ارزش دروس انسانی در کنکور

+15
ارزش درس اقتصاد در کنکور
 
 درس اقتصاد در زیر گروه 1 کنکور سراسری ضریب(1)، در زیر گروه های2و4 ضریب (2) و در زیر گروه 3یعنی برای رشته‌های حسابداری، اقتصاد، خبرنگاری و انواع مدیریت با ضریب (3) اهمیت به سزایی دارد.

حدود 90/51درصد قبول شدگان کنکور سراسری این درس را بین10تا40 درصد می‌زنند و میانگین نمره قبول شدگان کنکور در این درس 32/33 درصد است البته در سال قبل 182نفر توانسته‌اند آن را 100 بزنند. اما برای قبولی در برخی رشته‌های پرطرف دار مانند حقوق(روزانه) با وجود آن که این درس ضریب (1) دارد به حداقل نمره ی میانگین 4/71 درصد آن نیاز دارید. این درس برای بسیاری از رشته‌ها نقش کلیدی دارد. ارزش رقابتی این درس صرف نظر از ضریب آن در زیر گروه ها در مقایسه با درس های اختصاصی به شرح زیر است:

ریاضی< عربی<فلسفه< ادبیات< علوم اجتماعی< اقتصاد< روان شناسی

آشنایی با آزمون اقتصاد

  منبع سوالات درس اقتصاد شامل یک کتاب درسی(6بخش و مجموعاً 16 فصل) است و در آزمون سراسری 15 سؤال (معمولاً از هر درس یک سؤال )طرح می‌شود که از بخش اول 3 تست، از بخش دوم 2تست، از بخش سوم 3تست، از بخش چهارم 2تا3 تست، از بخش پنجم  3تست و از بخش ششم 2تست مي‌آيد.

از همه‌ی موضوعات کتاب اقتصاد امکان طرح سؤال وجود دارد البته در 2سال اخیر این سؤالات مفهومی تر شده‌اند که افراد دقیق متوجه آن شده اند.

یکی از ویزگی های این درس در کنکور سراسری آن است که سؤالات این درس را در کنار ریاضی در دفترچه شماره (2) جدا از سایر دروس به شما می‌دهند، 35دقیقه برای پاسخ گویی به این دفترچه مهلت دارید که تنها10 دقیقه آن مربوط به درس اقتصاد است یعنی باید هر تست را حداکثر 40ثانیه پاسخ دهید اگر به درس اقتصاد مسلط باشیدمی توانید مازاد وقت باقی مانده این درس را به ریاضی اختصاص دهید چون ریاضی درسی است که بچه ها بیش‌تر در آن مشکل دارند و فرصت بیش‌تری برای پاسخ گویی به آن لازم دارند.

توجه داشته باشید که چون تعداد سؤالات این درس کم است پاسخ نادرست به 1تست نمره شما را به شدت کم می‌کند مثلاً با 2پاسخ نادرست نمره شما 80درصد می‌شود همین ارزش یک تست را در این درس نشان می‌دهد به همین خاطر این درس را طوری بخوانید و به آن مسلط شوید که حتی یک سؤال هم از زیر دستتان رد نشود.

روش مطالعه

 درس اقتصاد ساختار منفی دارد در برخی از بخش ها مطالب شکل مفهومی و در برخی دیگر از بخش ها حل مسئله و جنبه حفظی دارند. مطالب مفهومی کتاب اقتصاد شامل: اقتصاد در تعلیم اسلام- محاسبه تولید کل جامعه- تورم- عرضه و تقاضا- بهره وری (سیاست های پولی و مالی)- توزیع درآمد و معیار سنجش آن-تأثیر عمل کرد افراد بر متغیرهای کلان- اهمیت بودجه کل کشور- انواع نرخ های مالیاتی و دولت توسعه می باشد.

مسائل این درس شامل محاسبه ی مالیات- ارزش افزوده صرفه جویی در مصرف برق، نرخ اشتغال و بیکاری- عرضه و تقاضا- استهلاک در آمد ملی، ناخالص ملی- درآمد و سود و زیان و محاسبه ی نسبت دهک ها به یکدیگر.

درس اقتصاد را سطر به سطر، پاراگراف به پاراگراف و عمیق بخوانید، بفهمید و جزئیات و نکات آن را استخراج کنید. نکات استخراج شده را طبقه بندی کنید و تست های طبقه بندی شده را پاسخ دهید. در مرحله‌ی بعد موضوع‌های مبهم را خوب رفع اشکال کنید و در دوره های بعدی روی این اشکالات متن درس و تست‌ها تمرکز کنید. مهم‌ترین کار شما در این درس اشکال گیری دقیق است.

ارزش درس علوم اجتماعی در کنکور سراسری

  درس علوم اجتماعی در زیر گروه 1 کنکور سراسری ضریب(1) و در زیر گروه های 3و4، ضریب (2) دارد اما در زیر گروه 2 یعنی برای رشته های علوم اجتماعی، مددکاری، خبرنگاری و علوم ارتباطات و در زیر گروه 5 یعنی برای رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره و کتابداری با ضریب(3) از اهمیت خاصی برخوردار است.

حدود56.75 درصد از پذیرفته شدگان کنکور سراسری این درس را بین15تا40 درصد و تنها 0.07درصد از قبول شدگان آن‌را 100 می‌زنند. میانگین نمره قبول شدگان کنکور در این درس 27.29 درصد است اما برای قبول شدن در رشته های پرطرف دار مانند حقوق(روزانه) با وجود آن که این درس ضریب (1) دارد به حداقل میانگین نمره 3/82 درصد آن نیاز دارید. یعنی این درس علی رغم ضریب آن ارزش رقابتی بالایی دارد.

آشنایی با آزمون علوم اجتماعی

 در کنکور سراسری از  درس علوم اجتماعی و جامعه شناسی 20 سؤال طرح می‌شود که از کتاب جامعه شناسی(1)، چهار سؤال و از کتاب جامعه شناسی(2)، پنج سؤال و از کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی حدود(11) سؤال مطرح می‌شود. بارم بندی در آزمون دانشگاه آزاد نیز  شبیه کنکور سراسری است.

روش مطالعه
 
 چون از درس علوم اجتماعی تعداد سؤال بیشتری مطرح می‌شود و یادگیری آن هم آسان‌تر است بهتر است یادگیری آن را بیش تر مورد توجه قرار دهید. حتی پیشنهاد می‌کنیم این درس را قبل از جامعه شناسی 1و2 بخوانید.مطالب این درس در کتاب درسی مانند یک پازل در هم ریخته است. شما باید یک بار کتاب را روزنامه وار بخوانید سپس در نوبت بعد واژه های کلیدی هر مبحث را با دقت تجسس کنيد مفاهیم را خوب بفهمید و به ارتباط آن ها با سایر مطالب کل کتاب درسی بپردازید. در این درس رعایت ترتیب عوامل و مفاهیم کتاب درسی اهمیت دارد.

برای درس جامعه شناسی لازم است ابتدا کتاب جامعه شناسی(1) خوانده شود چرا که پایه درک مفاهیم جامعه شناسی(2) منوط به درک مفاهیم جامعه شناسی (1) می‌باشد.

مطالعه دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی باید مستمر و بدون وقفه باشد و هرگز قطع نشود در غیر این صورت زحمات قبلی شما از بین می‌رود و مجبور خواهید بود دوباره کارتان را از اول شروع کنید.

ارزش درس روان‌شناسی در کنکور

  درس روان‌شناسی در زیر گروه های 1و3 کنکور سراسری ضریب(1) و در زیر گروه 2 ضریب(2) دارد. این درس در زیر گروه های 4و5 یعنی برای رشته های علوم سیاسی، تاریخ و جغرافیا، باستان شناسی، آمار، روان‌شناسی علوم تربیتی مشاوره و کتابداری با ضریب(3) اهمیت به سزایی دارد.


حدود47.06 درصد پذیرفته شدگان کنکور این درس را بین 10تا40 درصد می زنند و درس روان‌شناسی تنها درس اختصاصی علوم انسانی است که افراد بیش تری(204نفر در سال قبل) به آن 100 درصد پاسخ می‌دهند.

میانگین نمره پذیرفته شدگان در این درس 37.95 درصد است و از لحاظ رقابتی پراهمیت ترین درس اختصاصی علوم انسانی است طوري که نمره‌ی متوسط یا پائین این درس را نمی‌توان با نمره‌ی دیگر دروس به راحتی جبران نمود. برای مثال میانگین نمره این درس برای قبول شدگان رشته‌ی حقوق(روزانه) با وجود ضریب (1) 83.4 درصد است و نمره ی پائین تر از این شما را از این رشته دورتر می سازد.

آشنایی با آزمون روان‌شناسی

  در کنکور سراسری از این درس 20 سؤال طرح می‌شود، در سال های اخیر گرایش به طرح سؤال مفهومی بیش‌تر شده و معمولاً 4تا5 سؤال مفهومی و استدلالی هستند. بودجه بندی مباحث در کنکور سراسری کمی متغیر است ولی در سال های اخیر از فصل اول 2تا4 سؤال، فصل دوم، 6تا7 سؤال، فصل سوم 8تا9 سؤال و فصل چهارم2سؤال طرح شده‌اند که در این میان فصول 2و3 بیش‌تر مورد توجه طراحان می‌باشد.

      یک ویژگی درس روان‌شناسی در آزمون این است که آخرین درس دفترچه سؤال می‌باشد طبیعی است که بسیاری از داوطلبان در اوج خستگی ذهنی به پاسخ گویی آن می‌پردازند به همین جهت معمولاً به گزینه‌ها شک می‌کنند و دقت آن‌ها در پاسخ گویی کاهش می‌یابد به همین خاطر باید روان‌شناسی را طوری عمیق بیاموزید که مطالب ملکه ی ذهن شما باشند.

روش مطالعه

     فصل اول کتاب روان‌شناسی را که مربوط به تعریف و تاریخچه روان‌شناسی است چندین بار بخوانید و تکرار کنید تا فراموش نشود اما موضوع" روی کردهای روان‌شناسی" را باید خوب فهمید، روی کردها را خوب تشخیص داد و با یکدیگر مقایسه کرد تا بتوانید آن ها را از هم تمیز دهید. می‌توانید مقایسه این روی کردها را در جدولی رسم کنید. موضوع" راهبردها و حوزه‌های تحقیق" را به صورت مقایسه‌ای مطالعه کنید یعنی تفاوت و شباهت روش‌ها را بیاموزید.

فصل دوم، جنبه‌ی حفظی بیش‌تری دارد، همه‌ی نکات حتی جزئیات هم اهمیت دارند آن‌ها را دقیق بخوانید و مرور کنید، مرور زیاد این فصل اهمیت زیادی دارد.

فصل سوم را مانند فصل اول به صورت مقایسه‌ای بخوانید و مقایسه‌های خود را در جدولی خلاصه کنید از طرفی این فصل را مانند فصل دوم با مرورهای زیاد در فواصل زمانی کم بخوانید.

فصل چهارم نیز مانند فصل سوم است هم جنبه‌ی فهمیدنی و هم جنبه ی حفظ کردنی آن اهمیت دارد. ظاهر ساده اين فصل نبايد شما را فریب بدهد زيرا بسیاری از مباحث این فصل فهمیدنی است و در دل این مفاهیم نکات حفظی وجود دارد.

جدول‌ها و تصاویر کتاب روان‌شناسی جزء محتوی درسی است و در دو سال اخیر مورد توجه طراحان قرار گرفته است آن‌ها را دقیق بخوانید و به خاطر بسپارید.

ارزش درس فلسفه و منطق در كنكور

درس فلسفه و منطق در زيرگروه‌هاي 2 و 3 ضريب (1) و در زيرگروه‌هاي 4 و 5 ضريب (2) دارد و براي زيرگروه‌ 1 يعني رشته‌هاي حقوق، فقه، علوم قضايي، ادبيات عربي، معارف با ضريب (3) بسيار اهميت دارد.

حدود 61.75 درصد قبول شدگان كنكور سراسري اين درس را بين 0 تا 30 مي‌زنند و در سال گذشته تنها يك نفر توانسته اين درس را 100 درصد بزند. ميانگين نمره قبول شدگان در اين درس 18.29 درصد است و چندان بالا نيست در حالي كه ميانگين در سال‌هاي قبل بالاتر بود . براي قبول شدن در رشته‌هاي پر طرف دار مانند حقوق (روزانه) اين درس بسيار مهم است و شما به حداقل ميانگين 82.4 درصد اين درس نياز داريد.

آشنايي با آزمون فلسفه و منطق

منابع درس فلسفه و منطق در آزمون سراسري شامل كتاب فلسفه و منطق سال سوم و فلسفه‌ی پيش‌دانشگاهي است. در‌ آزمون سراسري از درس فلسفه و منطق 25 سوال طرح مي‌شود كه 8 تا 10 سوال آن از كتاب منطق، 5 تا 7 سوال از كتاب فلسفه‌ی سوم و 10 سوال از فلسفه‌ی پيش‌دانشگاهي است . از 16 تا 17 سوالي كه از دو كتاب فلسفه ‌سوم و پيش‌دانشگاهي طرح مي‌شود 7 سوال مربوط به مطالب مفهومي و 7 سوال مربوط به مباحث حفظي و 3 سوال نيز مربوط مطالب مفهومي- تاريخي است.

طي دو سال اخير در شيوه‌ی طراحي سوالات تغييراتي ايجاد شده است به ويژه سوالات درس فلسفه مفهومي‌تر شده و به فلسفه سال سوم نيز توجه بيش‌تري مي‌شود. لذا كار كردن با سوالات جديد اهميت دارد اما سوالات درس منطق كمي مشابه با سال‌هاي قبل است لذا كار كردن با سوالات كنكور سال قبل موثر است. مباحث مفهومي فلسفه پيش‌دانشگاهي شامل فصل 3 و 4 مباني حكمت مشاء 1 و2 فصل 8 حكمت اشراق فصل 11 مباني حكمت متعاليه فصل 12 حكماي معاصر و مباحث مفهومي فلسفه‌ی سال سوم شامل گوهرهاي اصيل و جاودانه (افلاطون) علت‌هاي چهار گانه ارسطو مي‌باشد.

مطالبي كه از فلسفه پيش‌دانشگاهي جنبه حفظ كردني آن‌ها بيش‌تر است شامل: فصل 2- كليات فصل – افول حكمت مشاء – فصل 3 حيات فرهنگي است.

مباحثي كه سؤال‌هاي تكراري از آن‌ها بيش طرح مي‌شوند در درس منطق عبارتند از:

تصورات بديهي و غير بديهي – تصورات كلي و جزيي – نسب و اربع – كليات خمس – انواع تعريف – انواع قضيه – احكام قضايا (عكس، تناقص و تضاد) – اشكال قياس اقتراني (شكل اول، دوم، سوم و چهارم)

اين مباحث در فلسفه‌ی سال سوم عبارتند از:

واژه – رابطه‌ی فلسفه با علوم انساني – شرح حال سقراط – نظر مثل افلاطوني – علل اربعه ارسطو

اين مباحث در فلسفه اسلامي پيش‌دانشگاهي عبارتند از:

فصل‌هاي 2، 4، 7، 8، 9، 10 و 12

سؤالات درس منطق پيش كاربردي و مفهومي و فلسه‌ی سال سوم بيش‌تر حفظي و سؤالات درس فلسفه پيش بيش‌تر به صورت كاربردي و مفهومي طراحي مي‌شوند.

در آزمون دانشگاه آزاد 20 سؤال از فلسفه و منطق طرح مي‌شوند كه 10 سؤال آن مربوط به منطق و 4 سؤال از فلسفه سال سوم و 6 سؤال از فلسفه اسلامي پيش‌دانشگاهي است.

نحوه‌ی طرح سؤال در كنكور سراسري و آزاد در اين درس بسيار متفاوت است.

روش مطالعه
 
كتاب منطق اهميت زيادي دارد. كتاب درسي منطق خوب تدوين شده است و نياز به كتاب كمك آموزشي ندارد. يادگيري درس منطق قبل از فلسفه ضروري است و به دليل داشتن اصطلاحات زياد شديداً نياز به مرور و تكرار دارد. ابتدا درس را مطالعه كنيد و نكات مهم را علامت‌گذاري كنيد به پاورقي‌ها توجه داشته باشيد. مثال‌هاي داخل متن درس و تمرين‌هاي هر درس را با دقت و حوصله بخوانيد و پاسخ دهيد، چون مرجع سؤالات هستند. در خواندن كتاب منطق ترتيب متن كتاب بخوانيد قسمت‌هايي كه ابهام داريد با كمك دوستان يا معلم خود برطرف كنيد. در تست زدن پاسخ‌هاي خود را بلافاصله با پاسخ‌نامه تست‌ها مقايسه كنيد اين‌طوري به نكات جديد و طرز فكر جديدتري دست يابيد دقت كنيد در كتاب درسي نكاتي وجود دارند كه ممكن است در دفعه‌ی اول مطالعه، متوجه آن‌ها نشويد. سعي كنيد در هر نوبت تكرار يا دوره به دنبال نكات جديدتر باشيد و از مرور يكنواخت و تكراري پرهيز كنيد.

برخلاف منطق كتاب درسي فلسفه‌ی پيش دانشگاهي كمي گنگ است و فهم آن به كمك با كتاب كمك آموزشي نياز دارد. فلسفه‌ی پيش دانشگاهي را در برخي از قسمت‌ها بايد خيلي عميق بخوانيد و مطالب آن‌را طبقه‌بندي كنيد.

در اين دروس مباحث مربوط به مباني حكمت مشاء 1 و 2، درس‌هاي 6، 8 و 11 از اهميت بيش‌تري برخوردار است. مطالعه و فهميدن بخشي از كتاب درس فلسفه پيش‌دانشگاهي كه مربوط به آراء و ابن سينا درباره ماده و صورت است منوط به فهميدن همين مبحث و علل چهارگانه كتاب فلسفه‌ی سوم است. به همين دليل توصيه مي‌كنيم قبل از فلسفه پيش، كتاب درس فلسفه‌ی سوم را مطالعه كنيد.

برخلاف منطق، رعايت ترتيب مطالعه‌ی فصول فلسفه‌ی پيش‌دانشگاهي الزامي نيست.

بد نيست بدانيد خواندن برخي درس‌هاي دين و زندگي پيش‌دانشگاهي در خصوص عليت، تقسيم علت به طولي و عرضي، برهان، امكان و وجود به درك فلسفه‌ی پيش‌دانشگاهي كمك مي‌كند.
اشتراک گذاری:
 • مطالب مرتبط

  

  ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:


  61,837 بازدید

  11 نظر

  درج: 21 شهریور 1395

  توسط: goljah
  وضعیت: آفلاین
  گروه کاربری: پشتیبانی سایت

  ارسال دیدگاه (11 مورد)

  نام:*
  ایمیل:*
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
  سوال: نام خلیج جنوبی ایران؟
  پاسخ:*
  سلام درصد بالای 50 روانشناسی و تاریخ جغرافی برای قبولی و تراز بالای 6500 در زیر گروه 4 انسانی تاثیر داره سایر دروس درصد کم جامعه 20 اقتصاد 30 بقیه دروس بین 5 تا 10 میشه تراز زیر گروه با این درصد ها حدودا چقدر میشه ؟ شانس قبولی دبیری تاریخ هست؟

  ::روابط عمومی::
  امیرجان رتبه کشوری در منطقه 1 2000 باشد و در منطقه 2از 4000 تا 20000 می‌باشد.
  .
  1398/04/17 - 17:08
 • 0
  سلام وقت بخیر برای قبولی رشته حسابداری و مدیریت از کنکور انسانی چ درس هایی خیلی مهم هستند ک بالا بزنیم و اینکه درس هایی ک ضریب 1 دارند خیلی تاثیر دارند یا انهایی ک ضریب بالاتر دارند ؟؟؟؟؟؟

  ::روابط عمومی::
  ضرایب دروس اختصاصی برای زیرگروه 3: ریاضی (با ضریب ۴)، اقتصاد ‌(با ضریب ۳)، زبان و اد‌بیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۲)، فلسفه و منطق (با ضریب ۱)، روانشناسی (با ضریب ۱) ... دروس به نسبت میزان ضریب آنها مورد اهمیت می‌باشد.
  .
  1398/04/3 - 09:44
 • 0
  سلام من امسال وارد مقطع پیش دانشگاهی میشم و دارم خودمو برای کنکور اماده میکنم اما هیچ شناختی از کنکور و نحوه سوال ها ندارم نمیدونم چ کتاب تستی باید بگیرم ممنون میشم اگ راهنمایی کنین????????

  ::روابط عمومی::
  نرگس جان
  پس مطالعه متن بالا و اطلاع از بودجه بندی دروس انسانی، جهت آشنایی با سوالات کنکور بهتر است سوالات کنکور 5 سال اخیر را بزنید که کنکوریوم رشته انسانی بهترین و تنهاترین منبع کامل و شبیه ساز کنکور می‌باشد .
  توسط کتب انسانی (که منابع در اینجا برای شما آورده شده است) مطالعه را شروع کنید و اگر شما پس از مطالعه دروس متوجه شدید که نمی توانید به تنهایی به نتیجه دلخواه خود برسید، بهتراست در کلاس های کنکور شرکت نماید و همچنین می‌توانید با کمک مجموعه کنکوریوم از خودتان آزمون بگیرید.
  دوست خوبم لطفاً در هنگام خرید کتب به نظام قدیم و یا جدید بودن کتب دقت نمایید.
  .
  1398/03/26 - 17:11
 • -1
  سلام خوبین ..... وای دارم دیونه میشم توروخدا حداقل شما کمک کنید .. من رشته ذی تجربی بودم امسال میخام انسانی شرکت کنم این دو ماه رو میخام بکوب بخونم به نظرتون میرسم تمومش کنم توروخدا بگکین چیکارکنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ::روابط عمومی::
  سلام شبنم جان
  دیر شروع کردن برای کنکور نباید انگیزه تو رو از بین ببره. مطمئن باش با داشتن یک برنامه منسجم و دقیق به راحتی همه دروس را فرا میگیری. سوالات کنکورهای سراسری سال‌های اخیر را که در مجموعه کنکوریوم رشته انسانی برای شما جمع‌بندی کردیم را تهیه کنید، ساختار سوالات کنکور دقیقا هر سال داره تکرار میشه و آشنا بودن با این ساختار کاملا شما رو برای سرعت عمل و تست زنی آماده میکنه. و همچنین بهترین کار در این موقعیت خوندن درس هایی است که مهم تر هستند مخصوصاً درس ریاضی و عمومی انسانی که شما تسلط بیشتری روی آنها دارید و تمرکزتون رو اونها بزارید و سوالات سال های قبل رو حتما مطالعه کنید. برای موفقیت و تمایز پیدا کردن نسبت به رقبای خود باید در این ماه ها تلاش خود را دو چندان کنید و با سرعت بیشتری به پیش روید. شبنم جان امیدوارم اسم شما رو جزو نفرات برتر کنکور ببینم relaxed .
  .
  1398/02/16 - 19:38
 • +1
  من اقتصاد و دینیو ۱۰۰ میزنم ریاضیم ۶۰ ولی تو علوم اجتماعی موندم چیکار کنم اینو بتونم بالای ۵۰ درصد بزنم هر کاری میکنم نمیشههههه

  ::روابط عمومی::
  حدیث جان! برای درس علوم اجتماعی که جزو دروس حفظی می‌باشد بعد از هر 5 الی 6 صفحه مطالعه،یه وقفه بده و مطالب رو برای خودت مرور کن . پاسخ تشریحی تست هایی که غلط زدی یا اصلا نزدی رو حتما ببین و اون مبحث رو از کتاب دوباره بخون! اگرم داری برای بار دوم تست میزنی که اگر جواب تست رو اشتباه بزنی یعنی طریقه ی مطالعه ات اشتباه است و باید با تمرکز بیشتری مطالعه کنی، اگرم فکر میکنی خیلی فراموش کاری، روزی نیم ساعت رو به مرور مطالب فراموش شده اختصاص بده.
  .
  1397/11/26 - 22:15
 • +1
  خیلی ازتون ممنونم.فقط درباره زیرگروهای رشته انسانی و ضریب درسای هر زیر گروه توضیح بیشتر بدید
  .
  1397/11/15 - 15:26
 • 0
  خدا خیرتون بده اجر دنیا و اخرت رو بگیرین عالی بود
  .
  1397/10/14 - 20:19
 • +1
  تمام کتاب های انتشاراتتان رو خریدم مال مهرو ماه عاااالی

  ::روابط عمومی مهروماه::
  سلام
  دوست عزیز خوشحالیم که با ما همراه هستید. blush
  .
  1397/06/4 - 20:29
 • +4
  خیلی عالی بود
  موفقیتون بی پایان

  ::روابط عمومی مهروماه::
  blush
  .
  1397/01/16 - 22:50
 • +4
  :-)
  ارزوهاتو نزار زمین تو میتونی
  .
  1396/12/25 - 01:02
 • +25
  مهمان Yasi
  عالی بود
  .
  1396/12/1 - 15:18
 • +10

  دسته بندی مطالب

  آخرین نظرات ارسالی

  ببخشید فایل صوتی این کتاب از کجا مستونم دانلود یا بخرم
  این قدر تغییر کرده که فک کنم باید یه جدیدشو بگیریم بخونیم
  سلام کتاب قواعد عربی کنکور رو برای رشته انسانی هم چاپ می کنید؟
  در تابستان برای کنکور انسانی چگونه مطالعه کنیم که مطالب برای
  عالی بود. ممنون.
  مهمان کنکوری 1398/04/26 - 23:05
  سلام میشه بگید دقیقا کی چاپ میشه برای سال ۹۹؟ یا میشه از سال۹۸

  نظرسنجی

  آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

  آمار سایت

  کل مطالب: 12252
  کل نظرات: 17995
  کل اعضا: 44907
  جدیدترین عضو: Ali Khodadadi
  با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  
  عضویت در خبرنامه ایمیلی :
  برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 200066479311 پیامک کنید.
  رضایت مندی مشتری
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره وب و موبایل ایران
  جشنواره کتاب مجازی
  برند محبوب مصرف کنندگان
  Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir