تحلیل اساتید از کنکور 96

بازدیدها: 2,471

ادبیات - حمزه نصراللهی

معارف - هادی هاشمی

عربی - مهران ترکمان

زبان - امید یعقوبی فرد

ریاضیات - عباس اشرفی

فیزیک - نصرالله افاضل

زیست - یاسر آرامش

زیست - امیرحسین حقانی فر

شیمی - محمدحسین انوشه

شیمی - محمدرضا نصیری

زمین شناسی - روزبه اسحاقیان

تاریخ و جغرافیا- بهروز یحیی