اطلاعیه سازمان سنجش: شرایط کنکور 98

0
اطلاعیه سازمان سنجش: شرایط کنکور 98

مصوبات سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 26/6/1397 دربارة آزمون سراسری سال‌های 1398 و 1399
بدین وسیله به اطلاع تمامی داوطلبان آزمون سراسری سال‌های 1398 و 1399 می‌رساند که براساس مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 26/6/1397 شرایط آزمون سراسری به شرح ذیل است:
الف ـ آزمون سراسری سال 1398
1ـ در سال 1398، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سؤال) مطابق موارد ذیل انجام می‌شود و ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (3ـ3ـ6)، سؤال یکسان طرح خواهد شد.
* یک آزمون (یک مجموعه سؤال) برای دانش‌آموزان نظام قدیم.
* یک آزمون (یک مجموعه سؤال) برای دانش‌آموزان نظام جدید (3ـ3ـ6).
توجه: داوطلبان، با توجه به اینکه فارغ‌التحصیل نظام قدیم با نظام جدید آموزشی هستند، لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، شرکت نمایند.
2ـ نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به‌صورت رقابتی براساس نمره کل‌نهایی در زیر گروه مربوط و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی‌شود.
3ـ در آزمون سراسری سال 1398، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 30 درصد است و 20 درصد با تأثیر قطعی و 10 درصد با تأثیر مثبت اعمال می‌شود؛ به‌طوری که:
الف ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشی جدید (3ـ3ـ6) اخد نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید(3ـ3ـ6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است که 20 درصد به صورت تأثیر قطعی و 10 درصد به‌صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
ب ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک،‌علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال 1398 الی 1397 اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها و به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بودته و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانیف علوم و معارف اسلامی و هنر، که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 90 ـ 91 اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا جند درس انها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است. در مجموع، میزان تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد است که 20 درصد به‌صورت تدثیر قطعی و 10 درصد به‌صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود؛ به عبارت دیگر، میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداکثر 67/16 درصد و میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی حداکثر 33/3 درصد است، و در صورتی که سوابق تحصیلی تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش نمره کل شود، به تفکیک برای دیپلم حداکثر 33/8 درصد و برای پیش‌دانشگاهی حداکثر 67/1 درصد افزایش خواهد یافت. در صورت نداشتن تأثیر مثبت، املاک نمره کل حاصل از آزمون و میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی (حداکثر به میزان 20 درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود.
ج ـ‌ سایر دیپلمه ها (غیر از بند‌های الف و ب) مسمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.
توجه 1: اطلاعات بیشتر در خصوص میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی، در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سراسری ارائه می‌شود.
توجه2: وزارت آموزش و پرورش امکان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی را برای فارغ‌التحصیلان دوره متوسط نظام قبلی، که حداکثر تا سال 1397، مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی خود را اخذ کرده‌اند، برای سال 1398 فراهم می‌کند.
4ـ عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون سراسری، که وزارت آموزش و پرورش امتحان آنها را به‌صورت نهایی برگزار می‌کند، پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، به‌منظور اعمال سوابق تحصیلی، اطلاع رسانی خواهد شد.
5ـ فهرست منابع سوالات آزمون برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید (3ـ3ـ6) متعاقباً اعلام خواهد شد.
6ـ دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند. این دانش‌آموزان، در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی، باید در امتحان نهایی دروش شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شرکت کننده؛ در غیر این صورت، مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و نمره آزمون سراسری ملاک عمل است.
7ـ معیار پذیرش برای رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، معدل کتبی پایه دوازدهم برای دانش‌آموزان نظام جدید (3ـ3ـ6) و معدل کتبی دیپلم (سال یاردهم) برای دانش‌آموزان نظام قبلی است.
8ـ دانش‌آموزان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری شرکت می‌کنند، به جای پاسخگویی به سؤالات «تاریخ 3، 2، 1» و «عربی 3، 2، 1» دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی، به سؤالات «تاریخ 3، 2، 1 اختصاصی» و «عربی 3، 2، 1 اختصاصی» که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است، پایه می‌دهند. سؤالات سایر دروس امتحانی، همان سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی خواهد بود.
ب ـ آزمون سراسری سال 1399
1ـ در سال 1399، فقط یک آزمون (یک مجموعه سؤال) بر‌اساس نظام جدید آموزشی (3ـ3ـ6) برگزار می‌شود.
2ـ در آزمون سراسری 1399، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 30 درصد با تأثیر قطعی اعمال می‌شود؛ به‌طوری که:
الف ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشی جدید (3ـ3ـ6) اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3ـ3ـ6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
ب ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک،‌علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را از سال 1384 الی 1397 اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درش ان‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تأثیر قطعی، و برای داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر، که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال 90 ـ 91 اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
3ـ بند‌های6، 7 و 8 مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسری سال 1398 در سال 1399 نیز برقرار است.
در پایان، خاطر نشان می‌سازد که تمامی قوانین، مقررات، شرایط و ضوابطی (مانند سهمیه‌بندی، بومی‌پذیری و ...) مصوب مراجع ذی‌صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش آزموش کشور موظف به اجرای این قوانین و مقررات است.

اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  467 بازدید

  0 نظر

  درج: 28 مهر 1397

  توسط: m.hosseini
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: تامین محتوا

  ارسال دیدگاه (0 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
  سوال: نام پایتخت ایران؟
  پاسخ:*
  در حال حاضر نظری در این مطلب ارسال نشده است.

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی


  شیمی جامع جلد دوم
  1397 آبان 21
  هرکی این کتاب رو کتاب شیمی جامع پایه رو نخونه بی شک ضرر کرده و قید کنکور رو بزنه ، ممنون از استاد انوشه و مهروماه برای چاپ کتابهای خوب شیمی
  سلام خسته نباشید می خواستم بپرسم که این کتاب های لقمه کی منتشر میشن
  آیا تا آخر آبان ماه همش منتشر میشن تا ما استفاده کنیم
  ::روابط عمومی::
  بله ، همکاران ما تمام تلاش خود را برای ارائه هر چه زودتر کلیه کتب به کار گرفته اند

  لقمه طلایی چکیده دی ...
  1397 آبان 20
  لطفا هرچه سریعتر کتاب را منتشر کنید

  ریاضیات تجربی جامع ...
  1397 آبان 20
  سلام
  سطح این کتاب بالاتره یا کتاب ۱۲ام فضایی؟
  کدوم سوالات سطح بالاتر داره؟
  ::روابط عمومی::
  دوست عزیز پیشنهاد می کنم هر دو نمونه را ببینید و در انتخاب بالاتر(سخت تر) بودن محتوای یک کتاب را در نظر نگیرید. محصولی را تهیه نمایید که برای شما کاربردی است

  استراتژی زیست کنکو ...
  1397 آبان 20
  به آدرس ایمیل نویسنده که قسمت مقدمه که خود نویسنده نوشت ایمیل زدم . به نویسنده بگید ایمیل رو چک کنه ..کارش داریم. خیلی خیلی ممنون
  ::روابط عمومی::
  پیام شما را به ایشان می رسانیم

  کتاب کار شیمی 1 پایه ...
  1397 آبان 20
  سلام
  ببخشید من امروز کتاب کار مهر و ماه فیزیک رو خریدم یعنی پدرم برام گرفته ولی چرا
  پاسخ سوالات توش نیست مثلا من با چند سوالش مشکل دارم نمیتونم حل کنم


  ::روابط عمومی::
  دوست عزیز کتاب های کار به منظور پیگیری دروس تدریس شده در کلاس درس در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. این کتاب حاوی پاسخنامه نیست

  آموزش فضایی ریاضی ت ...
  1397 آبان 20
  با سلام من این کتاب رو تهیه کردم . اگه می شد به صورت ویدیو ضبط اش می کردین عالی بود بازم ممنون از زحماتتون ولی کاش یکم اموزش هارو گسترده تر می کردید
  سلام من میخوام کلا برای کنکور فقط حفظیات شیمی رو بخونم این کتاب کافیه یا نه؟ درصد قابله قبولی رو میتونم با این کتاب به دست بیارم؟
  ::روابط عمومی::
  دوست عزیز این کتاب همانگونه که از عنوانش نمایان است، حاوی کلیه مباحث حفظی کنکور سراسری نیست و برای استفاده در تکمیل و تسلط عبارات کلیدی کنکور است. در صورتیکه تمایل به استفاده از یک منبع برای پوشش کلیه مفاهیم هستید از کتاب جامع استفاده کنید
  میشه یه توضیح بدین جلد یک چیه جلد دو چیه؟؟
  من تفاوتشونو متوجه نشدم
  ::روابط عمومی::
  دوست عزیز جلد دوم حاوی مباحث سال دوازدهم است

  راه های کاهش خواب و ...
  1397 آبان 19
  سلام
  من روز ها یک ساعت و نیم و شب ها ۸ ساعت میخوابم و بازم کسلم
  ::روابط عمومی::
  خواب زیاد خود می تواند به تنهای باعث کسالت باشد. در سنین 15 تا 19 سال بین 6 تا 8 ساعت خواب در شبانه روز پیشنهاد می گردد

  نظرسنجی

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

  آمار سایت

  کل مطالب: 8679
  کل نظرات: 15665
  کل اعضا: 38031
  جدیدترین عضو: Abolfazl01
  بازدید امروز: 28075
  بازدید دیروز: 61932 [-13.10 %]
  بازدید کل: 55339105
  بیشترین بازدید: 238175 در 1396.03.01
  اعضای آنلاین: 1 نفر
  افراد مهمان : 118 نفر
  ربات ها : 1 مورد
  در کل: 120 نفر [اطلاعات بیشتر]
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir