري و روستاشناسي
  29 جفاظت و نگهداري مواد کتابخانه
  30 جمعيت و تنظيم خانواده
  31 حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه
  32 خدمات عمومي
  33 داده پردازي
  34 ذخيره و بازيابي اطلاعات
  35 روانشناسي اجتماعي
  36 روانشناسي عمومي
  37 روانشناسي کودک و نوجوان
  38 روش تحقيق
  39 رياضيات عمومي 1
  40 زبان انگليسي تخصصي (1)
  41 زبان پيش دانشگاهي 1
  42 زبان پيش دانشگاهي 2
  43 زبان خارجي
  44 زمين شناسي
  45 ساختمان و تجهيزات کتابخانه
  46 سازمان و اداره کتابخانه‌ها
  47 سازماندهي مواد 1
  48 سازماندهي مواد 1 فهرست نويسي
  49 سازماندهي مواد 2
  50 سازماندهي مواد 2 رده بندي
  51 سازماندهي مواد 3 فهرست نويسي
  52 سازماندهي مواد 4 رده بندي
  53 سمينار تحقيقي
  54 شيمي عمومي
  55 شيوه‌هاي مطالعه
  56 فارسي
  57 فيزيولوژي عمومي
  58 فيزيک عمومي
  59 گزارش نويسي
  60 ماشين نويسي فارسي 1
  61 ماشين نويسي لاتين
  62 مباني تاريخ اجتماعي ايران
  63 مباني تاريخ اجتماعي ايران
  64 مباني جامعه شناسي
  65 مباني سازمان و مديريت
  66 مباني علم حقوق
  67 مباني کامپيوتر
  68 مباني کامپيوتر و برنامه‌سازي
  69 متون اختصاصي انگليسي 1
  70 متون اختصاصي انگليسي 2
  71 متون اسلامي
  72 متون تخصصي عربي 1
  73 متون تخصصي عربي 2
  74 متون تخصصي فرانسه 1
  75 متون تخصصي فرانسه 2
  76 مجموعه سازي
  77 مجموعه سازي 2
  78 مرجحعه شناسي تخصصي
  79 مرجع شناسي اختصاصي علوم انساني
  80 مرجع شناسي اسلامي
  81 مرجع شناسي تخصصي
  82 مرجع شناسي علوم و فنون
  83 مرجع شناسي عمومي
  84 مرجع شناسي عمومي فارسي و عربي
  85 مرجع شناسي لاتين
  86 مرجع شناي علوم و فنون
  87 مرجع شناي لاتين
  88 معارف اسلامي 2
  89 مواد سمعي و بصري
  90 مواد و خدمات کتابخانه براي بزرگسال
  91 مواد و خدمات کتابخانه کودکان
  92 مواد کتابخانه براي نوجوانان
  93 مواد کتابخانه براي نوسوادان
  94 نشريات ادواري
  95 نظامهاي همکاري بين کتابخانه‌ها
  96 نمايدسازي و چکيده نويسي
  97 هنر و تمدن اسلامي
  98 هنرهاي نمايشي
  99 کارآموزي قسمت چهارم
  100 کارآموزي قسمت دوم
  101 کارآموزي قسمت سوم
  102 کارورزي
  103 کارورزي 2
  104 کارورزي در کتابداري
  105 کتابخانه و کتابداري
  106 کليات علم اقتصاد
  فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند منشاء خدمات زير مي‌باشند:
  - اداره كتابخانه‌هاي عمومي و آموزشگاهي در شهرها.
  - اداره كتابخانه‌هاي تخصصي كوچك با توجه به زمينه‌ تخصصي.
  - انجام امور فني و خدماتي در كتابخانه‌هاي عمومي، دانشگاهي و تخصصي بزرگ زير نظر متخصصان كتابداري و اطلاع رساني.
  برنامه حاضر (دوره كارشناسي) در جهت آموزش و تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز كتابخانه‌ها در شش گرايش علوم انساني و اجتماعي، علوم پايه، علوم پزشكي، علوم فني و مهندسي، علوم كشاورزي و هنر تدوين شده است.
  كتابخانه‌ها و مراكز اسناد فعاليتهاي متعددي را به عهده دارند كه براي انجام آنها به افرادي آموزش ديده در سطوح مختلف نيازمندند. برنامه دوره كارشناسي كتابداري به نحوي تهيه شده كه بتواند كتابداران را با آموزش جامع در زمينه كتابداري و نيز بصورت فرعي در يكي از زمينه‌هاي علوم انساني و اجتماعي، علوم پايه ، علوم پزشكي، علوم فني و مهندسي، علوم كشاورزي و يا هنر براي انجام فعاليتهاي مختلف كتابخانه‌ها و مراكز اسناد و مدارك و نيز دستياري مديران و متخصصان كتابداري و اطلاع رساني در اين گونه كتابخانه‌ها و مراكز آماده نمايد.

ارسال دیدگاه (0 مورد)

نام:*
ایمیل:*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
پاسخ:*
در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.

دسته بندی مطالب

آخرین نظرات ارسالی

میشود5 #:-S
خیلی عالیه!!!!!!!
کامبین 1398/03/1 - 21:48
سلام کتاب موجود نمیشه ؟
سلام . ببخشید اگه بخوایم بریم این رشته حتما باید زبانمان خوب باشه
مهمان سروش 1398/03/1 - 21:19
کتاب ۱۰۰۰تست هوش و استعداد بهتر است یا۱۵۰۰

نظرسنجی

آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

آمار سایت

کل مطالب: 11061
کل نظرات: 17575
کل اعضا: 42988
جدیدترین عضو: ladymetal
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir